Kurzy Excel

MS Excel - základy tabulek a praktických funkcí

MS Excel - For Beginners * Kurz základů práce s tabulkovým kalkulátorem je navržen tak, aby poskytoval praktické dovednosti a vytvořil pevnou platformu pro pokročilejší práci v Excelu. V průběhu školení si procvičíte základní operace v prostředí Excelu, jako jsou vytváření tabulek, formátování b...

24. 5. 2024, Praha, 2 800 Kč
6. 9. 2024, Praha, 2 800 Kč
16. 7. 2024, Brno, 2 800 Kč
Excel základní

Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zformátovat tabulku obsahující jednoduché výpočty, používat základní funkce, vytvořit jednoduchý graf a upravit jeho vzhled. Naučí se vyhledávat in...

25. 5. 2024, Praha, 3 350 Kč
25. 5. 2024, Kolín, 3 350 Kč
Excel nejen pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy

Ukázat účastníkům kurzu, že kontingenční tabulky jsou šikovným nástrojem, který zvládne každý, a ne důkaz tabulkových schopností vyšších manažerů. Předpokladem aktivní účasti je notebook s nainstalovanou aplikací Microsoft Excel verze 2007 a novější, který si, prosím, přineste s sebou. * ...

27. 5. 2024, online, 2 490 Kč
Word základní

Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Word zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí vytvářet textové dokumenty a nastavit vzhled nadpisů, odstavců, číslovaných seznamů i seznamů s odrážkami. Posluchači se naučí do dokumentu vložit obrázek a tabulku, upravit vz...

27. 5. 2024, Praha, 3 350 Kč
27. 5. 2024, Kolín, 3 350 Kč
Word mírně pokročilý

Školení je určené pro uživatele programu Word, kterým již nestačí základní formátování. Posluchači se naučí vytvářet dokumenty se složitějším formátováním, s obrázky, tabulkami a grafy. Seznámí se s možnostmi zrychlení práce s textem, naučí se efektivnímu formátování pomocí stylů a nastavit složitěj...

27. 5. 2024, Kolín, 3 350 Kč
27. 5. 2024, Praha, 3 350 Kč
Excel nejen pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy

Ukázat účastníkům kurzu, že kontingenční tabulky jsou šikovným nástrojem, který zvládne každý, a ne důkaz tabulkových schopností vyšších manažerů. Předpokladem aktivní účasti je notebook s nainstalovanou aplikací Microsoft Excel verze 2007 a novější, který si, prosím, přineste s sebou. * ...

27. 5. 2024, Praha, 2 490 Kč
Microsoft Excel – základní kurz

Předpokládané znalosti Základní znalost práce s počítačem na úrovni běžného uživatele. Cíl kurzu Orientovat se v programu MS Excel, dokázat v něm tvořit jednoduché tabulky se základními vzorci a funkcemi a následně je zpracovávat do atraktivních grafů. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pr...

27. 5. 2024, Brno, 3 290 Kč
27. 5. 2024, Praha, 3 290 Kč
MS EXCEL PRO MÍRNĚ POKROČILÉ ONLINE

Školení je vhodné pro všechny  mírně pokročilé uživatele, tedy zájemce o školení, kteří prostředí MS Excelu alespoň trochu znají a rádi by si upevnili znalosti, případně odstranili některé běžně prováděné chyby. Jedná se spíše o kondiční než úvodní školení. Program je vhodný pro firemní účastníky, i...

28. 5. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 2 900 Kč
Microsoft Excel – pro mírně pokročilé

Předpokládané znalosti Znalosti odpovídající obsahu kurzu: Microsoft Excel – základní kurz. Cíl kurzu Rychle a automatizovaně zpracovávat a prezentovat velké množství dat v programu MS Excel díky mož...

29. 5. 2024, Brno, 3 590 Kč
29. 5. 2024, Praha, 3 590 Kč
29. 5. 2024, online, 3 590 Kč
Excel mírně pokročilý

Školení je určené uživatelům programu Excel, kteří chtějí používat v tabulkách vzorce a funkce, efektivně pracovat s rozsáhlými tabulkami a tabulky formátovat podle svých představ. Posluchači se naučí zadávat složitější funkce a ve vzorcích používat absolutní odkazy. Seznámí se s možnostmi zrychlení...

29. 5. 2024, Kolín, 3 350 Kč
29. 5. 2024, Praha, 3 350 Kč
Excel pokročilý

Školení je určené pro uživatele programu Excel, kteří chtějí svoji práci zefektivnit a zrychlit. Posluchači si prohloubí své znalosti, naučí se používat podmíněné formátovaní, zadávat složitější vzorce a funkce např. funkce KDYŽ, SVYHLEDAT, SUMIF, COUNTIF atd., propojovat listy a sešity, vytvářet sl...

1. 6. 2024, Praha, 3 750 Kč
1. 6. 2024, Kolín, 3 750 Kč
PowerPoint základní

Školení je určené začátečníkům, kteří v programu PowerPoint zatím vytvořili pouze několik jednoduchých prezentací nebo jej ještě vůbec nepoužívali. Posluchači se seznámí se zásadami a doporučeními pro tvorbu prezentací. Naučí se vytvořit prezentaci obsahující text, obrázky, tabulky, diagramy i grafy...

3. 6. 2024, Praha, 3 350 Kč
3. 6. 2024, Kolín, 3 350 Kč
Microsoft Excel – manažerská analýza tabulek

Předpokládané znalosti Znalosti odpovídající obsahu kurzu: Microsoft Excel – pro mírně pokročilé. Cíl kurzu Naučit se správně pracovat s větším množstvím dat, správně je vyhodnocovat a ze...

3. 6. 2024, Brno, 5 990 Kč
3. 6. 2024, Praha, 5 990 Kč
MS Excel – pokročilé výpočty a funkce v příkladech

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během př...

5. 6. 2024, Praha 5, 1 460 Kč
17. 6. 2024, Praha 5, 1 460 Kč
5. 8. 2024, Praha 5, 1 460 Kč
Microsoft Excel – makra pro uživatele

Předpokládané znalosti Znalosti odpovídající obsahu kurzu: Microsoft Excel – pro pokročilé. Výhodou je znalost syntaxe jazyka Visual Basic 6 obecně základů programování. Cíl kurzu Proniknout d...

5. 6. 2024, Praha, 3 490 Kč
5. 6. 2024, online, 3 490 Kč
5. 6. 2024, Brno, 3 490 Kč
MS Excel pro ekonomy a manažery

Základní délka kurzu jsou tři dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během př...

5. 6. 2024, Praha 5, 4 460 Kč
17. 6. 2024, Praha 5, 4 460 Kč
5. 8. 2024, Praha 5, 4 460 Kč
MS Excel pro analytiky a controllery I

title= info > U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Kurz je zaměřený na zvládnutí podstatných funkcí a metod MS Excelu, které účastníkům umožní efektivní a rychlé řešení jejich každodenních povinností a úkolů. Vedle technického představení syntaxí způsobu zápisu...

6. 6. 2024, online, 21 900 Kč
6. 6. 2024, Praha 8, 21 900 Kč
25. 9. 2024, online, 21 900 Kč
MS Excel – databáze a kontingenční tabulky

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během př...

6. 6. 2024, Praha 5, 1 460 Kč
18. 6. 2024, Praha 5, 1 460 Kč
6. 8. 2024, Praha 5, 1 460 Kč
Power Pivot

Školení pro uživatele Excelu zaměřené na analýzu dat pomocí doplňku Power Pivot, který umožňuje vytvářet datové modely s relacemi mezi tabulkami a efektivně provádět výpočty i s velkými objemy dat. * Kurz Power Pivot probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Power Pivot se účastn...

7. 6. 2024, Kolín, 2 880 Kč
7. 6. 2024, Praha, 2 880 Kč
MS Excel – manažerské nástroje

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během př...

7. 6. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
19. 6. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
7. 8. 2024, Praha 5, 2 460 Kč