Excel VBA

O kurzu:

Školeni je určené pro uživatele, kteří Excel poměrně dobře ovládají. Posluchači se naučí vytvářet složitější makra, která jim pomohou zautomatizovat opakované postupy nebo rozšíří možnosti Excelu o další funkce. Posluchači se naučí zaznamenávat a poté upravovat makra v jazyce Visual Basic. Seznámí s použitím proměnných, s vytvářením větvení a cyklů v kódu, se základními funkcemi jazyka VBA, programováním událostí a se zásadami správy a zabezpečení maker. *
Kurz Excel VBA probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Excel VBA se účastní maximálně 8 osob. Kurz Excel VBA probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Excel VBA je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení.
U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Excel VBA objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční.
Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Excel VBA se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce.
V takovém případě probíhá kurz Excel VBA jako individuální, cena kurzu se nezmění. Úvod do VBA v Microsoft Excel
pokročilé techniky maker
nastavení zabezpečení
absolutní a relativní adresy
editor jazyka Visual Basic
Objektový model
seznámení s objektovým modelem
práce s buňkou a oblastí
* objekt Range
práce s listem
* objekt WorkSheet
práce se sešitem
* objekt Workbook
další často používané objekty
Proměnné
deklarace
typy proměnných
práce s polem
vlastní typy
Větvení programu
If
Select Case
Cykly
For
For Each
Do Loop
While
Pokročilé techniky
vytvoření uživatelských funkcí
tvorba reportů pomocí VBA
distribuce kódu
* tvorba doplňků
Formulářové prvky
vložení tlačítka
přiřazení makra tlačítku
další ovládací prvky
zápis dat pomocí formuláře

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
07. 08. 2024 Kolín 8 000 Kč
9 680 Kč s DPH
07. 08. 2024 Praha 8 000 Kč
9 680 Kč s DPH
11. 09. 2024 Kolín 8 000 Kč
9 680 Kč s DPH
11. 09. 2024 Praha 8 000 Kč
9 680 Kč s DPH
29. 10. 2024 Kolín 8 000 Kč
9 680 Kč s DPH
29. 10. 2024 Praha 8 000 Kč
9 680 Kč s DPH
27. 11. 2024 Kolín 8 000 Kč
9 680 Kč s DPH
27. 11. 2024 Praha 8 000 Kč
9 680 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: AbecedaPC

Kategorie a štítky

Excel 68 Excel VBA 8 Microsoft 365 174 Microsoft Office 179 Pro pokročilé 158 Programování 42 Úvod do 59