Kurzy Microsoft 365

Excel 1 - pro začínající uživatele [verze 2010] - večerní kurz

Naučíte se vytvářet a používat základní tabulky a grafy v tabulkovém procesoru Microsoft Office Excel. Kurz probíhá v české verzi Excel 2010. Je veden v českém jazyce přednáškovou formou s praktickými ukázkami. Účastníci kurzu pracují na zapůjčeném PC. Na jednom počítači pracuje samostatně jeden úča...

15. 7. 2024, Hradec Králové, 1 800 Kč
15. 8. 2024, Hradec Králové, 1 800 Kč
15. 9. 2024, Hradec Králové, 1 800 Kč
LearnIS LMS E-learningový systém - webová aplikace

Aplikace LearnIS LMS je profesionální český řídící systém výuky probíhající formou e-learningu, umožňující vytvořit ucelené prostředí pro přípravu, průběh, realizaci a vyhodnocení studia. Systém obsahuje nástroje pro vytváření databáze otázek, testů kurzů a lekcí. LearnIS je díky jeho flexibilitě...

15. 7. 2024, webová aplikace, 24 900 Kč
15. 8. 2024, webová aplikace, 24 900 Kč
15. 9. 2024, webová aplikace, 24 900 Kč
Základy SQL

Požadované znalosti Pro absolvování kurzu se předpokládají základní znalosti programu MS Excel. Výhodou je aspoň částečná znalost programu MS Access. Popis kurzu: Tvorba jednoduchých dotazů: Struktura příkazu SQL a výběr polí Řazení dotazu Filtrace v dotazech Vypočtené sloupce Spoj...

15. 7. 2024, online, 3 200 Kč
15. 8. 2024, online, 3 200 Kč
15. 9. 2024, online, 3 200 Kč
MS Project základní

Požadované znalosti Nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti s uvedeným programem. Výhodou je znalost ostatních programů MS Office. Popis kurzu: Osnova kurzu...

15. 7. 2024, online, 2 550 Kč
15. 8. 2024, online, 2 550 Kč
15. 9. 2024, online, 2 550 Kč
MS Visio 2007 - pokračovací školení

Na pokračovacím školení se účastníci naučí vytvářet schémata, výkresy a struktury dle vlastních potřeb. Jedná se především o plány prostorového uspořádání, vývojové, organizační a další diagramy....

15. 7. 2024, Praha 10, 2 250 Kč s DPH
15. 8. 2024, Praha 10, 2 250 Kč s DPH
15. 9. 2024, Praha 10, 2 250 Kč s DPH
Visual Basic for Applications - MS Excel

Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu Excel v rozsahu určeném základním kurzem a praxe s tvorbou tabulek a matematických výrazů. Popis kurzu: Prostředí editoru VBA Deklarace a naplnění proměnných Aritmetické, textové a logické operátory Vlastnosti a metody bu...

15. 7. 2024, online, 4 500 Kč
15. 8. 2024, online, 4 500 Kč
15. 9. 2024, online, 4 500 Kč
Visual Basic for Applications - MS Access

Požadované znalosti Pro kurz je doporučená znalost prostředí MS Excel, MS Word a MS Access, a to na úrovni pokračovacích kurzů. Popis kurzu: Prostředí ladícího programu VBA Základy tvorby modulů Podprogramy a procedury Deklarace a naplnění proměnných Vlastní funkce Objekty MS Access...

15. 7. 2024, online, 4 500 Kč
15. 8. 2024, online, 4 500 Kč
15. 9. 2024, online, 4 500 Kč
MS Access základní

Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu Excel v rozsahu určeném základním kurzem. Popis kurzu: Úvod do databázové teorie Vytvoření a otevření databáze Vytvoření a propojení tabulek Vlastnosti a nastavení tabulek Tvorba jednoduchých dotazů Sestavy a formuláře ...

15. 7. 2024, online, 2 550 Kč
15. 8. 2024, online, 2 550 Kč
15. 9. 2024, online, 2 550 Kč
MS Access pokračovací

Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu Access v rozsahu určeném základním kurzem. Popis kurzu: Pokročilá databázová teorie Akční dotazy SQL a sjednocovací dotazy Nekonečný formulář, podformulář Formuláře z více tabulek a dotazů Sestavy z více tabulek a dotaz...

15. 7. 2024, online, 3 750 Kč
15. 8. 2024, online, 3 750 Kč
15. 9. 2024, online, 3 750 Kč
MS Word pokračovací

Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu Word v rozsahu určeném základním kurzem a praxe s úpravou textů. Popis kurzu: Základy typografie Speciální tabulátory Víceúrovňové seznamy Různá záhlaví a zápatí Oddíly dokumentu Styly a obsahy Formuláře Ochrana - z...

15. 7. 2024, online, 1 980 Kč
15. 8. 2024, online, 1 980 Kč
15. 9. 2024, online, 1 980 Kč
AutoCAD pokročilý

Školení je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se seznámí s řadou funkcí pro usnadnění a zrychlení práce s výkresy. Seznámí se základní parametrizací objektů, vytvářením dynamických bloků a bloků s atributy. Naučí se pracovat...

15. 7. 2024, Kolín, 8 715 Kč
15. 7. 2024, Praha, 8 715 Kč
5. 8. 2024, Kolín, 8 715 Kč
Measurement system analysis [MSA] - 4. vydání

Kalibrací měřidel se odstraní jen 1 problém z celkem 6 problémů, které mohou způsobit nesprávnost měření. MSA řeší zbývajících 5 možných problémů. Jedině zvládnutím celé šířky se vyhnete nepříjemným překvapením v měření. Účastníci zdarma dostanou ověřený nástroj pro výpočty kriterií v MSA....

15. 7. 2024, Plzeň, 3 550 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 3 550 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 3 550 Kč
MS PowerPoint pokračovací

Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu PowerPoint v rozsahu určeném základním kurzem a základní praxe vedení prezentací. Práci s programem usnadňují základní znalosti MS Word a MS Excel. Popis kurzu: Návrhy snímků Rozložení snímků Přechody mezi snímky Animace ...

15. 7. 2024, online, 1 980 Kč
15. 8. 2024, online, 1 980 Kč
15. 9. 2024, online, 1 980 Kč
MS Word základní

Požadované znalosti Mimo znalost prostředí Windows, nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti s uvedeným programem. Popis kurzu: Základy práce s textovým editorem MS Word Základy formátování písma a odstavců Využití tabulátorů Formáty odrážek a číslování Záhlaví a zápatí Automati...

15. 7. 2024, online, 1 980 Kč
15. 8. 2024, online, 1 980 Kč
15. 9. 2024, online, 1 980 Kč
MS Excel makra a formuláře

Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu Excel v rozsahu určeném pokračovacím kurzem. Popis kurzu: Co je VBA a makro, co řešit makry Prostředí editoru VBA Technika nahrávání maker Tvorba, ladění a optimalizace kódu VBA Proměnné a operátory Formulářové prvky ka...

15. 7. 2024, online, 2 550 Kč
15. 8. 2024, online, 2 550 Kč
15. 9. 2024, online, 2 550 Kč
MS Excel analýza a zpracování dat

Cílem kurzu je naučit posluchače využívat analytických nástrojů a funkcí programu Excel určených k hromadnému zpracování velkého objemu dat. Posluchači se naučí správným zásadám zamezujícím riziku poškození, nebo ztráty dat či jejich relevance a dalším možnostem jejich získávání a úpravám dat před s...

15. 7. 2024, online, 1 980 Kč
15. 8. 2024, online, 1 980 Kč
15. 9. 2024, online, 1 980 Kč
Outlook základní

Školení je určené pro všechny, kteří zatím nemají s programem Outlook žádnou zkušenost nebo jej zatím používali pouze k odesílání a přijímání e-mailů. Posluchači se naučí pracovat s elektronickou poštu - například používat skryté kopie, nastavit automatický podpis, používat příznaky. Dále se naučí z...

15. 7. 2024, Kolín, 2 010 Kč
16. 8. 2024, Kolín, 2 010 Kč
16. 8. 2024, Praha, 2 010 Kč
MS Excel základní

Požadované znalosti Mimo znalost prostředí Windows, nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti s uvedeným programem. Popis kurzu: Základy práce s tabulkovým editorem MS Excel Formáty buněk Základní matematické operace – vzorce a funkce Grafy a minigrafy Řady a seznamy Základní nástroje...

15. 7. 2024, online, 1 980 Kč
15. 8. 2024, online, 1 980 Kč
15. 9. 2024, online, 1 980 Kč
MS Project pokračovací

Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu Project [v rozsahu určeném základním kurzem]Popis kurzu : Tvorba projektů Tabulka x kalendář Formátování kalendáře Odladění pracovních úkolů Nastavení vnitřního prostředí Podrobná osnova kurzu Osnova kurzu osnova kurzu MS Project pokrač...

15. 7. 2024, online, 2 950 Kč
15. 8. 2024, online, 2 950 Kč
15. 9. 2024, online, 2 950 Kč
MS Excel pokračovací

Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu Excel v rozsahu určeném středně pokročilím kurzem a praxe s tvorbou tabulek a matematických výrazů. Popis kurzu: Pole názvů ve vzorcích Pokročilé a speciální funkce Objekt tabulka Kontingenční tabulky a grafy Zabezpečení a o...

15. 7. 2024, online, 1 980 Kč
15. 8. 2024, online, 1 980 Kč
15. 9. 2024, online, 1 980 Kč