Kurzy Komunikace

Kurz fotografování dětí

Cíl kurzu Cílem workshopu je naučit se kreativně zachytit snímky dětí různého věku. Naučit se komunikovat s dětmi a správně je k fotografování motivovat. Poradíme Vám, jak udělat focení zábavné i pro samotné děti. Vše si procvičíte v praxi.  Průběh kurzu V první části kurzu na promítnut...

16. 6. 2024, Brno, 1 990 Kč
23. 6. 2024, Praha, 1 990 Kč
22. 9. 2024, Brno, 1 990 Kč
PRINCE2 Agile Foundation

PRINCE2 Agile® Foundation je třídenní akreditované školení, které ukazuje jakým způsobem je možné standardní metodiku řízení projektů PRINCE2® rozšířit do oblasti agilního řízení. Ukazuje, jak využít pět základních návyků agilního řízení transparentnost, spolupráce, častá komunikace, sebeorganizace ...

17. 6. 2024, Praha 7, 29 900 Kč
Základy podnikání - online kurz

Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat? Sestavíte vlastní podnikatelský plán. Naučíte se orientovat v problematice daní, daňové evidence. Zaměříte se na marketing, komunikaci a také na právní rovinu podnikání. Vše na základě znalo...

18. 6. 2024, on-line, 7 500 Kč
20. 6. 2024, on-line, 7 500 Kč
25. 6. 2024, on-line, 7 500 Kč
Mluvená čeština s Jakubem Železným

Akreditace: MV - AK - PV-394 - 2021 Písemná a ústní komunikace ve veřejné správě webinář Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonitostmi mluvené podoby českého jazyka a s tím, jak je důležité, aby byl správně a účelně užíván. Jedná se o zcela jinou formu používání češtiny než při ...

18. 6. 2024, Praha, 3 490 Kč
18. 6. 2024, online, 2 990 Kč
Marketing, reklama a komunikace - online kurz možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPO

Cíle kurzu: Získáte ucelený přehled z oblastí marketing, reklama a komunikace. Kurz obsahuje témata: marketingové koncepce, marketingový mix, marketingový výzkum, produktová strategie, budování značky, cena a cenotvorba, tvorba marketingové komunikace, komunikační mix, firemní styl, marketingový plá...

18. 6. 2024, on-line, 9 000 Kč
20. 6. 2024, on-line, 9 000 Kč
25. 6. 2024, on-line, 9 000 Kč
Profesionální zákaznická péče - Pro nadstandardní zákaznický zážitek

Klient si může dovolit cokoliv, konzultant byl měl cokoliv zvládnout. Naučte se komunikovat s náročnými klienty Zákaznická zkušenost významně ovlivňuje celkové vnímání společnosti a její značky. Proto je potřeba věnovat pozornost tréninku konzultantů, kteří by měli umět komunikovat i s velmi náro...

19. 6. 2024, Praha 1, 5 990 Kč
24. 9. 2024, Praha 1, 5 990 Kč
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem - Vzdělávejte se s těmi nejlepšími

Image a charisma v roli prvního dojmu Jak svou řečí a vystupováním působíte na ostatní? Jak vypadáte, když sedíte, představujete se, když podáváte ruku, někoho oslovíte, anebo když jste účastníkem nepříjemné diskuse? Ať chceme, nebo ne, vším tím o sobě hodně prozrazujeme. Dnes již víme, že z...

20. 6. 2024, Praha 8, 11 990 Kč
PRINCE2 Agile Practitioner

PRINCE2 Agile® Practitioner je dvoudenní akreditované školení, které prohlubuje a na praktických příkladech procvičuje způsob jakým je možné standardní metodiku řízení projektů PRINCE2® rozšířit do oblasti agilního řízení. Vyzkoušíte si, jak využít pět základních návyků agilního řízení transparentno...

20. 6. 2024, Praha 7, 32 900 Kč
Asertivita – náročné situace – neříkejte ano, když chcete říci ne

Seminář je určen pro: pracovníky ve státní správě, personalisty, vedoucí pracovníky, manažery a všechny, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat a chtějí se lépe prosadit v pracovním i soukromém životě. Cíl: rozšířit si vědomosti a dovednosti v oblasti asertivity. Obsah: P...

20. 6. 2024, Brno, 2 200 Kč
Základy interní komunikace - Efektivní interní PR jako podpora firemní strategie

Vybudujte si účinný systém vnitrofiremní komunikace Míváte pocit, že ve vaší společnosti vázne komunikace, což negativně ovlivňuje vaši práci? Vstřebali jste už množství teorie, ale v praxi se vám nedaří zavést funkční systém interní komunikace? Přijďte si utřídit své poznatky i objevit nové...

20. 6. 2024, Praha 1, 9 990 Kč
29. 8. 2024, Praha 1, 9 990 Kč
Techniky vyjednávání pro nákupčí - Položte dodavatele na lopatky

Vytvořte si vlastní koncepci účinného vyjednávání Chcete si zvýšit svou vyjednávací sílu a zlepšit vyjednávací schopnosti? Vyzkoušejte si své možnosti pomocí individuálních a skupinových cvičení. Využijte zpětné vazby ke zlepšení své komunikace. Odstraňte překážky, které vám brání efektivně ...

24. 6. 2024, Praha 1, 12 990 Kč
11. 9. 2024, Praha 1, 12 990 Kč
5. 12. 2024, Praha 1, 12 990 Kč
Umění komunikovat

Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Cí...

24. 6. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
31. 7. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
2. 9. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
Základy komunikace nejen pro ajťáky

Cíl kurzu Naučit se efektivně komunikovat na rozhraní mezi technicky a netechnicky specifickými odděleními a tématy. Zaměření kurzu Kurz je určen pro pracovníky a zaměstnance, kteří chtějí lépe pochopit ostatní lidi a dosahovat tak svých i společných cílů a být efektivnější v komunikaci se ...

24. 6. 2024, Praha, 5 990 Kč
Asertivní komunikace

Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Pr...

25. 6. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
3. 9. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
1. 10. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
Interkulturní komunikace

Cílem praktického workshopu je rozumět tomu, jak komunikovat pro rozvoj pracovních vztahů s příslušníky různých kultur, umět pracovat s diverzitou a vytvářet vzájemné přínosy. Dozvíte se o kulturních specifikacích pro vedení efektivní komunikace a spolupráce tam, kde existuje kulturní diverzita. Sez...

25. 6. 2024, Brno, 5 600 Kč
25. 6. 2024, Praha, 5 600 Kč
17. 9. 2024, Brno, 5 600 Kč
Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - Jak se nenechat vyvést z rovnováhy

Vyzkoušejte si a natrénujte jednání s „vaší“ komplikovanou osobou Setkáváte se v osobních i pracovních vztazích s lidmi, se kterými není vždy lehké vyjít? Jaké jsou motivy lidí, kteří dělají při jednání potíže? Jak podat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi a žádat změnu jeho chování...

27. 6. 2024, Praha 1, 12 990 Kč
5. 9. 2024, Praha 1, 12 990 Kč
Prezentační dovednosti

Cílem školení je příprava a trénink procesu přípravy a realizace prezentace obchodního produktu nebo výsledků práce. Absolventi školení se díky novým postupům naučí vytvářet precizní přípravu prezentace a zároveň zesílí její efekt při vlastní realizaci. Zkonfrontují si své stávající postupy s nejlep...

27. 6. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
2. 8. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
11. 9. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
Specifika telefonického, e-mailového a online vyjednávání se zákazníky

Trénink je určen pro obchodní zástupce, manažery pro klíčové zákazníky, obchodní manažery, prodejce.   Cílem kurzu je naučit se  efektivně vyjednávat se stávajícími zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu či s využitím nových komunikačních technologií MS Teams, Zoom, atd. a  správným způsobem ...

28. 6. 2024, Praha 2, 5 700 Kč
Předtisková příprava, Adobe

Školení je určené pro uživatele Adobe Illustrator, Adobe Indesign, kteří se chtějí naučit připravit dokumenty pro tisk. Posluchači se naučí připravit adekvátní vektorové i rastrové podklady, zhodnotit jejich kvalitu nebo zvolit vhodný barevný režim. Naučí se pracovat se standardy PDF-X a exportovat ...

29. 6. 2024, Kolín, 2 880 Kč
29. 6. 2024, Praha, 2 880 Kč
7. 8. 2024, Kolín, 2 880 Kč
Rétorika

Rhetoric * Cílem praktického workshopu je naučit se důležité zásady, principy rétoriky a jak lépe pracovat s vlastním mluveným projevem. Zdokonalíte se ve vyjadřovacích a přesvědčovacích schopnostech, lépe komunikovat vlastní myšlenky a zvládat stresové situace. Trénink je určen manažerům, vedoucí...

1. 7. 2024, Brno, 6 500 Kč
23. 9. 2024, Brno, 6 500 Kč
1. 7. 2024, Praha, 6 500 Kč