Kurzy Zpětná vazba

Prezentační dovednosti

Cílem školení je příprava a trénink procesu přípravy a realizace prezentace obchodního produktu nebo výsledků práce. Absolventi školení se díky novým postupům naučí vytvářet precizní přípravu prezentace a zároveň zesílí její efekt při vlastní realizaci. Zkonfrontují si své stávající postupy s nejlep...

5. 6. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
27. 6. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
2. 8. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
Komunikace po telefonu

Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Ku...

14. 6. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
20. 9. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
18. 10. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
Zpětná vazba – podpora vnitřní motivace

The Power of Motivation or How to Communicate Feedback * Cílem praktického workshopu je umět vést rozhovory se zpětnou vazbu, která dokáže účinně motivovat, zvýšit výkonnost a budovat firemní kulturu společnosti....

11. 10. 2024, Praha, 5 600 Kč
11. 10. 2024, Brno, 5 600 Kč
21. 6. 2024, Brno, 5 600 Kč
Techniky vyjednávání pro nákupčí - Položte dodavatele na lopatky

Vytvořte si vlastní koncepci účinného vyjednávání Chcete si zvýšit svou vyjednávací sílu a zlepšit vyjednávací schopnosti? Vyzkoušejte si své možnosti pomocí individuálních a skupinových cvičení. Využijte zpětné vazby ke zlepšení své komunikace. Odstraňte překážky, které vám brání efektivně ...

24. 6. 2024, Praha 1, 12 990 Kč
Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - Jak se nenechat vyvést z rovnováhy

Vyzkoušejte si a natrénujte jednání s „vaší“ komplikovanou osobou Setkáváte se v osobních i pracovních vztazích s lidmi, se kterými není vždy lehké vyjít? Jaké jsou motivy lidí, kteří dělají při jednání potíže? Jak podat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi a žádat změnu jeho chování...

27. 6. 2024, Praha 1, 12 990 Kč
Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovor

Feedback, Evaluation Interview and Employee Motivation * Na tomto kurzu Vás naučíme techniky efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Dozvíte se, jak coby manažer, vedoucí firmy, personalista apod. skrze zpětnou vazbu motivovat své zaměstnance, dávat jim hodnotou zpětnou vazbu a pomáhat jim tak...

2. 7. 2024, Brno, 6 500 Kč
22. 10. 2024, Brno, 6 500 Kč
2. 7. 2024, Praha, 6 500 Kč
Vedení a motivace týmu

Cílem praktického workshopu je vyzkoušet si techniky vedení týmu, využívat zpětnou vazbu pro rozvoj týmové spolupráce a získat náměty na chování v obtížných situacích při vedení týmu a jednotlivců v něm. Porozumíte tomu, co jsou týmové role, a jak s nimi pracovat. Zjistíte, jak využívat motivaci při...

17. 7. 2024, Brno, 7 200 Kč
10. 7. 2024, Praha, 7 200 Kč
30. 10. 2024, Praha, 7 200 Kč
Cesta k osobní efektivitě

Školení „Cesta k osobní efektivitě“ je zaměřené na propojení měkkých a IT dovedností. Obvykle jsou školení zaměřená pouze na jednu část - na Time management nebo na práci s programem Outlook a mobilními elektronickými nástroji. Naše školení „Cesta k osobní efektivitě“ se zaměřuje na obě tyto část...

15. 7. 2024, Kolín, 7 680 Kč
15. 7. 2024, Praha, 7 680 Kč
Tvůrčí fotografie - dálkové studium

Rádi fotíte a jste otevřeni novým podnětům? Možná vám chybí technická znalost, tvůrčí inspirace nebo zpětná vazba na vaši tvorbu? Naučte se řemeslo, získejte sebejistotu a uplatněte svůj osobitý přístup v praxi. Zkuste to s námi v kurzu tvůrčí fotografie....

16. 9. 2024, Liberec, 18 780 Kč
Grafický design – dálkové studium

Malujete, tvoříte, v ruce nebo digitálně? Zkuste to s námi dálkově na kurzu grafického designu. Naučte se řemeslo, získejte sebejistotu a uplatněte svůj osobitý přístup v praxi. Možná vám chybí technická znalost, tvůrčí inspirace nebo zpětná vazba? Učíme víkendy....

16. 9. 2024, Liberec, 18 300 Kč
Umění pochválit i vytknout - zpětná vazba s respektem - Cesta k rozvoji skrze zpětnou vazbu

Zpětná vazba je to, co nás každý den posouvá. Má ale své principy, které můžou podpořit její dopad a také přijetí tak, abyste se stali mistrem ve vedení konstruktivních dialogů a podpořili růst a rozvoj nejen sebe, ale i svých kolegů či spolupracovníků. Během kurzu se zaměříme na důležité otázky:...

12. 11. 2024, Praha 1, 5 990 Kč