Kurzy Cestovní náhrady

Účetnictví pro pokročilé – online kurz

Cíle kurzu: Tento online kurz je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Je vhodný také pro zopakování zapomenutých znalostí z účetní oblasti. Témata kurzu jsou: Zúčtovací vztahy, zúčtování daní a dotací, cestovní náhrady, přechodné účty, finanční leasin...

16. 7. 2024, on-line, 4 240 Kč
18. 7. 2024, on-line, 4 240 Kč
23. 7. 2024, on-line, 4 240 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Absolvent kurzu zná teoretickou i praktickou problematiku profese mzdový - á účetní a umí tuto činnost samostatně vykonávat, včetně kumulace s personální problematikou u všech subjektů [založení mzdové a osobní agendy zaměstnanců, pracovně právní předpisy, povinnosti zaměstnavatelů, vazba na úřady p...

20. 7. 2024, Havířov, Karviná, Frýdek Míste, 7 975 Kč
11. 9. 2024, Havířov, Karviná, Frýdek Míste, 7 975 Kč
12. 10. 2024, Havířov, Karviná, Frýdek Míste, 7 975 Kč
Mzdová účetní v praxi – Dvoudenní kurz mzdového účetnictví on-line kurz

V kurzu se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví. Výuka je zaměřená na využití probrané látky v praxi. Teorii si procvičíte na příkladech. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * CO SE V KURZU NAUČÍTE: ...

28. 7. 2024, Pardubice, 2 975 Kč
Daň z příjmů ze závislé činnosti – ONLINE ŠKOLENÍ

Školení je určeno mzdovým účetním začátečníkům i mírně pokročilým, personalistům a dalším zaměstnancům, kteří se věnují dané problematice. Program online školení:  Kdy je nutné se jako plátce daně registrovat u finančního úřadu Ze kterých příjmů se daň odvádí Které příjmy a za jakých po...

28. 7. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 2 100 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY - ONLINE ŠKOLENÍ

Lektor kurzu: Jaroslava PFEILEROVÁ Více než 30 let působí na kontrolním oddělení Finančního úřadu ve Vsetíně na pozici správce daně. ...

28. 7. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 2 000 Kč
Cestovní náhrady - on-line

Program kurzu Právní předpisy v oblasti cestovních náhrad včetně připravovaných novel Zásady při vyplácení CN Podmínky pro poskytování CN zaměstnancům, OSVČ, společníkům a statutárním orgánům právnických osob Daňová uznatelnost CN Definice pracovní cesty Povinnos...

28. 7. 2024, On-Line, 2 223 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2020, včetně daňového přiznání, Novinky 2021 - online webinář

Webinář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, soukromím osobám Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * Na webináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od ro...

28. 7. 2024, Pardubice, 1 487 Kč
Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz - interní audit - kontrola v subjektech veřejné správy

Seznámit účastníky subjektů veřejné správy s komplexní úpravou procesů pokladní služby, cestovních náhrad, autoprovozu, v souladu s principy 3E a dobré praxe. * Auditorům a kontrolním zaměstnancům dát praktický návod, jak nastavit a posuzovat agendy a procesy pokladní služby, cestovních náhrad a au...

24. 9. 2024, Praha 2, 3 900 Kč
Poskytování cestovních náhrad v roce 2024 - 2025

Určeno pro všechny pracovníky, kteří se zabývají vykazováním cestovních náhrad při pracovních cestách, tj. zpracováním dokladů, jejich kontrolou i následným vyplácením cestovních náhrad.   Nové vyhlášky pro tuzemské a zahraniční stravné  pro rok 2025, pokud budou známy a vyhlášky pro rok 20...

15. 11. 2024, Praha 2, 2 300 Kč