Zákon o pozemních komunikacích č. 13 - 1997 Sb., v souvislostech změny, které nastaly v činnosti silničních správních úřadů od 1. 1. 2024 v důsledku nové úpravy stavebního práva, ale i změny ovinky další

O kurzu:

Školící firma, ani lektor neuvedl informace o náplni kurzu.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
04. 06. 2024 Olomouc 2 200 Kč
2 200 Kč s DPH
17. 10. 2024 Brno 2 290 Kč
2 290 Kč s DPH
12. 11. 2024 Olomouc 2 290 Kč
2 290 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Lektor: Mgr. Bc. David Mazánek
* Právník odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dlouholetá praxe s rozhodováním v samostatné i přenesené působnosti v oblasti silničního hospodářství. Dlouholetá praxe v přednáškové i publikační činnosti.

Kategorie a štítky

Komunikace 110 Právo 309 Stavební právo 7