Kurzy První pomoc

KOSMETIK, KOSMETIČKA

Po úspěšném absolvování kurzu umí absolvent při poskytování kosmetických služeb vhodně zvolit způsob kosmetického ošetření v souladu s typem a aktuálním stavem pleti, požadavky zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickými postupy a estetickými zásadami, základními znalostmi z dermatol...

10. 8. 2024, Havířov, Karviná, Frýdek Míste, 15 600 Kč
14. 9. 2024, Havířov, Karviná, Frýdek Míste, 15 600 Kč
Školení bezpečnosti práce

Vyhláška 591 - 2006 Sb., požární ochrana, zákoník práce 262 - 2006 Sb., NV č. 309 - 2006, první pomoc,... Délka kurzu : 1 den...

15. 8. 2024, České Budějovice
15. 9. 2024, České Budějovice
15. 10. 2024, České Budějovice
Akreditovaný kurz První pomoc pro pracovníky v sociálních službách

Účastníci kurzu si osvojí obecné zásady při poskytování první pomoci. Seznámí se s postupy poskytnutí první pomoci při stavech ohrožujících život, úrazových a neúrazových stavech, při tepelných poraněních, náhle vzniklých poruchách chování a při polohování poraněných. Získají orientaci ve specifický...

15. 8. 2024, Praha 6, 1 645 Kč
15. 9. 2024, Praha 6, 1 645 Kč
15. 10. 2024, Praha 6, 1 645 Kč
Rekvalifikační kurz CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ DOMESTICA pro zájemce o profesionální práci s dětmi v kolektivu

Rekvalifikační kurz Chůva pro děti v dětské skupině je určen pro všechny, kteří chtějí pracovat s dětmi v dětské skupině. Kurz vede ke složení zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině. Tato profesní kvalifikace je uznávaná odbornost pro práci s dětmi v dětských skupinách. V kur...

12. 9. 2024, Praha 5, 13 000 Kč
1. 11. 2024, Praha 5, 13 000 Kč
PEDIKÉR A NEHTOVÝ DESIGNÉR, PEDIKÉRKA A NEHTOVÁ DESIGNÉRKA

Po úspěšném absolvování kurzu umí absolvent provádět pedikúru pomocí skalpelu, exkavátoru a creda bez bolesti a krvavých poranění. Umí precizně ošetřit chodidla [relaxační masáž chodidel, termoterapii-parafínem], používat krémové peelingy, masky, oleje, změkčovací přípravky, kterými se provádí masáž...

16. 9. 2024, Havířov, Karviná, Frýdek Míste, 13 900 Kč
21. 9. 2024, Havířov, Karviná, Frýdek Míste, 13 900 Kč
Člen první pomoci, rekvalifikace MŠMT ČR

Bezpochyby jste se již v životě ocitli v situaci, kdy bylo ohroženo zdraví někoho ve vašem okolí. S námi se již nebudete bát poskytnout první pomoc a možná i vy zachráníte lidský život. V ceně kurzu je zahrnuta praktická i teoretická část výuky pod vedením zkušených odborníků z praxe. Dle § 22 zákon...

17. 9. 2024, Moravská Ostrava a Přívoz, 8 990 Kč
20. 9. 2024, Ostrava, 8 990 Kč
14. 11. 2024, Moravská Ostrava a Přívoz, 8 990 Kč
První pomoc se zaměřením na dětský věk

Pomoci dítěti v kritické situaci by mělo být naprosto samozřejmou dovedností v životě každého z nás. Ne každý však dokáže tuto pomoc poskytnout, což je v mnohých případech způsobeno především neznalostí první pomoci u malých dětí. První pomoc se zaměřením na dětský věk je praktický kurz, vhodný pro ...

25. 9. 2024, Moravská Ostrava a Přívoz, 1 300 Kč
20. 11. 2024, Moravská Ostrava a Přívoz, 1 300 Kč
Základy první pomoci

Kurz je zaměřený na získání teoretických i praktických znalosti poskytování první pomoci. Významná část výuky je zaměřena na praktický nácvik, při kterém se účastníci vyzkouší poskytování první pomoci při různých typech úrazů a poranění. Kurzisté se naučí poskytnout předlékařskou první pomoci, zabez...

3. 10. 2024, Moravská Ostrava a Přívoz, 1 300 Kč
Základy první pomoci v sociálních službách [MPSV ČR]

Kurz je zaměřený na získání teoretických i praktických znalosti poskytování první pomoci. Významná část výuky je zaměřena na praktický nácvik, při kterém se účastníci vyzkouší poskytování první pomoci při různých typech úrazů a poranění. Kurzisté se naučí poskytnout předlékařskou první pomoci, zabez...

3. 10. 2024, Moravská Ostrava a Přívoz, 1 300 Kč