KOSMETIK, KOSMETIČKA

O kurzu:

Po úspěšném absolvování kurzu umí absolvent při poskytování kosmetických služeb vhodně zvolit způsob kosmetického ošetření v souladu s typem a aktuálním stavem pleti, požadavky zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickými postupy a estetickými zásadami, základními znalostmi z dermatologie, módními trendy a novými vědeckými poznatky. Absolvent kurzu umí volit a používat přípravky podle jejich vlastností a možností použití s ohledem na aktuální stav pleti, bezpečně manipulovat s přípravky a volit vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění, dodržovat správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich životnosti. Absolvent kurzu zná základy první pomoci a základy anatomie a fyziologie vztahující se k oblasti kosmetických služeb.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
10. 08. 2024 Havířov, Karviná, Frýdek Míste 15 600 Kč
15 600 Kč s DPH
14. 09. 2024 Havířov, Karviná, Frýdek Míste 15 600 Kč
15 600 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Aktivní život od A do Z

Kategorie a štítky

Aktuální 105 Kosmetička 5 Kosmetika 13 Právo 310 První pomoc 9