Kurzy V praxi

Změny výpočtů v dohodách a další změny u mezd od 1.1.2024 a 1.7.2024

Akreditace: MV - AK - PV-47 - 2024 Co vše se mění u dohod o provedení práce a jak se s tím v praxi vypořádat webinář...

24. 5. 2024, Praha, 3 490 Kč
24. 5. 2024, online, 2 990 Kč
28. 6. 2024, Praha, 3 490 Kč
Základy programování na CNC strojích s praxí

Základní délka kurzu je pět dnů. Kurz může být na požádání přizpůsoben až do 2 týdnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá tři školicí dny na učebně - simulátoru, vybavené příslušnou technikou a SW ke kurzu, případně na dalších místech po dohodě s účas...

27. 5. 2024, Zbiroh, 9 800 Kč
29. 7. 2024, Zbiroh, 9 800 Kč
2. 9. 2024, Zbiroh, 9 800 Kč
POHLEDÁVKY A DLUHY ZÁVAZKY – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ VYMEZENÍ V PRAXI ROKU 2023 – ONLINE ŠKOLENÍ

Online školení je určen daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům. Cíl školení: Na školení se seznámíte s problematikou pohledávek a dluhů závazků z pohledu daní daň z příjmu, DPH a účetnictví. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisk...

28. 5. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 2 200 Kč
Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava

Právo a právní věda, doktorský studijní program Správní právo a právo životního prostředí na katedře pozemkového práva a práva životního prostředí. V praxi pracuje jako asistentka soudce na Nejvyšším soudě ČR a odborná asistentka na Ústavu práva a humanitních věd Provozně ekonomické fakulty Mendelov...

28. 5. 2024, Brno, 2 200 Kč
DOVOLENÁ – NOVÁ ÚPRAVA A JEJÍ APLIKACE V PRAXI – ONLINE ŠKOLENÍ

Lektor kurzu: JUDr. Michael KOŠNAR Vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce.  Rovněž se intenzivně věnuje lektorské a publikační činnosti s...

28. 5. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 1 800 Kč
FAKTURACE, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ DOKLADY V PRAXI V ROCE 2023 – ONLINE ŠKOLENÍ

Lektor kurzu: Ing. Dana Vankeová Certifikovaná účetní, zkušená lektorka zaměřující se na daňovou a účetní problematiku...

28. 5. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 2 149 Kč
Mzdová účetní v praxi – Dvoudenní kurz mzdového účetnictví on-line kurz

V kurzu se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví. Výuka je zaměřená na využití probrané látky v praxi. Teorii si procvičíte na příkladech. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * CO SE V KURZU NAUČÍTE: ...

28. 5. 2024, Pardubice, 2 975 Kč
Umělá inteligence - využívání moderních nástrojů AI v praxi

Artificial Intelligence - using mode> AI tools in practice * Máte pocit, že vám tak trochu ve vaší profesi ujíždí vlak? Potřebujete se naučit používat nástroje umělé inteligence? Začínáte experimentovat s ChatGPT? Chcete získat spoustu praktických rad a návodů, co skutečně v praxi fungují? Rádi v...

1. 7. 2024, Brno, 8 400 Kč
8. 7. 2024, Praha, 8 400 Kč
11. 11. 2024, Brno, 8 400 Kč
PHP v praxi

Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během př...

3. 6. 2024, Praha 5, 3 960 Kč
9. 9. 2024, Praha 5, 3 960 Kč
7. 10. 2024, Praha 5, 3 960 Kč
Novelizace spisové služby v praxi roku 2024

Akreditace: MV - AK - PV-390 - 2021 Spisová služba a archivnictví – aktuality a praxe webinář Cíl semináře: Seznámení s novelizací právních předpisů upravujících spisovou službu účinnou od 1.1.2023, její aplikace v přechodném období roku 2024 a prohloubení znalostí spisové služby za účelem zajištěn...

4. 6. 2024, Praha, 3 490 Kč
4. 6. 2024, online, 2 990 Kč
20. 8. 2024, Praha, 3 490 Kč
Systémy managementu hospodaření s energií

Školení Vám umožní zorientovat se v legislativních požadavcích. Seznámíte se s metodikou, nástroji a postupy zavádění systému managementu hospodaření energií. Budou diskutovány možnosti jeho využití v praxi....

5. 6. 2024, Praha 4, 4 200 Kč
Čeština není dřina – úřední písemnosti v praxi nejen pro úředníky

Seminář sestává ze dvou hlavních vzdělávacích předmětů. Součástí jednotlivých vzdělávacích předmětů je diskuse vyplývající z dané problematiky. Pravopisné zásady češtiny včetně doporučení normy ČSN 01 6910: Úprava písemností zpracovaných textovými procesy Úvodní motivační test, dík...

6. 6. 2024, Brno, 2 200 Kč
21. 11. 2024, Brno, 2 290 Kč
15. 10. 2024, Olomouc, 2 290 Kč
Jak lépe vyjednávat v práci i v běžném životě

Často se říká „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“: v průběhu tohoto semináře získáte větší sebevědomí při vyjednávání, nacvičíte si reálně situace, které potřebujete v praxi řešit. Natrénujete, jak své vyjednávací argumenty podložit fakty a být si tak jistější. Získáte dovednosti, jak při vyje...

6. 6. 2024, Praha, 5 790 Kč
Identifikace a hodnocení pracovních rizik

Znalost odborné terminologie, právní úpravy dané problematiky, seznámení s postupem při hodnocení rizik a volbou vhodné metody k identifikaci a hodnocení rizik v praxi osoby odborně způsobilé k plnění úkolů v prevenci rizik...

6. 6. 2024, Brno, 4 200 Kč
CELNÍ AGENDA V PRAXI

Správné vyplnění a podání Jednotného správního dokladu [JSD] vás ušetří zbytečných komplikací, šetří váš čas i peníze! Cílem semináře je seznámit účastníky s pravidly vyplňování celních prohlášení v písemné i elektronické podobě....

10. 6. 2024, Praha 1, 2 800 Kč
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON v praxi - stavební právo v novém

Obchodní jméno objednatel* Adresa sídlo - bydliště objednatele PSČ + Obec* Email* Telefon* IČ DIČ Vybraný...

17. 6. 2024, Praha, 3 300 Kč
10. 6. 2024, Brno, 3 300 Kč
Technická dokumentace pro strojírenství v praxi

Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 3 – 5 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu , vybavené příslušnou technikou ke kurzu, případně na dalších místech po dohodě s účas...

10. 6. 2024, Zbiroh, 3 960 Kč
16. 9. 2024, Zbiroh, 3 960 Kč
14. 10. 2024, Zbiroh, 3 960 Kč
Trénink odhalování pravdy a lži v komunikaci - Detektor lži v praxi

Rozpoznejte, zda je před Vámi pravdomluvný člověk, anebo máte co do činění s rafinovaným lhářem Pracujete na pozici, kdy je pro Vás při jednání s lidmi zásadní rozklíčovat, zda Vám říkají pravdu, polopravdu, nebo Vám dokonce lžou? Míváte pocit, že vnější znaky a řeč těla dotyčného jasně vypov...

11. 6. 2024, Praha 1, 6 990 Kč
Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem

Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku ...

13. 6. 2024, Praha 1, 9 990 Kč