Kurzy Seminář

Zákon č. 13 - 1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace, včetně aktuální úpravy pro rok 2024

Akreditace: MV - AK - PV-878 - 2021 Zákon č. 13 - 1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace webinář Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu, dále pak starostům malých obcí, kteř...

20. 5. 2024, Praha, 3 490 Kč
20. 5. 2024, online, 2 990 Kč
22. 8. 2024, Praha, 3 490 Kč
Pěstounská péče u prarodičů, kteří nezvládli výchovu svých dětí

Akreditace: MPSV - A2023 - 0464-SP - VP, Pěstounská péče u prarodičů - pozitiva a rizika webinář MV - AK - PV-809 - 2022 Pěstounská péče u prarodičů - pozitiva a rizika webinář Cíl semináře Seznámení s některými klíčovými oblastmi dotýkající se příbuzenské pěstounské péče s důrazem na situaci, kdy...

21. 5. 2024, online, 2 990 Kč
20. 8. 2024, online, 2 990 Kč
10. 10. 2024, online, 2 990 Kč
Inspekční činnost České školní inspekce v zařízeních školního stravování

Agenda školního stravování vychází ze zákona č. 561 - 2004 Sb.  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon. V praxi by nás tedy neměla překvapit ani zaskočit svými požadavky Česká školní inspekce. Jak probíhá inspekční činnost v zařízeních školního str...

21. 5. 2024, online, 2 990 Kč
20. 11. 2024, online, 2 990 Kč
25. 9. 2024, online, 2 990 Kč
Zákon o hl. městě Praze - aplikační praxe po novele

Akreditace: MV - AK - PV-53 - 2024 Zákon o hl. městě Praze - aplikační praxe po novele webinář Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aplikační praxí zákona č. 131 - 2000 Sb., o hlavním městě Praze se zaměřením se na novelu zákona účinnou od 1.1.2024 a její dopad v praxi, problematické...

21. 5. 2024, online, 2 990 Kč
21. 5. 2024, Praha, 3 490 Kč
15. 10. 2024, Praha, 3 490 Kč
Jak zvládnout digitalizaci daní a účetnictví

Na semináři se seznámíte se změnami a novinkami v rámci přechodu do digitálního věku se zaměřením na daně a účetnictví. Kromě legislativy a judikatury budou probrány i stěžejní systémy státní správy s ukázkami funkcionality a možností. Nebude chybět ani řada tipů a postřehů z reálné praxe. * ...

21. 5. 2024, Praha, 2 490 Kč
Jak zvládnout digitalizaci daní a účetnictví

Na semináři se seznámíte se změnami a novinkami v rámci přechodu do digitálního věku se zaměřením na daně a účetnictví. Kromě legislativy a judikatury budou probrány i stěžejní systémy státní správy s ukázkami funkcionality a možností. Nebude chybět ani řada tipů a postřehů z reálné praxe. * ...

21. 5. 2024, online, 2 490 Kč
Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daně

Po absolvování seminářů získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách daňové legislativy DPH, DzPO, DzFO. Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě s dopady do odborné praxe, seznámí vás s aktuální judikaturou, se závěry koordinačních výborů, s informace...

21. 5. 2024, Praha, 7 470 Kč
Nový zákon o odpadech - přestupkové řízení v praxi

Akreditace: MV - AK - PV-577 - 2016, Zákon o odpadech Cíl semináře Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří realizují správní řízení na základě porušení zákona o odpadech a vedou příslušná přestupková řízení s fyzickými i ...

21. 5. 2024, online, 2 990 Kč
Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daně

Po absolvování seminářů získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách daňové legislativy DPH, DzPO, DzFO. Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě s dopady do odborné praxe, seznámí vás s aktuální judikaturou, se závěry koordinačních výborů, s informace...

21. 5. 2024, online, 7 470 Kč
Daň z přidané hodnoty pro rok 2024 – komplexní pohled

Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona o DPH, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách od 1. 1. 2024. * • základní informace o aktuál...

21. 5. 2024, online, 2 990 Kč
Nový stavební zákon – s jeho autory z MMR

Akreditace: MV - AK - PV-646 - 2021 Stavební zákon-současnost a budoucnost právní úpravy webinář Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s novým stavebním zákonem, včetně jeho novel, a se změnami, které zákon přináší v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Výklad zahrne i dopad zá...

21. 5. 2024, Praha, 3 990 Kč
21. 5. 2024, online, 3 590 Kč
Daň z přidané hodnoty pro rok 2024 – komplexní pohled

Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona o DPH, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách od 1. 1. 2024. * • základní informace o aktuál...

21. 5. 2024, Praha, 2 990 Kč
Novela zákona o silničním provozu od 1.ledna 2024

Akreditace: MV - AK - PV-243 - 2019 Zákon č. 361 - 2000 Sb., o silničním provozu Cíl semináře Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se zákonem č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, s jeho změnami, které nabyly účinnosti v...

21. 5. 2024, online, 2 990 Kč
21. 5. 2024, Praha, 3 490 Kč
20. 9. 2024, online, 2 990 Kč
Pohovor úředníka OSPOD s nezletilým dítětem při konfliktním vztahu rodičů

Akreditace: MPSV - A2021 - 0182-SP - VP Název akreditace: Úvod do komunikačních dovedností zaměstnanců nejen sociálních služeb v kontextu práce s nezletilými dětmi v situacích konfliktních vztahů rodičů MV - AK - PV-664 - 2022 Pohovor úředníka OSPOD s nezletilým dítětem při konfliktním vztahu ro...

22. 5. 2024, online, 2 990 Kč
23. 9. 2024, online, 2 990 Kč
4. 12. 2024, online, 2 990 Kč
Daň z příjmů právnických osob pro rok 2024 – komplexní pohled

Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti daně z příjmů právnických osob podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách pro rok 2024. * • aktuální daňové změ...

22. 5. 2024, Praha, 2 990 Kč
Mluvená čeština s Jakubem Železným

Akreditace: MV - AK - PV-394 - 2021 Písemná a ústní komunikace ve veřejné správě webinář Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonitostmi mluvené podoby českého jazyka a s tím, jak je důležité, aby byl správně a účelně užíván. Jedná se o zcela jinou formu používání češtiny než při ...

22. 5. 2024, Praha, 3 490 Kč
18. 6. 2024, Praha, 3 490 Kč
22. 5. 2024, online, 2 990 Kč
Daň z příjmů právnických osob pro rok 2024 – komplexní pohled

Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti daně z příjmů právnických osob podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách pro rok 2024. * • aktuální daňové změ...

22. 5. 2024, online, 2 990 Kč
Náhradní rodinná péče - zkušenosti s kontaktem dítěte s biologickou rodinou z pohledu soudkyně

Akreditace: MPSV - A2023 - 0838-SP - PC, Zkušenosti s kontaktem dítěte v NRP s biologickou rodinou z pohledu soudkyně MV - AK - PV-165 - 2023 Zkušenosti s kontaktem dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou webinář Na semináři Vám bude např. zodpovězeno, zda dítě, které cestuje s pěsto...

23. 5. 2024, online, 2 990 Kč
5. 9. 2024, online, 2 990 Kč
7. 11. 2024, online, 2 990 Kč
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled

Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti daně z příjmů fyzických osob podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách pro rok 2024. * • aktuální stav legisla...

23. 5. 2024, Praha, 2 990 Kč
Odměňování členů zastupitelstev – velká novela od 1.1.2024

Akreditace: MV - AK - PV-675 - 2017 Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC Cíl semináře Seznámit účastníky, zejména zástupce měst a obcí se zásadní novelou odměňováním členů zastupitelstev ÚSC účinnou od 1.1.2024...

23. 5. 2024, Praha, 3 490 Kč
23. 5. 2024, online, 2 990 Kč
25. 7. 2024, online, 2 990 Kč