Kurzy Interní auditor

Interní auditor ISO 9001

ISO 9001 je základní kámen všech systémů řízení kvality. Každá certifikovaná firma má možnost provádět interní audity využitím externích poradců nebo vlastními pracovníky [interní audit jim zabere několik hodin jedenkrát ročně]....

15. 7. 2024, Plzeň, 2 200 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 2 200 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 2 200 Kč
Interní auditor IATF 16949 [začátečník]

Automobilový průmysl klade ve srovnání s jinými odvětvími mnohem vyšší nároky na své dodavatele. Kurz seznámí absolventy s požadavky automobilového průmyslu a související normy a naučí je účinně auditovat firmu a procesy v ní....

15. 7. 2024, Plzeň, 3 650 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 3 650 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 3 650 Kč
Interní auditor IATF 16949 [pokročilý]

Auditování v automobilovém průmyslu má svá četná specifika. V rámci kurzu budou probrány nejčastější auditorské problémy [ať už jde o některý z typů interních auditů nebo o audit dodavatele] a účastníci si formou nácviků ozkouší auditování v komplikovaných případech....

15. 7. 2024, Plzeň, 3 650 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 3 650 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 3 650 Kč
Interní auditor ISO 14001

Ochrana životního prostředí je spojena především se znalostí a dodržováním zákonných požadavků. Interní auditor tedy musí mít přehled o těchto předpisech. Mimo to musí být schopný i pomoci řešit nalezené problémy. To vše je cílem školení....

15. 7. 2024, Plzeň, 2 350 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 2 350 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 2 350 Kč
Interní auditor ISO 22000 [HACCP]

Bezpečnost při úpravách potravin je dlouhodobě citlivě vnímané téma. Nežádoucí popularitě se při tom lze snadno vyhnout - stačí jen cíleně hledat problémy a odhalené problémy řešit. Jak postupovat při odkrývání problémů s ohledem na specifika v potravinářství je náplň tohoto kurzu...

15. 7. 2024, Plzeň, 2 350 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 2 350 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 2 350 Kč
Auditor informační bezpečnosti – ISMS dle ISO - IEC 27001

ISO - IEC 27001 LEAD AUDITOR * Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu systému informační bezpečnosti ISMS. Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat ISMS dle požadavků normy ISO - IEC 27001. Seznámí Vás s procesem interního auditu ISMS, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd...

15. 7. 2024, Brno, 16 000 Kč
7. 10. 2024, Brno, 16 000 Kč
15. 7. 2024, Praha, 16 000 Kč
Interní auditor ISO 45001

ISO 45001 je systém pro ty, kteří nechtějí zapomenout na nic důležitého v komplikovaném labyrintu ochrany zdraví a bezpečnosti práce a vyhnout se tak zbytečné pokutě. Není nutné absolvovat drahé zkoušky odborně způsobilé osoby pro zajišťování BOZP abyste měli přehled o zákonných povinnostech a zjist...

15. 7. 2024, Plzeň, 3 500 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 3 500 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 3 500 Kč
ISO 45001:2018 – Interní auditor - ZDOKONALOVACÍ

Pracovníkům organizací, které mají zaveden a certifikován systém managementu BOZP. Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001:2018. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora ISO 4...

12. 8. 2024, Praha 4, 4 200 Kč
14. 11. 2024, Brno, 4 200 Kč
Integrovaný systém managementu - modul II - Interní auditor IMS

Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vámumožní získa...

19. 8. 2024, Praha 4, 7 900 Kč
10. 9. 2024, Praha 4, 7 900 Kč
Interní auditor QMS

=gt Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu jakosti v organizaci. Praktickou formou se seznámíte s průběhem auditů, jejich dokumentováním a zásadami chování při auditu. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a ...

12. 9. 2024, Brno, 9 001 Kč
10. 10. 2024, Praha 4, 9 001 Kč
IATF 16949 – Interní auditor - ZÁKLADNÍ

IATF 16949 Certifikace v automobilovém průmyslu - IATF 16949 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti výrobců dílů pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky ISO 9001 a zvláštní požadavky na systém managementu jakosti, které jsou požadovány výrobci automobilů. Stejně jak...

18. 9. 2024, Praha 4, 13 500 Kč
EMS - Interní auditor

=gt =gt Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci. Seznámíte se praktickou formou s průběhem auditu, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu. Školení je určeno všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vyk...

26. 9. 2024, Praha 4, 7 500 Kč
EMS - Interní auditor - zdokonalovací

Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci. Školení je určeno všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci — všem, již se podílí na zavádění a udržování sy...

30. 9. 2024, Brno, 4 200 Kč
Nástroje a metody řízení pro interní auditory

...

2. 10. 2024, Praha 2, 8 200 Kč
Technická čistota dle VDA 19.1 - VDA 19.2

Kurz je určen pracovníkům zabývajících se zaváděním nebo udržováním Technické čistoty ve firmě, nebo pro interní auditory technické čistoty v dodavatelském řetězci. Co Vám školení přinese: Proškolení - seznámení se s metodikami a normami zaměřenými na Technickou čistotu, normami VDA 19.1 - 19.2...

3. 10. 2024, Praha 4, 8 800 Kč
Interní auditor QMS - zdokonalovací

Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému managementu kvality v organizaci. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem. Dozvíte se, čeho se vyvarovat a jaké jsou nejčastější chyby při udržování a auditování systém...

14. 10. 2024, Brno, 9 001 Kč
ISO 45001:2018 – Interní auditor

Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora BOZP v organizaci. =gt Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001:2018. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního audit...

14. 10. 2024, Brno, 7 500 Kč
Systém managementu hospodaření s energií [IA EnMS] – Interní auditor [ČSN EN ISO 50001]

=gt =gt =gt Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora hospodaření s energií. Seznámíte se praktickou formou s průběhem auditů, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu.Školení je určeno zájemcům o výkon funkce interního auditora systémů managementu hosp...

5. 11. 2024, Praha 4, 7 500 Kč
Praktické dovednosti pro výkon interního auditu

...

13. 11. 2024, Praha 2, 8 200 Kč