Kurzy v Plzni

Statistické metody v řízení kvality

Srozumitelně se seznámíte s takovou statistikou, kterou snadno aplikujete a stane se Vám sluhou [ne zlým pánem]. Pro lepší pochopení si vše procvičíte na mnoha příkladech....

15. 7. 2024, Plzeň, 5 900 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 5 900 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 5 900 Kč
Analýza možných vad a jejich důsledků [FMEA]

FMEA je metoda jak předcházet problémům. Používá se dosud nejčastěji v kosmonautice, letectví a automobilovém průmyslu - tedy všude tam, kde jde o životy. Správným používáním dokáže snížit zmetkovitost na méně než 0,01% a proto je potenciálně zajímavá pro všechny firmy, které chtějí omezovat ztráty ...

15. 7. 2024, Plzeň, 2 350 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 2 350 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 2 350 Kč
Measurement system analysis [MSA] - 4. vydání

Kalibrací měřidel se odstraní jen 1 problém z celkem 6 problémů, které mohou způsobit nesprávnost měření. MSA řeší zbývajících 5 možných problémů. Jedině zvládnutím celé šířky se vyhnete nepříjemným překvapením v měření. Účastníci zdarma dostanou ověřený nástroj pro výpočty kriterií v MSA....

15. 7. 2024, Plzeň, 3 550 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 3 550 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 3 550 Kč
Interní auditor ISO 9001

ISO 9001 je základní kámen všech systémů řízení kvality. Každá certifikovaná firma má možnost provádět interní audity využitím externích poradců nebo vlastními pracovníky [interní audit jim zabere několik hodin jedenkrát ročně]....

15. 7. 2024, Plzeň, 2 200 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 2 200 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 2 200 Kč
Interní auditor IATF 16949 [začátečník]

Automobilový průmysl klade ve srovnání s jinými odvětvími mnohem vyšší nároky na své dodavatele. Kurz seznámí absolventy s požadavky automobilového průmyslu a související normy a naučí je účinně auditovat firmu a procesy v ní....

15. 7. 2024, Plzeň, 3 650 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 3 650 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 3 650 Kč
Interní auditor IATF 16949 [pokročilý]

Auditování v automobilovém průmyslu má svá četná specifika. V rámci kurzu budou probrány nejčastější auditorské problémy [ať už jde o některý z typů interních auditů nebo o audit dodavatele] a účastníci si formou nácviků ozkouší auditování v komplikovaných případech....

15. 7. 2024, Plzeň, 3 650 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 3 650 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 3 650 Kč
Interní auditor ISO 14001

Ochrana životního prostředí je spojena především se znalostí a dodržováním zákonných požadavků. Interní auditor tedy musí mít přehled o těchto předpisech. Mimo to musí být schopný i pomoci řešit nalezené problémy. To vše je cílem školení....

15. 7. 2024, Plzeň, 2 350 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 2 350 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 2 350 Kč
Interní auditor ISO 22000 [HACCP]

Bezpečnost při úpravách potravin je dlouhodobě citlivě vnímané téma. Nežádoucí popularitě se při tom lze snadno vyhnout - stačí jen cíleně hledat problémy a odhalené problémy řešit. Jak postupovat při odkrývání problémů s ohledem na specifika v potravinářství je náplň tohoto kurzu...

15. 7. 2024, Plzeň, 2 350 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 2 350 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 2 350 Kč
Quality function deployment [QFD]

QFD je metoda jak zjistit ještě před zavedením výroby její nároky na zařízení a kvalifikaci personálu tak, aby výrobek od začátku splňoval očekávání nejen zákazníků na jeho užitečnost, ale i očekávání výrobce na jeho ziskovost....

15. 7. 2024, Plzeň, 3 500 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 3 500 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 3 500 Kč
Six sigma

Six sigma je systém efektivního vedení firmy a jejích procesů s cílem unifikovat vlastnosti produktu [služby, výrobku] a tím dosáhnout snížení chybovosti. Součástí systému je rozvoj lidí, kteří jsou do zapojeni do jeho řízení....

15. 7. 2024, Plzeň, 3 500 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 3 500 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 3 500 Kč
Interní auditor ISO 45001

ISO 45001 je systém pro ty, kteří nechtějí zapomenout na nic důležitého v komplikovaném labyrintu ochrany zdraví a bezpečnosti práce a vyhnout se tak zbytečné pokutě. Není nutné absolvovat drahé zkoušky odborně způsobilé osoby pro zajišťování BOZP abyste měli přehled o zákonných povinnostech a zjist...

15. 7. 2024, Plzeň, 3 500 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 3 500 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 3 500 Kč