Kurzy Odměňování

Mzdové účetnictví – online kurz

Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte mzdové účetnictví. Témata kurzu jsou: zákoník práce, odměňování, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů, náhrady za služební cesty. Popis: Komu je kurz určen Začáte...

28. 5. 2024, on-line, 6 900 Kč
30. 5. 2024, on-line, 6 900 Kč
4. 6. 2024, on-line, 6 900 Kč
Změny v odměňování zaměstnanců ÚSC a jejich příspěvkových organizací od 1.1.2024

Akreditace: MV - AK - PV-358 - 2022 Odměňování zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací webinář Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou odměňování platem, tak aby získali komplexní přehled o platné právní úpravě v oblasti odměňo...

4. 6. 2024, online, 2 990 Kč
26. 11. 2024, online, 2 990 Kč
26. 11. 2024, Praha, 3 490 Kč
MS Project pokračovací

Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu Project [v rozsahu určeném základním kurzem]Popis kurzu : Tvorba projektů Tabulka x kalendář Formátování kalendáře Odladění pracovních úkolů Nastavení vnitřního prostředí Podrobná osnova kurzu Osnova kurzu osnova kurzu MS Project pokrač...

15. 6. 2024, online, 2 950 Kč
15. 7. 2024, online, 2 950 Kč
15. 8. 2024, online, 2 950 Kč
Zaměstnanecké benefity - mzdové souvislosti v roce 2024

Z pohledu daně z příjmů právnických a fyzických osob a pojistného na veřejnoprávní pojištění. Maximalizace výhod nepeněžního odměňování zaměstnanců. Praktické otázky poskytování jednotlivých benefitů. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při poskytováníbenefitů.   Určeno pro zaměstnance HR oddělení...

21. 6. 2024, Praha 2, 2 700 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Absolvent kurzu zná teoretickou i praktickou problematiku profese mzdový - á účetní a umí tuto činnost samostatně vykonávat, včetně kumulace s personální problematikou u všech subjektů [založení mzdové a osobní agendy zaměstnanců, pracovně právní předpisy, povinnosti zaměstnavatelů, vazba na úřady p...

20. 7. 2024, Havířov, Karviná, Frýdek Míste, 7 975 Kč
11. 9. 2024, Havířov, Karviná, Frýdek Míste, 7 975 Kč
12. 10. 2024, Havířov, Karviná, Frýdek Míste, 7 975 Kč
Odměňování členů zastupitelstev – velká novela od 1.1.2024

Akreditace: MV - AK - PV-675 - 2017 Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC Cíl semináře Seznámit účastníky, zejména zástupce měst a obcí se zásadní novelou odměňováním členů zastupitelstev ÚSC účinnou od 1.1.2024...

25. 7. 2024, online, 2 990 Kč
25. 7. 2024, Praha, 3 490 Kč
26. 9. 2024, online, 2 990 Kč
Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2024 – pro pokročilé

Na semináři si rozšíříte i prověříte svoje znalosti. Budete mít příležitost se aktivně zapojit do diskuze. Jednotlivé odborné bloky budou doplňovány nejen příklady z praxe, ale i s tím související aktuální judikaturou. Jako studijní materiál obdržíte ÚZ – Zákoník práce vyd. Sagit, a. s.. * ...

14. 8. 2024, Praha, 5 780 Kč
Zahraniční mzdový speciál podzim 2024 ****

Zveme Vás na týdenní mzdový speciál na Kanárských ostrovech, do luxusního, rozsáhlého hotelového komplexu Abora Catarina by Lopesan Hotels**** na pobřeží Atlanského oceánu. Z tohoto speciálu si odvezete nejen cenné informace z oblasti mzdového účetnictví a toho co se na nás chystá a událo, ale tak...

25. 9. 2024, ABORA CATARINA BY LOPESAN HOTE, 27 190 Kč
Zákoník práce po novele 2024 – prakticky, krok za krokem - seznámení s novelizací v roce 2024

Na semináři se dále seznámíte s obecně platnými principy zákoníku práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je vždy velice úzce propojen s praktickými příklady z praxe. Po absolvování se budete umět v zákoníku práce orientovat. Velký prostor je vymezen dotazům účastníků...

10. 10. 2024, Praha, 3 190 Kč
Mzdové a platové předpisy aktuálně a návrh změn pro rok 2025

Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuálních mzdových a platových předpisech. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2025, pokud budou v době konání kurzu známé. * • obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře, • průměrný výdělek, jeho formy a uplatnění, ...

31. 10. 2024, Praha, 3 190 Kč
HR a Mzdový outsourcing v praxi

Zaměstnanci jsou hybnou silou každého podniku – na jejich spokojenosti záleží, je třeba se starat o jejich získání, odměňování a rozvoj. Toto vše je možné zajišťovat interně nebo převést zodpovědnost na externího dodavatele. Zorientujete se v personálních procesech a dozvíte se, kdy a proč je vý...

22. 11. 2024, Praha, 2 490 Kč