MASÉR PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

O kurzu:

Cílové znalosti poučen o kompetencích k výkonu svého povolání zvládá spolupráci s jinými profesemi ve zdravotnictví zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení zná základy somatologie se zaměřením na pohybový systém je orientován v základech psychologie a komunikace ovládá teorie masáží včetně jejich indikací a kontraindikací zvládá teorii fyzikální léčby – aplikaci tepla, zábalu a vodoléčebných procedur Cílové dovednosti provádí klasické masáže aplikuje teplo za použití soluxu nebo parafínu podává zábaly provádí částečné i celkové koupele provádí základní vodoléčebné procedury rozeznává stavy vylučující masáže nebo postupy fyzikální léčby podílí se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a prádla podílí se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků pečuje o pořádek a čistotu na pracovišti

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
15. 09. 2024 Havířov, Karviná, Frýdek Míste 16 900 Kč
16 900 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Aktivní život od A do Z

Kategorie a štítky

Komunikace 109 Právo 260 Řízení 154 Teorie 17 Umělá inteligence 120