Kurzy Řízení

Zahraniční účetní speciál na Krétě jaro 2024*****

Zveme Vás na týdenní účetní speciál na Řecký ostrov Kréta, který leží nejjižněji z řeckých ostrovů, do luxusního, hotelového komplexu Bella Beach Resort ***** na pobřeží Středozemního moře. Z tohoto speciálu si odvezete nejen cenné informace z oblasti účetnictví a toho co se na nás chystá v rámci ...

25. 5. 2024, Bella Beach Resort *****, Anis, 25 619 Kč
Dispečer logistiky

Certifikovaný rekvalifikační kurz Absolvent kurzu bude schopen vykonávat široké spektrum pozic v oblasti administrativy, obchodu, skladového hospodářství a logistiky. Získá praktické dovednosti a znalosti z oblasti technické korespondence, a bude schopen samostatně zpracovávat přehledy, tabulky. Zná...

27. 5. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
29. 7. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
2. 9. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
Asistent - asistentka

Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozici Asistenta - asistentky. Zná pravidla písemné a elektronické komunikace, jakož i komunikace po telefonu. Zná zásady úspěšné komunikace a prezentace včetně asertivního řešení konfliktů a krizov...

27. 5. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
29. 7. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
2. 9. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
Řízení nákladů a ziskovosti pro pokročilé

...

27. 5. 2024, online, 21 900 Kč
27. 5. 2024, Praha 8, 21 900 Kč
Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní

Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob a dani z přidané hodnoty. * 27. 5. 2024 9:00–17:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ • daňově uznatelné a neuznat...

27. 5. 2024, Praha, 6 990 Kč
Metody řízení kvality

Školení je určeno pracovníkům podílejícím se na dodržování normativu ČSN EN ISO 9001, ISO TS 16949 - pracovníkům odpovědným za systém jakosti a sledování jednotlivých procesů - technikům jakosti, vedoucím pracovníkům v plánování kvality, vedoucím kvality, pracovníkům vývoje, konstrukce, technologie ...

27. 5. 2024, Praha 4, 4 200 Kč
Elektromontér fotovoltaických systémů

Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Kurz je určen uchazečům a zájemcům práce v oblasti elektrotechniky, konkrétně pro pracovníky montáže fotovoltaických elektráren, jejich zapojování a nastavení. Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu základní principy a funkce fotovoltaických zařízení, jejich...

27. 5. 2024, Zbiroh, 39 960 Kč
29. 7. 2024, Zbiroh, 39 960 Kč
2. 9. 2024, Zbiroh, 39 960 Kč
Administrátor počítače

Certifikovaný rekvalifikační kurz Absolvent po úspěšném absolvování kurzu zná práci se současnými operačními systémy a jejich instalací včetně implementace standardních aplikací. Dále umí pracovat a nastavovat počítačovou síť se všemi současnými variantami připojení včetně WiFi. Umí rutinně přeinsta...

27. 5. 2024, Praha 5, 29 960 Kč
29. 7. 2024, Praha 5, 29 960 Kč
2. 9. 2024, Praha 5, 29 960 Kč
Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní

Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob a dani z přidané hodnoty. * 27. 5. 2024 9:00–17:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ • daňově uznatelné a neuznat...

27. 5. 2024, online, 6 990 Kč
Představení konkrétního auditu zaměřeného na IT původní termín konání 6. března 2024

Objasnit výkon auditu zaměřený na IT. Výstupem semináře bude checklist k výkonu auditu. OBSAH SEMINÁŘE Přístup k auditu IT, jeho zaměření, harmonizace kroků, auditní postupy. Posouzení strategických dokumentů k řízení a rozvoji ICT v organizaci ve vazbě na obecně platné a vnitřní předpisy....

27. 5. 2024, Praha 2, 3 900 Kč
Novelizace zákoníku práce 2024 – 2025 – první seznámení aneb jde pouze o výpověď bez udání důvodu ?

účastníci semináře budou teoreticky i prakticky poprvé seznámeni s paragrafovým zněním připravovaných novelizací – zejména zákoníku práce , kdy první novelizace bude pro rok 2024 je již před schválením v poslanecké sněmovně a druhá bude platná a účinná k1.1.2025 a nyní v době vypsání tohoto kurzu j...

27. 5. 2024, Praha, 3 190 Kč
Montér slaboproudých zařízení

Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Kurz je určen uchazečům a zájemcům práce v oblasti elektrotechniky, kteří nemají elektrotechnické vzdělání a potřebují si dodělat kvalifikaci pro získání oprávnění na samostatnou práci v elektrotechnice elektrikář dle vyhl. 194 - 2022 Sb. Uvedená kvalifikac...

27. 5. 2024, Zbiroh, 39 960 Kč
29. 7. 2024, Zbiroh, 39 960 Kč
2. 9. 2024, Zbiroh, 39 960 Kč
Systém korporátního řízení rizik Eterprise Risk Management – ERM

Poskytnout ucelený pohled na praxi Korporátního řízení rizik zejména nejen z oblasti obchodních společností, vycházející z reálných a ověřených postupů, historických zkušeností a z praxe několika národních i nadnárodních společností a jejich vlastníků, manažerů, vedoucích interního auditu, vedoucích...

27. 5. 2024, Praha 2, 3 900 Kč
DPH on-line webinář - DPH ve vztahu k Evropské Unii a třetím zemím, DPH aktuálně

Obsah: Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady.   Např. * pravidla přepočtu cizí měny na českou * pořízení majetku a služeb v cizí mě...

28. 5. 2024, On-Line, 2 305 Kč
INTRASTAT V ROCE 2022 – VČETNĚ ZMĚN OD 1.1.2022 – ONLINE ŠKOLENÍ

Seminář je určen všem, kteří se chtějí seznámit se všemi změnami a novinkami ve vykazování Intrastatu v roce 2022 , které vyplývají z nařízení EU a Rady č. 2152 - 2019 o evropských podnikových statistikách a jeho prováděcího nařízení Komise 1197 - 2020, kterým se stanoví technické specifikace. Urče...

28. 5. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 1 800 Kč
Hmotný a nehmotný majetek účetně a daňově - I.ČÁST - on-line webinář

Seminář je určen všem, kterých se uvedená problematika týká.  Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * V průběhu semináře lektorka provede ucelený rozbor majetku z pohledu jejich daňového a účetního hlediska. Program Obsa...

28. 5. 2024, Pardubice, 1 570 Kč
Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci

Akreditace: MV - AK - PV-528 - 2022 Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci webinář Popis: V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami a pravidly správy dokumentů v elektronickém systému spisové služby tak, aby úspěšně připravili a uskutečnili el...

28. 5. 2024, online, 2 990 Kč
12. 11. 2024, online, 2 990 Kč
28. 5. 2024, Praha, 3 490 Kč
Minimum celního deklaranta

Výklad celních předpisů EU a ČR. Možnost získat mezinárodní certifikát IES. Včetně změn a novinek přijatých k datu konání semináře. Po absolvování semináře budete mít základní přehled v celních předpisech, v problematice provádění celního řízení před celními úřady a pravidlech uvádění údaj...

28. 5. 2024, Praha 1, 6 900 Kč
Finance pro nefinanční manažery - Myslete jako CFO

Získejte komplexní přehled v oblasti podnikových financí a finančního řízení Řízení podnikových financí není úkolem jednotlivce, ale celého týmu kooperujících specialistů z různých oborů. Dosažení společného cíle, prosperity firmy, se neobejde bez aktivní spoluúčasti členů týmu. Chod a výsle...

29. 5. 2024, Praha 1, 11 990 Kč
Střih videa v programech zdarma

Školení je zaměřené na úpravu videa v programech a službách, které jsou k dispozici zdarma. Posluchači se naučí základy střihu a konverze videa, zpracovat jednotlivé videosekvence, nastavit prolínání a jiné efekty mezi jednotlivými stopami, začlenit do videa fotografie, doplnit titulky nebo hudební ...

29. 5. 2024, Kolín, 2 490 Kč
29. 5. 2024, Praha, 2 490 Kč