Kurzy MS Visio

Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní

Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob a dani z přidané hodnoty. * 27. 5. 2024 9:00–17:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ • daňově uznatelné a neuznat...

27. 5. 2024, online, 6 990 Kč
Microsoft Excel – základní kurz

Předpokládané znalosti Základní znalost práce s počítačem na úrovni běžného uživatele. Cíl kurzu Orientovat se v programu MS Excel, dokázat v něm tvořit jednoduché tabulky se základními vzorci a funkcemi a následně je zpracovávat do atraktivních grafů. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pr...

27. 5. 2024, Brno, 3 290 Kč
27. 5. 2024, Praha, 3 290 Kč
Dispečer logistiky

Certifikovaný rekvalifikační kurz Absolvent kurzu bude schopen vykonávat široké spektrum pozic v oblasti administrativy, obchodu, skladového hospodářství a logistiky. Získá praktické dovednosti a znalosti z oblasti technické korespondence, a bude schopen samostatně zpracovávat přehledy, tabulky. Zná...

27. 5. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
29. 7. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
2. 9. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
MS Windows – základy systému

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během př...

27. 5. 2024, Praha 5, 1 960 Kč
24. 6. 2024, Praha 5, 1 960 Kč
29. 7. 2024, Praha 5, 1 960 Kč
Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní

Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob a dani z přidané hodnoty. * 27. 5. 2024 9:00–17:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ • daňově uznatelné a neuznat...

27. 5. 2024, Praha, 6 990 Kč
MS Word - zpracování rozsáhlých dokumentů

MS Word - For Advanced Users * Přestože mnoho lidí používá MS Word denně, mnoho z nich není obeznámeno s jeho pokročilými funkcemi a nástroji, které oceníte především při zpracování rozsáhlých dokumentů. Díky absolvování našeho školení vnesete do své práce novou úroveň efektivity a profesionalismu....

27. 5. 2024, Praha, 3 200 Kč
23. 7. 2024, Brno, 3 200 Kč
4. 10. 2024, Praha, 3 200 Kč
DPH on-line webinář - DPH ve vztahu k Evropské Unii a třetím zemím, DPH aktuálně

Obsah: Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady.   Např. * pravidla přepočtu cizí měny na českou * pořízení majetku a služeb v cizí mě...

28. 5. 2024, On-Line, 2 305 Kč
MOCMS-203 - Microsoft 365 - nasazení a správa Exchange a Exchange Online

Pětidenní kurz připravuje účastníky ke správě on-prem Exchange Server i cloudového Exchange Online a jejich koexistence...

28. 5. 2024, Praha 7, 42 500 Kč
E-SHOPY, ZÁSILKOVÉ OBCHODY, DIGITÁLNÍ PLATFORMY PO ZÁSADNÍCH ZMĚNÁCH V DPH - ONLINE ŠKOLENÍ

Finančním účetním, provozovatelům e-shopů, zásilkových a katalogových obchodů, provozovatelům e-commerce platforem včetně těch co na nich prodávají a i těch co na nich kupují. Cíl školení:   Účastníci se dozví, jak účtovat a uplatňovat DPH u prodejů přes e-shop či elektronické rozhraní. Progra...

28. 5. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 2 149 Kč
Fakturace mimo tuzemsko od A do Z on-line

    Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím. Dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH s pohybem zboží, bez pohybu zboží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování - dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH. Dodání zb...

28. 5. 2024, On-Line, 2 884 Kč
MS EXCEL PRO MÍRNĚ POKROČILÉ ONLINE

Školení je vhodné pro všechny  mírně pokročilé uživatele, tedy zájemce o školení, kteří prostředí MS Excelu alespoň trochu znají a rádi by si upevnili znalosti, případně odstranili některé běžně prováděné chyby. Jedná se spíše o kondiční než úvodní školení. Program je vhodný pro firemní účastníky, i...

28. 5. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 2 900 Kč
MS Visio

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během př...

28. 5. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
25. 6. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
30. 7. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
AutoCAD – kurz pro středně pokročilé

Předpokládané znalosti Základní znalost práce s počítačem na úrovni běžného uživatele. Výhodou je základní znalost programů MS Office. Cíl kurzu Osvojit si podrobnější vlastnosti, příkazy a techniky pro zvýšení stávající produktivity, při vytváření, popisování a vykreslování výkresů s použi...

29. 5. 2024, Brno, 5 391 Kč
29. 5. 2024, Praha, 5 391 Kč
29. 5. 2024, online, 5 391 Kč
Microsoft Outlook – základní kurz

Předpokládané znalosti Základní znalost práce s počítačem na úrovni běžného uživatele. Cíl kurzu Ovládat běžnou emailovou komunikaci v programu MS Outlook pro osobní i pracovní účely a s emaily následně dále pracovat. Využívat kalendář pro plánování času a komunikaci v týmu, používat úkoly ...

29. 5. 2024, Praha, 1 752 Kč
29. 5. 2024, Brno, 1 752 Kč
29. 5. 2024, online, 1 752 Kč
Microsoft Excel – pro mírně pokročilé

Předpokládané znalosti Znalosti odpovídající obsahu kurzu: Microsoft Excel – základní kurz. Cíl kurzu Rychle a automatizovaně zpracovávat a prezentovat velké množství dat v programu MS Excel díky mož...

29. 5. 2024, Brno, 3 231 Kč
29. 5. 2024, Praha, 3 231 Kč
29. 5. 2024, online, 3 231 Kč
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2024

Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě principů pro poskytování náhrad cestovních výdajů a jejich daňových dopadů, jakož i dalších souvisejících povinností zaměstnavatele při vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty nejen do členských států EU. Současně se seznámíte se změna...

30. 5. 2024, Praha, 2 590 Kč
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2024

Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě principů pro poskytování náhrad cestovních výdajů a jejich daňových dopadů, jakož i dalších souvisejících povinností zaměstnavatele při vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty nejen do členských států EU. Současně se seznámíte se změna...

30. 5. 2024, online, 2 590 Kč
Metody výběru vzorků pro účely auditu

Cílem semináře je rekapitulace základních statistických pojmů, ukázka využití MS Excelu a zejména metody výběru vzorků a technická realizace. OBSAH SEMINÁŘE Obecně o statistických metodách: Statistický soubor, výběr. Statistiky. Charakteristiky polohy a variability průměr, směrodatná odchyl...

30. 5. 2024, Praha 2, 3 700 Kč
Audit IT pro non-IT auditory původní termín konání 22. 2. 2024

IT prostředí může v současné době sehrávat hlavní roli z pohledu rizik organizace. IT audit je přitom opředen řadou záhad, tajemství a cizích slov. * Cílem semináře bude demytizovat IT audit a nachystat členy zejména malých útvarů interního auditu tak, aby získali orientační přehled o oblasti IT au...

30. 5. 2024, Praha 2, 2 100 Kč
Microsoft OneNote – efektivní využití

Předpokládané znalosti Základní znalost práce s počítačem na úrovni běžného uživatele. Cíl kurzu Efektivně a přehledně zaznamenávat i spravovat své poznámky a seznámit se s možnostmi spolupráce s programy MS Office. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro uživatele, kteří se již nechtějí st...

31. 5. 2024, Praha, 1 390 Kč
31. 5. 2024, Brno, 1 390 Kč