Kurzy Mzdy

Základy účetnictví – online kurz

Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy účetnictví. Témata kurzu jsou: legislativa účetnictví, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, podvojnost, účtování pokladny a banky, zúčtovací vztahy, DPH, majetek, zásoby, mzdy a jejich zaúčtování, zdravotní pojištění a sociální pojištění. Popis: Pro koh...

21. 5. 2024, on-line, 4 240 Kč
23. 5. 2024, on-line, 4 240 Kč
28. 5. 2024, on-line, 4 240 Kč
Účetnictví s využitím výpočetní techniky a praxí

Certifikovaný rekvalifikační kurz Absolvent se po absolvování kurzu orientuje v problematice vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností. Umí evidovat operace jednotlivých agend faktury přijaté a vystavené, banku a pokladnu, majetek, zásoby, mzdy, ovládá souvztažnosti účtování účetníc...

27. 5. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
29. 7. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
2. 9. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
Novelizace zákoníku práce 2024 – 2025 – první seznámení aneb jde pouze o výpověď bez udání důvodu ?

účastníci semináře budou teoreticky i prakticky poprvé seznámeni s paragrafovým zněním připravovaných novelizací – zejména zákoníku práce , kdy první novelizace bude pro rok 2024 je již před schválením v poslanecké sněmovně a druhá bude platná a účinná k1.1.2025 a nyní v době vypsání tohoto kurzu j...

27. 5. 2024, Praha, 3 190 Kč
Exekuce - a jiné srážky ze mzdy

...

28. 5. 2024, Prostějov, 2 719 Kč
28. 5. 2024, On-Line, 1 644 Kč
Mzdová účetní v praxi – Dvoudenní kurz mzdového účetnictví on-line kurz

V kurzu se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví. Výuka je zaměřená na využití probrané látky v praxi. Teorii si procvičíte na příkladech. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * CO SE V KURZU NAUČÍTE: ...

28. 5. 2024, Pardubice, 2 975 Kč
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2024

Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě principů pro poskytování náhrad cestovních výdajů a jejich daňových dopadů, jakož i dalších souvisejících povinností zaměstnavatele při vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty nejen do členských států EU. Současně se seznámíte se změna...

30. 5. 2024, online, 2 590 Kč
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2024

Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě principů pro poskytování náhrad cestovních výdajů a jejich daňových dopadů, jakož i dalších souvisejících povinností zaměstnavatele při vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty nejen do členských států EU. Současně se seznámíte se změna...

30. 5. 2024, Praha, 2 590 Kč
Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurz

Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 21 200 Kč. Nová cena : 17 000 Kč. Ušetříte: 4 200 Kč.  Pravidelně po změnách legislativy nebo začátkem roku nabízíme SEMINÁŘE S NOVINKAMI. Pro naše st...

3. 6. 2024, Praha 2, 17 000 Kč
13. 9. 2024, Praha 2, 17 000 Kč
8. 7. 2024, Praha 2, 17 000 Kč
Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurz

Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 26 250 Kč. Nová cena : 21 000 Kč. Ušetříte: 5 250 Kč.  Pravidelně po změnách legislativy nebo začátkem roku nabízíme SEMINÁŘE S NOVINKAMI. Pro naše st...

3. 6. 2024, Praha 2, 21 000 Kč
13. 9. 2024, Praha 2, 21 000 Kč
8. 7. 2024, Praha 2, 21 000 Kč
MS Project pokračovací

Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu Project [v rozsahu určeném základním kurzem]Popis kurzu : Tvorba projektů Tabulka x kalendář Formátování kalendáře Odladění pracovních úkolů Nastavení vnitřního prostředí Podrobná osnova kurzu Osnova kurzu osnova kurzu MS Project pokrač...

15. 6. 2024, online, 2 950 Kč
15. 7. 2024, online, 2 950 Kč
15. 8. 2024, online, 2 950 Kč
Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatelů – prakticky v roce 2024

Na semináři se podrobně a prakticky seznámíte s danou problematikou. Propojíme teoretickou roviny a reálnou praxí ve firmách z pohledu GDPR , zákoníku práce a dalších pracovně právních předpisů souvisejících. Podrobně bude vymezen rámec možností a povinností s tím souvisejících pro řádnou a možnou a...

24. 6. 2024, Praha, 2 890 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Absolvent kurzu zná teoretickou i praktickou problematiku profese mzdový - á účetní a umí tuto činnost samostatně vykonávat, včetně kumulace s personální problematikou u všech subjektů [založení mzdové a osobní agendy zaměstnanců, pracovně právní předpisy, povinnosti zaměstnavatelů, vazba na úřady p...

20. 7. 2024, Havířov, Karviná, Frýdek Míste, 7 975 Kč
11. 9. 2024, Havířov, Karviná, Frýdek Míste, 7 975 Kč
12. 10. 2024, Havířov, Karviná, Frýdek Míste, 7 975 Kč
Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2024 – pro pokročilé

Na semináři si rozšíříte i prověříte svoje znalosti. Budete mít příležitost se aktivně zapojit do diskuze. Jednotlivé odborné bloky budou doplňovány nejen příklady z praxe, ale i s tím související aktuální judikaturou. Jako studijní materiál obdržíte ÚZ – Zákoník práce vyd. Sagit, a. s.. * ...

14. 8. 2024, Praha, 5 780 Kč
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech – aktuálně a změny nejen pro rok 2024

Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě principů pro poskytování náhrad cestovních výdajů a jejich daňových dopadů, jakož i dalších souvisejících povinností zaměstnavatele při vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty nejen do členských států EU. Současně se seznámíte se změna...

23. 8. 2024, Praha, 2 590 Kč
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech – aktuálně a změny nejen pro rok 2024

Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě principů pro poskytování náhrad cestovních výdajů a jejich daňových dopadů, jakož i dalších souvisejících povinností zaměstnavatele při vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty nejen do členských států EU. Současně se seznámíte se změna...

23. 8. 2024, online, 2 590 Kč
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

Úspěšné absolvování kurzu je dostatečnou přípravou pro vstup do účetní profese. Absolvent umí zvládnout teoreticky i prakticky profesi účetní a umí tuto činnost samostatně vykonávat, resp. vykonávat samostatně kumulovanou činnost účetní v malých a středních firmách nebo účetní v rámci velkých účtáre...

9. 9. 2024, Havířov, Karviná, Frýdek Míste, 9 800 Kč
14. 9. 2024, Havířov, Karviná, Frýdek Míste, 9 800 Kč
Zahraniční mzdový speciál podzim 2024 ****

Zveme Vás na týdenní mzdový speciál na Kanárských ostrovech, do luxusního, rozsáhlého hotelového komplexu Abora Catarina by Lopesan Hotels**** na pobřeží Atlanského oceánu. Z tohoto speciálu si odvezete nejen cenné informace z oblasti mzdového účetnictví a toho co se na nás chystá a událo, ale tak...

25. 9. 2024, ABORA CATARINA BY LOPESAN HOTE, 27 190 Kč
Zákoník práce po novele 2024 – prakticky, krok za krokem - seznámení s novelizací v roce 2024

Na semináři se dále seznámíte s obecně platnými principy zákoníku práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je vždy velice úzce propojen s praktickými příklady z praxe. Po absolvování se budete umět v zákoníku práce orientovat. Velký prostor je vymezen dotazům účastníků...

10. 10. 2024, Praha, 3 190 Kč
Mzdové a platové předpisy aktuálně a návrh změn pro rok 2025

Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuálních mzdových a platových předpisech. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2025, pokud budou v době konání kurzu známé. * • obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře, • průměrný výdělek, jeho formy a uplatnění, ...

31. 10. 2024, Praha, 3 190 Kč
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2024 a očekávané změny pro rok 2025

Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti v roce 2024 a pro rok 2025. * • změny v pracovněprávní oblasti v roce 2024 a 2025, • minimální mzda v roce 2024 a 2025 – stanovení minimální mzdy – automatické zvyšování min. mzdy ve vztahu k průměrné mzdě, ...

21. 11. 2024, Praha, 2 890 Kč