Aktuální kurzy

Medicínské spory o náhradu újmy

Cíl semináře Seznámit účastníky semináře s aktuální judikaturou NS a ÚS u medicínských sporů o náhradu újmy...

17. 6. 2024, Praha, 4 990 Kč
17. 6. 2024, online, 2 990 Kč
25. 11. 2024, Praha, 4 990 Kč
Nejčastější pochybení v řízení o přestupcích v silničním provozu z pohledu MD ČR

Akreditace: MV - AK - PV-431 - 2022 Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxi webinář Cíl semináře Seznámení správních orgánů I. a II. stupně s aktuální problematikou pochybení ve správním řízení v silničním provozu, a jak jim předcházet, z pohledu ústředního správníh...

18. 6. 2024, Praha, 3 490 Kč
18. 6. 2024, online, 2 990 Kč
22. 10. 2024, Praha, 3 490 Kč
Poslední zásadní novela zákona č.106 - 1999 Sb. - svobodný přístup k informacím: aktuální problémy a soudní judikatura

Akreditace: MV - AK - PV-955 - 2022 Novela zákona č. 106 - 1999 Sb. – svobodný přístup k informacím, aktuální problémy a soudní judikatura webinář Cíl semináře Cílem semináře bude provést posluchače klíčovými procesními i hmotněprávními instituty zákona č. 106 - 1999 Sb., jejich výkladem ze strany ...

18. 6. 2024, online, 2 990 Kč
18. 6. 2024, Praha, 3 490 Kč
12. 11. 2024, Praha, 3 490 Kč
Velká novela - Datové schránky jako zdroj nesprávného úředního postupu

Akreditace: MV - AK - PV-47 - 2022, Datové schránky jako zdroj nesprávného úředního postupu webinář Cíl semináře Konsolidace znalostí a dovedností týkajících se datových schránek. Zvýšení kvality a prohloubení znalostí úředníků veřejné správy. Na semináři získáte praktický pohled na aktuální použív...

19. 6. 2024, online, 2 990 Kč
18. 9. 2024, online, 2 990 Kč
27. 11. 2024, online, 2 990 Kč
Domácí násilí pod drobnohledem – aktuální poznatky pro praxi

Akreditace: MPSV - A2021 - 0509-SP - VP akreditováno pod názvem: Domácí násilí odborným pohledem psychologa -základní poznatky z praxe s důrazem na diferenciaci přístupů MV - AK - PV-92 - 2022 Cíl semináře Seminář je určen sociálním pracovníkům, právníkům, psychologům a dalším profesím, které přic...

19. 6. 2024, online, 2 990 Kč
18. 9. 2024, online, 2 990 Kč
20. 11. 2024, online, 2 990 Kč
Nový zákon o odpadech – aplikační praxe pro obce 2024

Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2022 Zákon o odpadech webinář Cíl semináře Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří zabezpečují nakládání s komunálním odpadem v rámci obecního systému odpadového hospodářství, a to podle aktu...

20. 6. 2024, Praha, 3 490 Kč
20. 6. 2024, online, 2 990 Kč
5. 9. 2024, Praha, 3 490 Kč
Daňová evidence dříve jednoduché účetnictví - rekvalifikační kurz

Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 10 000 Kč. Nová cena : 8 000 Kč. Ušetříte: 2 000 Kč.  Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy...

20. 6. 2024, Praha 2, 8 000 Kč
23. 7. 2024, Praha 2, 8 000 Kč
21. 8. 2024, Praha 2, 8 000 Kč
Ansible Configuration Management Workshop

Ansible je dnes velmi populární a to především díky své univerzálnosti. Má mnoho oblastí využití, např. pro řízenou správu konfigurací v celé IT infrastruktuře - tzv. Konfigurační management. Principem konfiguračního managementu je to, že administrátor se nestará o jednotlivé systémy, ale jejich kon...

20. 6. 2024, Praha 7, 15 000 Kč
Certified Ethical Hacker v12 PRO: EC-Council

Certified Ethical Hacker v12 PRO: EC-Council * Certified Ethical Hacker v12 je nejnovější verzí celosvětově nejoblíbenějšího a nejprestižnějšího kurzu společnosti EC-Council. V kurzu pro začínající hackery a obránce proti nim získáte klíčové dovednosti a aktuální znalosti v prostředí kybernetické b...

24. 6. 2024, online, 64 900 Kč
19. 8. 2024, online, 64 900 Kč
Zaměstnávání cizinců v ČR - z pohledu pracovního a imigračního práva ve světle aktuálních změn a přípravy nového cizineckého zákona

Určeno pro personalisty, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Cíl: Seznámení s nejdůležitějšími změnami v roce 2023, zejména v oblasti zaměstnaneckých a modrých karet, prodloužení dočasné ochrany ...

24. 6. 2024, Praha 2, 2 900 Kč
PowerBI pro začátečníky i pokročilé

Power BI dominuje jako hlavní nástroj pro řízení firem. Potřebujete ho k získání aktuálních informací z oblasti obchodu, výroby a logistiky. Na tomto kurzu se dozvíte nejen o fungování celého Power BI, ale také se naučíte, jak ho efektivně využívat v praxi. Cílová skupina Datový analytik data...

25. 6. 2024, Praha 7, 16 500 Kč
Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi - aktuality a praxe 2024

Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-89 - 2022 Zákon o pomoci v hmotné nouzi webinář Cíl semináře Seznámení účastníků s aktuální novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi a diskuze nad praktickými případy. Účastníci si svou účastí prohlo...

27. 6. 2024, online, 2 490 Kč
6. 8. 2024, Praha, 3 490 Kč
3. 10. 2024, Praha, 3 490 Kč
STAVEBNÍ ZÁKON NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A AKTUÁLNÍ SITUACE OKOLO STAVEBNÍHO ZÁKONA – ONLINE ŠKOLENÍ

Lektor kurzu: Ing. Marcela PAVLOVÁ Působila jako ministryně pro místní rozvoj, podílí se na přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušená lektorka....

28. 6. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 2 000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2020, včetně daňového přiznání, Novinky 2021 - online webinář

Webinář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, soukromím osobám Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * Na webináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od ro...

28. 6. 2024, Pardubice, 1 487 Kč
Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurz

Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 26 250 Kč. Nová cena : 21 000 Kč. Ušetříte: 5 250 Kč.  Pravidelně po změnách legislativy nebo začátkem roku nabízíme SEMINÁŘE S NOVINKAMI. Pro naše stude...

13. 9. 2024, Praha 2, 21 000 Kč
8. 7. 2024, Praha 2, 21 000 Kč
6. 8. 2024, Praha 2, 21 000 Kč
Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurz

Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 31 250 Kč. Nová cena : 25 000 Kč. Ušetříte: 6 250 Kč.  Pravidelně po změnách legislativy nebo začátkem roku nabízíme SEMINÁŘE S NOVINKAMI. Pro naše st...

13. 9. 2024, Praha 2, 25 000 Kč
8. 7. 2024, Praha 2, 25 000 Kč
6. 8. 2024, Praha 2, 25 000 Kč
PRACOVNÍK V ADMINISTRATIVĚ - rekvalifikační kurz se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV

Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 22 500 Kč. Nová cena: 18 000 Kč. Ušetříte: 4 500 Kč.  Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR....

8. 7. 2024, Praha 2, 18 000 Kč
5. 8. 2024, Praha 2, 18 000 Kč
5. 9. 2024, Praha 2, 18 000 Kč
Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurz

Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 23 750 Kč. Nová cena : 19 000 Kč. Ušetříte: 4 750 Kč.  Pravidelně po změnách legislativy nebo začátkem roku nabízíme SEMINÁŘE S NOVINKAMI. Pro naše st...

13. 9. 2024, Praha 2, 19 000 Kč
8. 7. 2024, Praha 2, 19 000 Kč
6. 8. 2024, Praha 2, 19 000 Kč
Účetnictví a daňová evidence - rekvalifikační kurz dálkově

Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 25 000 Kč. Nová cena : 20 000 Kč. Ušetříte: 5 000 Kč.  Pravidelně po změnách legislativy nebo začátkem roku nabízíme SEMINÁŘE S NOVINKAMI. Pro naše stude...

6. 8. 2024, Praha 2, 20 000 Kč
3. 9. 2024, Praha 2, 20 000 Kč
13. 9. 2024, Praha 2, 20 000 Kč
Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky - rekvalifikační kurz dálkově

Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 30 000 Kč. Nová cena : 24 000 Kč. Ušetříte: 5 000 Kč.  Pravidelně po změnách legislativy nebo začátkem roku nabízíme SEMINÁŘE S NOVINKAMI. Pro naše stude...

8. 7. 2024, Praha 2, 24 000 Kč
6. 8. 2024, Praha 2, 24 000 Kč
13. 9. 2024, Praha 2, 24 000 Kč