MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

O kurzu:

Absolvent kurzu zná teoretickou i praktickou problematiku profese mzdový
* á účetní a umí tuto činnost samostatně vykonávat, včetně kumulace s personální problematikou u všech subjektů [založení mzdové a osobní agendy zaměstnanců, pracovně právní předpisy, povinnosti zaměstnavatelů, vazba na úřady práce a další instituce]. Bez předchozích znalostí umí vést mzdové účetnictví ve firmách [odměňování, přehled o dani z příjmu ze závislé činnosti, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, pojistné na soc. zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění, cestovní náhrady, překážky v práci]. V dané oblasti se umí orientovat a odborně spolupracovat se všemi institucemi státní správy [Českou správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančními úřady, soudy], v předepsaném rozsahu.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
20. 07. 2024 Havířov, Karviná, Frýdek Míste 7 975 Kč
7 975 Kč s DPH
11. 09. 2024 Havířov, Karviná, Frýdek Míste 7 975 Kč
7 975 Kč s DPH
12. 10. 2024 Havířov, Karviná, Frýdek Míste 7 975 Kč
7 975 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Aktivní život od A do Z

Kategorie a štítky

Cestovní náhrady 9 DPH 170 Mzdové účetnictví 18 Mzdy 15 Odměňování 7 Právo 282 Účetnictví 57