Kurzy MS Access

Visual Basic for Applications - MS Access

Požadované znalosti Pro kurz je doporučená znalost prostředí MS Excel, MS Word a MS Access, a to na úrovni pokračovacích kurzů. Popis kurzu: Prostředí ladícího programu VBA Základy tvorby modulů Podprogramy a procedury Deklarace a naplnění proměnných Vlastní funkce Objekty MS Access...

15. 7. 2024, online, 4 500 Kč
15. 8. 2024, online, 4 500 Kč
15. 9. 2024, online, 4 500 Kč
MS Access pokračovací

Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu Access v rozsahu určeném základním kurzem. Popis kurzu: Pokročilá databázová teorie Akční dotazy SQL a sjednocovací dotazy Nekonečný formulář, podformulář Formuláře z více tabulek a dotazů Sestavy z více tabulek a dotaz...

15. 7. 2024, online, 3 750 Kč
15. 8. 2024, online, 3 750 Kč
15. 9. 2024, online, 3 750 Kč
MS Access základní

Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu Excel v rozsahu určeném základním kurzem. Popis kurzu: Úvod do databázové teorie Vytvoření a otevření databáze Vytvoření a propojení tabulek Vlastnosti a nastavení tabulek Tvorba jednoduchých dotazů Sestavy a formuláře ...

15. 7. 2024, online, 2 550 Kč
15. 8. 2024, online, 2 550 Kč
15. 9. 2024, online, 2 550 Kč
Základy SQL

Požadované znalosti Pro absolvování kurzu se předpokládají základní znalosti programu MS Excel. Výhodou je aspoň částečná znalost programu MS Access. Popis kurzu: Tvorba jednoduchých dotazů: Struktura příkazu SQL a výběr polí Řazení dotazu Filtrace v dotazech Vypočtené sloupce Spoj...

15. 7. 2024, online, 3 200 Kč
15. 8. 2024, online, 3 200 Kč
15. 9. 2024, online, 3 200 Kč
Access základní

Školení je určené pro začátečníky ve vytváření databází. Posluchači školení se seznámí se základní koncepcí databáze v programu Access, naučí se používat a navrhovat základní databázové objekty, vkládat a upravovat data, vytvářet formuláře, vyhledávat a třídit data pomocí filtrů a dotazů a vytvářet ...

22. 7. 2024, Praha, 6 750 Kč
22. 7. 2024, Kolín, 6 750 Kč
16. 9. 2024, Kolín, 6 750 Kč
MS Access – návrh a tvorba vlastní databáze

Předpokládané znalosti: Práce s databází na pasivní úrovni jakožto zadavatel. Základní znalosti propojení tabulek relací v programu MS Excel, jako je například funkce „Svyhledat.“ Cíl kurzu Zvládnout program do úrovně, kdy je možné vytvořit si vlastní systém pro nekomplikovanou správu dat...

22. 7. 2024, Praha, 4 890 Kč
29. 8. 2024, Brno, 4 890 Kč
30. 9. 2024, Praha, 4 890 Kč
Access pokročilý

Školení je určené uživatelům programu Access, kteří chtějí vytvářet složitější databáze a navrhovat databázové aplikace pro víceuživatelské prostředí. Posluchači se seznámí s pokročilými možnostmi vytváření tabulek a dotazů, naučí se vytvářet dotazy pro úpravu dat včetně použití základních SQL dotaz...

25. 7. 2024, Praha, 4 800 Kč
25. 7. 2024, Kolín, 4 800 Kč
19. 9. 2024, Kolín, 4 800 Kč
AWS Security Fundamentals Online

This self-paced course is designed to introduce you to fundamental cloud computing and AWS security concepts including AWS access control and management, governance, logging, and encryption methods. It also covers security-related compliance protocols and risk management strategies, as well as proce...

28. 7. 2024, Praha 7
Microsoft Access – kurz pro pokročilé

Předpokládané znalosti Účastníci kurzu by měli mít vstupní znalosti na úrovni kurzu MS Access – návrh a tvorba vlastní databáze. Cíl kurzu Umět tvořit databáze se složitějším schématem a automatizovat databázové operace pomocí maker a akcí. Zaměření kurzu Kurz je určen pro...

1. 8. 2024, Praha, 5 290 Kč
24. 9. 2024, Brno, 5 290 Kč
21. 10. 2024, Praha, 5 290 Kč
MS Access – úvod do světa databází

Předpokládané znalosti Znalosti odpovídající obsahu kurzu: Microsoft Excel – pro mírně pokročilé. Cíl kurzu Zvládat efektivně používat databázové objekty. Vkládat a upravovat data, v...

6. 8. 2024, Brno, 4 690 Kč
9. 9. 2024, Praha, 4 690 Kč
17. 10. 2024, Brno, 4 690 Kč
Windows Server - Síťové služby

Windows Server - Networking Services * Na tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti nezbytní pro správu síťové infrastruktury na platformě Microsoft Windows Server. Účastnící školení se detailně seznámí s nasazením rolí DHCP a DNS serveru, dále s nasazením DirectAccess a VPN tunelů....

12. 8. 2024, Praha, 14 400 Kč
2. 9. 2024, Brno, 14 400 Kč
7. 10. 2024, Praha, 14 400 Kč
MS Access - práce s daty v relačních databázích

MS Access - Working with database for beginners * MS Access je databázový program od společnosti Microsoft, který umožňuje ukládání, organizování a manipulaci s daty. Jedná se o oblíbený nástroj pro řešení různých výpočetních problémů v oblasti IT, obchodu a administrativy, což z něj dělá skvělou v...

25. 9. 2024, Praha, 5 900 Kč
31. 10. 2024, Brno, 5 900 Kč
23. 1. 2025, Brno, 5 900 Kč
IBM Storwize V7000 Implementation Workshop

IBM Storwize V7000 Implementation Workshop * Leverage SAN storage connectivity by integrating a layer of intelligence - the IBM Storwize V7000 - to facilitate storage application data access independence from storage management functions and requirements. Focus on planning and implementation tasks a...

7. 10. 2024, Praha, 59 800 Kč
9. 12. 2024, Praha, 59 800 Kč
AWS Security Essentials

This course is intended for: IT business-level professionals interested in cloud security practices Security professionals with minimal working knowledge of AWS Course Objectives In this course, you will lea> to: Identify security benefits and responsibilities when using the AWS Cl...

4. 11. 2024, Praha 7, 590 Kč