Kurzy Úvod do

MS Access základní

Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu Excel v rozsahu určeném základním kurzem. Popis kurzu: Úvod do databázové teorie Vytvoření a otevření databáze Vytvoření a propojení tabulek Vlastnosti a nastavení tabulek Tvorba jednoduchých dotazů Sestavy a formuláře ...

15. 7. 2024, online, 2 550 Kč
15. 8. 2024, online, 2 550 Kč
15. 9. 2024, online, 2 550 Kč
Pracovně lékařské služby v praxi pro personalisty, manažery firem

Úvod do zákona o PLS tématika zpracování posudků o zdr. způsobilosti povinnosti zaměstnavatele a další témata !!! KURZ - ŠKOLENÍ je velmi poutavé a zajímavé !!!...

15. 7. 2024, Praha 1, 2 100 Kč
15. 8. 2024, Praha 1, 2 100 Kč
15. 9. 2024, Praha 1, 2 100 Kč
Kurz Oracle databáze: Úvod do SQL

Kurz Oracle databáze: Úvod do SQL je určen pro uživatele databází Oracle 10g, 11g, 12c. Seznamuje s technologií Oracle Database s principy relační databáze a programovacím jazykem SQL. Studenti se naučí pracovat s jazykem SQL, získají znalosti nutné k zadání dotazů, naučí se vytvářet databázové obje...

15. 7. 2024, Praha,Ostrava, 8 000 Kč
15. 8. 2024, Praha,Ostrava, 8 000 Kč
15. 9. 2024, Praha,Ostrava, 8 000 Kč
AutoCAD pokročilý

Školení je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se seznámí s řadou funkcí pro usnadnění a zrychlení práce s výkresy. Seznámí se základní parametrizací objektů, vytvářením dynamických bloků a bloků s atributy. Naučí se pracovat...

15. 7. 2024, Kolín, 8 715 Kč
15. 7. 2024, Praha, 8 715 Kč
5. 8. 2024, Kolín, 8 715 Kč
Autodesk Fusion 360 – základní kurz úvod do parametrického modelování

Předpokládané znalosti Uživatelská znalost práce s PC a základy geometrie. Cíl kurzu Naučit se vytvářet dokonalé digitální prototypy v jednoduchém pracovním prostředí založeném na web-cloud technologii. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro začátečníky nebo samouky v aplikaci Autodesk Fus...

16. 7. 2024, Praha, 6 290 Kč
26. 8. 2024, Brno, 6 290 Kč
30. 9. 2024, Praha, 6 290 Kč
Blender - úvod do 3D

Kurz je vhodný pro začátečníky, kteří se chtějí seznámit s tvorbou 3D modelů ve volně dostupném programu Blender. Kurz pokrývá základní funkce a nástroje programu a umožňuje studentům vytvořit jednoduchý model a animaci....

21. 8. 2024, Brno, 9 800 Kč
4. 9. 2024, Praha, 9 800 Kč
30. 10. 2024, Praha, 9 800 Kč
Blender – úvod do 3D

Předpokládané znalosti Pro hladký průběh kurzu jsou potřebné základní znalosti práce s počítačem Windows, MacOS, Linux. Základní orientace v počítačové grafice je velkou výhodou, ne však nutností. Cíl kurzu V rámci kurzu dokončit první komplexní projekt v programu Blender a být schopen za...

21. 8. 2024, Brno, 9 800 Kč
4. 9. 2024, online, 9 800 Kč
4. 9. 2024, Praha, 9 800 Kč
Power BI základní

Školení je zaměřené na seznámení s možnostmi analýzy a vizualizace dat pomocí aplikace Power BI. Účastníci zjistí, jak připravit data pro analýzu a jak vytvářet interaktivní reporty a jak je publikovat online. Školení je vhodné pro uživatele bezplatné aplikace Power BI Desktop i v návaznosti na služ...

17. 7. 2024, Praha, 5 760 Kč
17. 7. 2024, Kolín, 5 760 Kč
12. 8. 2024, Praha, 5 760 Kč
Word základní

Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Word zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí vytvářet textové dokumenty a nastavit vzhled nadpisů, odstavců, číslovaných seznamů i seznamů s odrážkami. Posluchači se naučí do dokumentu vložit obrázek a tabulku, upravit vz...

18. 7. 2024, Kolín, 3 350 Kč
18. 7. 2024, Praha, 3 350 Kč
22. 7. 2024, Kolín, 3 350 Kč
Úvod do strojového učení

Na kurzu nejdříve probereme základní pojmy a koncepty a hned potom se vrhneme na trénování našich prvních modelů. Naučíme se, jak vhodně reprezentovat různé druhy dat, jak trénovat modely a jak je správně vyhodnocovat. Všechna probíraná témata si spolu prakticky naprogramujeme v Pythonu, pomůže nám ...

19. 7. 2024, Praha 7, 11 500 Kč
Adobe InDesign základní

Školení je zaměřené na základy sazby v programu Adobe InDesign. Po skončení školení budou posluchači schopni v programu Adobe InDesign vytvářet krátké publikace a grafické návrhy. Posluchači se naučí vysázet text podle typografických pravidel, naučí se text formátovat pomocí stylů, načíst text z jin...

5. 8. 2024, Kolín, 4 500 Kč
5. 8. 2024, Praha, 4 500 Kč
23. 9. 2024, Praha, 4 500 Kč
Úvod do Azure SQL Database

Introduction to Azure SQL Database * Školení základních znalostí o funkcionálnosti a možnostech Azure SQL Database, cloudovém řešení pro správu relačních databází.Seznámení s cloudovou službou Azure SQL Managed Instance a jejími specifiky. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni vytvořit a ...

22. 7. 2024, online, 14 900 Kč
CorelDRAW základní

Školení je zaměřené na vytváření různých typů propagačních materiálů v programu CorelDRAW. Posluchači se na řadě praktických příkladů naučí vytvořit propagační leták, brožuru, navštívenky, inzerát apod. Naučí se umisťovat do dokumentu různé typy objektů fotografie, diagramy, tabulky, vytvářet vlastn...

22. 7. 2024, Kolín, 6 750 Kč
22. 7. 2024, Praha, 6 750 Kč
21. 10. 2024, Kolín, 6 750 Kč
Inventor základní

Školení je určené pro strojaře, kteří chtějí navrhovat strojní součásti a sestavy v programu Autodesk Inventor. Posluchači porozumí principům parametrického modelování součástí a sestav. Naučí se spravovat projekty, vytvářet a modifikovat jednotlivé součásti a pracovat s nimi v sestavách. Naučí se v...

23. 7. 2024, Praha, 7 875 Kč
23. 7. 2024, Kolín, 7 875 Kč
16. 9. 2024, Kolín, 7 875 Kč
Adobe Photoshop základní

Účastníci školení se naučí efektivně zpracovávat rastrovou grafiku a pracovat s obrázky za pomoci základní nástrojů, efektů a filtrů v programu Adobe Photoshop. Naučí se zvládat základní úpravu a korekci fotografií a osvojí si základní pojmy v oblasti grafiky. * Kurz Adobe Phot...

25. 7. 2024, Kolín, 4 500 Kč
25. 7. 2024, Praha, 4 500 Kč
10. 9. 2024, Praha, 4 500 Kč
Úvod do floristiky

...

25. 7. 2024, Praha 2, 5 000 Kč
31. 8. 2024, Praha 2, 5 000 Kč
21. 9. 2024, Praha 2, 5 000 Kč
Power BI - Efektivní analýza dat a reporting

Power BI - Data Analysis and Reporting * Úvodní kurz Power BI seznamuje se základními principy a funkcemi aplikace MS Power BI Desktop, včetně tvorby a úpravy datových modelů, vizualizací dat a tvorby interaktivních reportů. V rámci školení jsou představeny koncepty jako jsou datové zdroje, transfo...

13. 8. 2024, Brno, 8 900 Kč
25. 7. 2024, Praha, 8 900 Kč
8. 10. 2024, Brno, 8 900 Kč
Závislostní chování dětí a dospívajících - prevence a léčba

Akreditace: MPSV - A2021 - 1121-SP - VP, Závislosti, jejich druhy, rizika, prevence a léčba - úvod do problematiky Říkáme, že nerozumíme světu dětí a dospívajících. Ale to je nesmysl, ten svět si nevytvořily děti, ale my dospělí, ve většině případů ze zištných důvodů....

9. 9. 2024, online, 2 990 Kč
18. 11. 2024, online, 2 990 Kč
29. 7. 2024, online, 2 990 Kč
AutoCAD základní

Školení je určené pro techniky všech profesí stavebnictví, strojírenství, elektro atd.. Školení je zaměřené na vytváření, úpravu a tisk technických výkresů v rovině. Posluchači se naučí vytvořit výkres obsahující všechny obvyklé prvky - šrafy, kóty, popisy i tabulky. Naučí se uspořádat objekty do hl...

29. 7. 2024, Kolín, 7 035 Kč
20. 8. 2024, Kolín, 7 035 Kč
20. 8. 2024, Praha, 7 035 Kč
Webdesign v Adobe Photoshop

Posluchači školení se naučí celý proces návrhu webu, od konceptu a drátěného modelu až po tvorbu grafického návrhu. Při návrhu bude vždy dbán důraz na pravidla použitelnosti a přístupnosti a základní principy tvorby uživatelského rozhraní GUI. * Kurz Webdesign v Adobe Photoshop...

29. 7. 2024, Kolín, 7 470 Kč
29. 7. 2024, Praha, 7 470 Kč
9. 10. 2024, Kolín, 7 470 Kč