Kurzy v Olomouci

Online Chůva pro děti v dětské skupině [kód: 69-073-M]

Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. V časové d...

20. 6. 2024, Olomouc, 14 000 Kč
ONLINE Chůva pro děti v dětské skupině pro rozdílový kurz

Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. [pro posky...

20. 6. 2024, Olomouc, 8 000 Kč
Online - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kód - 69-017-M]

Kurz je určen pro zájemce pracovat jako Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Kurz je vedený online z pohodlí Vašeho domova v časové dotaci 54 vyučovacích hodin....

8. 7. 2024, Olomouc, 13 000 Kč
Akreditovaná zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Profesní zkouška dle standardů NSK Vám umožní pracovat jako kvalifikovaná chůva. Na základě certifikátu, který obdržíte po úspěšně složené zkoušce, získáte živnost vázanou. Pokud nechcete podnikat, ale být zaměstnaná, můžete tento certifikát využít v soukromých zařízeních, kde hledají chůvy. V dětsk...

9. 7. 2024, Olomouc, 6 500 Kč
5. 11. 2024, Olomouc, 6 500 Kč
11. 12. 2024, Olomouc, 6 500 Kč
Akreditovaná zkouška Chůva pro děti v dětské skupině [kód: 69-073-M]

Chůva pro děti v dětské skupině [kód: 69-073-M] nabízí ověření znalostí pro zájemce o práci v dětských skupinách. Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s o...

9. 7. 2024, Olomouc, 6 500 Kč
5. 11. 2024, Olomouc, 6 500 Kč
11. 12. 2024, Olomouc, 6 500 Kč
Řidič VZV

Veškeré druhy a skupiny řidičů vysokozdvižných vozíků. Kurz lze pořádat jak pro jednotlivce ve školícím středisku naší firmy, tak i pro firmy v jejich prostorách...vše dle dohody po odeslání přihlášky na kurz. Přihlášku můžete odeslat kdykoliv. Kurzy provádíme i pro uchazeče z Úřadů práce. Ku...

15. 7. 2024, Olomouc - Holice, 3 000 Kč
15. 8. 2024, Olomouc - Holice, 3 000 Kč
15. 9. 2024, Olomouc - Holice, 3 000 Kč
ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV]

Školení řidičů motorových vozíků - na základě uvedených oprávnění-certifikátů [návaznost na certifikáty jakosti ISO 900.] a v souladu s platnou legislativou provádíme školení [kurzy] řidičů [obsluh] motorových manipulačních vozíků [VZV aj.] a technické kontroly motorových manipulačních vozíků....

15. 7. 2024, Olomouc, 2 066 Kč
15. 8. 2024, Olomouc, 2 066 Kč
15. 9. 2024, Olomouc, 2 066 Kč
Studium pro ped. vol.č., kt.vyk. komplex. přím. ped. činn.v zájmovém vzdělávání - pedagog volného času 124 hod. pro pedagogy a pedagogické pracovníky

Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času....

6. 9. 2024, Olomouc, 13 000 Kč
Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. pro učitele

Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti učitele....

6. 9. 2024, Olomouc, 13 000 Kč
Asistent pedagoga - kombinovaný kurz

Program je akreditován v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 317 - 2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium pro asistenty pedagoga....

6. 9. 2024, Olomouc, 12 000 Kč
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kombinovaný, akreditovaný] - kód: [69-017-M]

Kurz je akreditovaný MŠMT. Časová dotace je 160 hodin, z toho 112 hodin praxe ve smluvním zařízení. Po jeho absolvování dostanete potvrzení [osvědčení] o absolvování kurzu . Pokračovat můžete kvalifikační zkouškou. Její úspěšné absolvování znamená, že obdržíte osvědčení o kvalifikační zkoušce, které...

9. 9. 2024, Olomouc, 15 500 Kč
Kronika obcí, městysů a měst

Seminář je určen pro kronikáře obcí, městysů a měst. Historie psaní kronik. Obsah kroniky. Kronikářská práce. Současnost a právní úprava pro vedení kronik Zákon o kronikách obcí č. 132 - 2006 Sb.. Archivace dokumentů. Používání techniky. Dotazy a konzultace....

17. 9. 2024, Olomouc, 2 190 Kč
Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz včetně aktuálních novinek – NOVELA OD 1. 1. 2024

Seminář je určen pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností z odborů dopravy, dopravně-správních, správních, kteří se zabývají vydáváním řidičských průkazů. Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů zákon o silničním provozu, ve znění...

3. 10. 2024, Olomouc, 2 200 Kč
Katastr nemovitostí – včetně aktuální legislativy

Úvod – právní úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Právo stavby jako nemovitá věc. Dva právní režimy jednotek. Rozestavěné budovy, rozestavěné jednotky. Materiální publicita katastru nemovitostí. Zápisy práv. Postupy v řízení o povolení vkladu. Další nová práva ...

10. 10. 2024, Olomouc, 2 290 Kč
Zákon o obcích – VELKÁ NOVELA 2024

...

10. 10. 2024, Olomouc, 2 290 Kč
Čeština není dřina – úřední písemnosti v praxi nejen pro úředníky

Seminář sestává ze dvou hlavních vzdělávacích předmětů. Součástí jednotlivých vzdělávacích předmětů je diskuse vyplývající z dané problematiky. Pravopisné zásady češtiny včetně doporučení normy ČSN 01 6910: Úprava písemností zpracovaných textovými procesy Úvodní motivační test, dík...

15. 10. 2024, Olomouc, 2 290 Kč