Kurzy Motivace

Čeština není dřina – úřední písemnosti v praxi nejen pro úředníky

Seminář sestává ze dvou hlavních vzdělávacích předmětů. Součástí jednotlivých vzdělávacích předmětů je diskuse vyplývající z dané problematiky. Pravopisné zásady češtiny včetně doporučení normy ČSN 01 6910: Úprava písemností zpracovaných textovými procesy Úvodní motivační test, dík...

6. 6. 2024, Brno, 2 200 Kč
21. 11. 2024, Brno, 2 290 Kč
15. 10. 2024, Olomouc, 2 290 Kč
Realitní akademie - třídenní praktický a motivační výukový program pro realitní makléře

Jak na úspěšné podnikání v realitách Tento třídenní intenzivní kurz obsahuje to nejpodstatnější , s čím se makléři setkávají a potýkají ve své realitní praxi. Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi a formami náborových a prodejních aktivit , které mají přímou vazbu na obrátkovost prodeje a ...

11. 6. 2024, Brno, 7 400 Kč
18. 6. 2024, Praha, 7 400 Kč
Remote management - vedení týmu na dálku

Cílem praktického workshopu je získat přehled o vedení členů týmu pracujících ze vzdálených míst. Dozvíte se, jak komunikovat na dálku, jak pracovat s izolovaností členů týmu. Získáte povědomí o tom, které prvky leadershipu pomáhají při vedení virtuálních týmů. Zaměříte se na motivaci i řešení konfl...

8. 8. 2024, Brno, 7 200 Kč
3. 10. 2024, Praha, 7 200 Kč
13. 6. 2024, Praha, 7 200 Kč
Efektivní vedení týmu na dálku - Remote Team Leadership and Management Master Class

Právě teď je vhodný čas zdokonalit své dovednosti v řízení týmů na dálku. Zaměříme se na klíčové aspekty efektivního vedení v online prostředí. Rozklíčujeme mentální nastavení v rámci vedení vzdálených týmů, dále se zaměříme na prevenci konfliktních situací a budování přirozené motivace, která je ta...

18. 6. 2024, Online, 6 990 Kč
Leadership I.

Leadership I. * Cílem praktického workshopu je působit na svou roli v leadershipu, umět používat styly leadershipu, pochopit úlohu pracovní motivace a umět zacházet s určováním pracovních priorit a řízení času. Zjistíte, jak zvyšovat vlastní sebevědomí při leadershipu. Osvojíte si techniky komunikac...

15. 7. 2024, Brno, 7 200 Kč
19. 6. 2024, Praha, 7 200 Kč
15. 7. 2024, Praha, 7 200 Kč
Effective remote team leadership - Remote team leadership and management master class

Now is the perfect time to enhance your skills in remote team management. We will focus on key aspects of effective leadership in an online environment. We will unlock the mental framework within remote team leadership, focusing on conflict prevention and building natural motivation, crucial for ind...

20. 6. 2024, Online, 6 990 Kč
Zpětná vazba – podpora vnitřní motivace

The Power of Motivation or How to Communicate Feedback * Cílem praktického workshopu je umět vést rozhovory se zpětnou vazbu, která dokáže účinně motivovat, zvýšit výkonnost a budovat firemní kulturu společnosti....

11. 10. 2024, Praha, 5 600 Kč
11. 10. 2024, Brno, 5 600 Kč
21. 6. 2024, Brno, 5 600 Kč
Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců

Motivate your employees and increase your employees engagement * Chcete se konkrétně dozvědět, jaký má tolik opěvovaná motivace vliv na výkon vašich zaměstnanců? Chcete dostat do rukou „klíč“ k účinné motivaci? Chcete si v praxi vyzkoušet změnu pohledu na význam firemní kultury? Pokud třikrát ano,...

25. 6. 2024, Brno, 6 500 Kč
25. 6. 2024, Praha, 6 500 Kč
17. 9. 2024, Brno, 6 500 Kč
Vedení a motivace projektového týmu - Jak vytvořit efektivní projektový tým

Naučte se, jak dovést váš tým k úspěšné realizaci projektu Úspěch projektu závisí především na lidech, kteří se na něm podílejí. Poznejte, co musí umět dobrý projektový manažer a jaké jsou týmové role v optimálním týmu. Naučte se motivovat své lidi a efektivně řešit případné konflikty. Osvoj...

27. 6. 2024, Praha 1, 5 990 Kč
Master Bartender

[Barman] Souhrnný kurz, po němž budete za barem jako doma. Primárním posláním tohoto ojedinělého a intenzivního kurzu je naučit Vás vše, co potřebujete umět za barem, a to rychle a efektivně, jak po teoretické, tak praktické stránce. Kurz je určen všem, kteří hledají kvalitní a obsáhlý barmanský kur...

29. 6. 2024, Praha, 4 546 Kč
27. 7. 2024, Praha, 4 546 Kč
31. 8. 2024, Praha, 4 546 Kč
Manažer v agilní firmě

Cílem praktického workshopu je získat celkový kontext, co můžete jako manažer - leader udělat pro to, abyste měli výkonnou a angažovanou organizaci. Získáte praktické tipy pro vedení a motivaci svých týmů. Naučíte se, jak si definovat cíle, vést ke změně a realizaci projektů. Trénink je určen pro...

23. 9. 2024, Brno, 8 200 Kč
23. 9. 2024, Praha, 8 200 Kč
1. 7. 2024, Praha, 8 200 Kč
Řízení IT bezpečnosti aneb ISO 27001 za 1 den

ISMS - ISO 27001 in 1 day * Nový intenzivní kurz je určen všem, kteří se potřebují rychle a efektivně zorientovat v řízení informační - kybernetické bezpečnosti ISMS dle celosvětově nejpoužívanějšího a nejrespektovanějšího standardu v této oblasti – normě ISO - IEC 27001. Motivací jsou typicky pot...

26. 8. 2024, Brno, 6 500 Kč
26. 8. 2024, Praha, 6 500 Kč
1. 7. 2024, Brno, 6 500 Kč
Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovor

Feedback, Evaluation Interview and Employee Motivation * Na tomto kurzu Vás naučíme techniky efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Dozvíte se, jak coby manažer, vedoucí firmy, personalista apod. skrze zpětnou vazbu motivovat své zaměstnance, dávat jim hodnotou zpětnou vazbu a pomáhat jim tak...

2. 7. 2024, Brno, 6 500 Kč
22. 10. 2024, Brno, 6 500 Kč
2. 7. 2024, Praha, 6 500 Kč
Vedení a motivace týmu

Cílem praktického workshopu je vyzkoušet si techniky vedení týmu, využívat zpětnou vazbu pro rozvoj týmové spolupráce a získat náměty na chování v obtížných situacích při vedení týmu a jednotlivců v něm. Porozumíte tomu, co jsou týmové role, a jak s nimi pracovat. Zjistíte, jak využívat motivaci při...

17. 7. 2024, Brno, 7 200 Kč
10. 7. 2024, Praha, 7 200 Kč
30. 10. 2024, Praha, 7 200 Kč
Motivace - jak získat zájem zaměstnanců a zvýšit jejich výkonnost

Určeno pro personalisty a manažery firem, kteří chtějí mít spokojené a výkonné zaměstnance, loajální s firmou. Pro ty, kteří se chtějí aktivně starat o spokojenost a výkonnost zaměstnanců, chtějí  získat a udržet si kvalitní pracovníky a snížit fluktuaci. Pro všechny, kteří chtějí aktivně zapojit se...

22. 8. 2024, Praha 2, 5 700 Kč
7 nejčastějších chyb ve vedení lidí - Vyvarujte se typických manažerských chyb

Ovlivněte správným vedení spokojenost, motivaci, loajalitu a výkon podřízených Chtěli byste předejít chybám, které jsou spojeny s vedení lidí? Tento praktický trénink se zaměřuje na nejčastější chyby, které vychází z problémů, jež manažeři nejčastěji zmiňují a se kterými se potýkají. Kurz je...

29. 10. 2024, Praha 1, 7 990 Kč