Access pokročilý

O kurzu:

Školení je určené uživatelům programu Access, kteří chtějí vytvářet složitější databáze anavrhovat databázové aplikace pro víceuživatelské prostředí. Posluchači se seznámí spokročilými možnostmi vytváření tabulek adotazů, naučí se vytvářet dotazy pro úpravu dat včetně použití základních SQL dotazů. Znalosti práce sformuláři budou rozšířeny o práci sudálostmi anapojení parametrických dotazů na hodnoty ve formuláři. Posluchači se naučí upravit výchozí chování databáze a nastavit zabezpečení. *
Kurz Access pokročilý probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Access pokročilý se účastní maximálně 8 osob. Kurz Access pokročilý probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Access pokročilý je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení.
U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Access pokročilý objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční.
Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Access pokročilý se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce.
V takovém případě probíhá kurz Access pokročilý jako individuální, cena kurzu se nezmění. Zopakování důležitých pojmů
pole
* záznam
relace
primární klíč
referenční integrita dat
Pokročilé nastavení tabulky
další datové typy
složitá ověřovací pravidla
vstupní maska
Pokročilá práce s dotazy
výběrové dotazy
parametrické dotazy
výběr jedinečných hodnot
akční dotazy
propojení dotazu s formulářem
složené dotazy
nastavení spojení v dotazu
syntaxe příkazu SELECT
Formuláře
ovládací prvky formuláře
formuláře s podformulářem
filtrovací formulář
předávání dat mezi formuláři
dodatečné výpočty na formuláři
události ovládacích prvků
Import a export
import dat z Microsoft Excel
import z jiných zdrojů Access, textový soubor, Sharepoint
automatický import
možnosti propojení s Excelem
export do PDF a programu Word
Údržba a zabezpečení databáze v Microsoft Access
přepínací formulář
možnosti Po spuštění
makro spouštěné při otevření databáze
kontrola a komprese databáze
možnosti zabezpečení

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
11. 04. 2024 Kolín 4 800 Kč
5 808 Kč s DPH
11. 04. 2024 Praha 4 800 Kč
5 808 Kč s DPH
30. 05. 2024 Kolín 4 800 Kč
5 808 Kč s DPH
30. 05. 2024 Praha 4 800 Kč
5 808 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: AbecedaPC