Audit v praxi jednočlenných útvarů interního auditu

O kurzu:

Pracovní postup při výkonu interního auditu od jeho přípravy, provedení až po jeho ukončení u jednočlenných útvarů interního auditu. OBSAH SEMINÁŘE
Zákonné normy s vazbou na veřejnou správu, Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA. Východiska a příprava auditu. Pověření k provedení auditu, Prohlášení o objektivitě a nezávislosti k prov

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
04. 12. 2024 Praha 2 3 900 Kč
4 719 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Ing. Miroslav Čtvrtlík Ing. Miroslav Čtvrtlík Katastrální úřad pro Olomoucký kraj V současné době je interním auditorem na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj. Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině – fakultu provozu a ekonomiky. Od roku 2007 je zaměstnán na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, kde zajišťuje komplexní výkon interního auditu jak v sídle úřadu v Olomouci, tak i na jeho 6 podřízených jednotkách v rámci celého Olomouckého kraje. Internímu auditu se věnuje od roku 1992 a od roku 2010 je členem výboru Sekce veřejné správy při ČIIA, v současnosti zastává funkci místopředsedy. Od 6
* 2013 držitel certifikátu Interní auditor ve veřejné správě – expert
* konzultant . Publikační činnost – příspěvky do časopisu Interní auditor.

Kategorie a štítky

Internetový marketing 209 Interní auditor 61 V praxi 70 Seminář 266 Vedení 89 Veřejná správa 19