Project základní

O kurzu:

Školení je určené pro uživatele, kteří zatím mají pouze malé nebo žádné zkušenosti s plánovaním a řízením projektů v programu Project. Posluchači se seznámí s možnostmi nasazení programu Project a se základními pojmy v oblasti harmonogramů. Posluchači se naučí vytvářet harmonogramy, nastavovat vazby mezi úkoly a úkolům přiřazovat zdroje, sledovat a vyhodnocovat průběh projektu po stránce času, nasazení zdrojů a nákladů. *
Kurz Project základní probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Project základní se účastní maximálně 8 osob. Kurz Project základní probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Project základní je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení.
U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Project základní objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční.
Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Project základní se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce.
V takovém případě probíhá kurz Project základní jako individuální, cena kurzu se nezmění. Seznámení s programem Project
možnosti nasazení v malých a velkých organizacích
základní pojmy
prostředí programu Project
Nastavení času projektu
datum zahájení a dokončení projektu
pracovní čas
základní kalendáře
typy kalendářů
změna kalendáře projektu
Úkoly
zadání úkolu
základní vlastnosti úkolu
doba trvání úkolu
vazby mezi úkoly
členění úkolů do osnovy
Zdroje
druhy zdrojů
možnosti definování zdrojů
lokální zadávání zdrojů
základní vlastnosti zdrojů
náklady na zdroje
kapacita a dostupnost zdrojů
Přiřazení zdrojů úkolům
přiřazení zdrojů
úkol řízený úsilím
pevné jednotky, práce a doba trvání úkolu
Zobrazení
typy zobrazení
základní nastavení zobrazení
zobrazení Ganttův diagram
zobrazení kritické cesty
zobrazení používání úkolů a zdrojů
síťový diagram
řazení, filtrování a seskupování dat
přenášení vlastních nastavení mezi projekty
přidání zvýraznění
Pokročilé techniky
* práce s úkoly
prodleva o předstih
rozdělení úkolu
omezení úkolu
konečný termín
Pokročilé techniky
* práce se zdroji
určení přetížených zdrojů
Sledování průběhu projektu
sledovací metody

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
15. 07. 2024 Kolín 5 760 Kč
6 969 Kč s DPH
15. 07. 2024 Praha 5 760 Kč
6 969 Kč s DPH
07. 10. 2024 Kolín 5 760 Kč
6 969 Kč s DPH
07. 10. 2024 Praha 5 760 Kč
6 969 Kč s DPH
02. 12. 2024 Kolín 5 760 Kč
6 969 Kč s DPH
02. 12. 2024 Praha 5 760 Kč
6 969 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: AbecedaPC

Kategorie a štítky

Pro pokročilé 158 Řízení 135