Kurzy Zpracování dat

Jazyk SQL - pokročilé techniky a programování v SQL Serveru

SQL Advanced Programming * Rozšíření znalostí o pokročilou programovatelnost SQL Serveru. Účastníci se naučí za pomoci jazyka Transact SQL T-SQL vytvářet a pracovat s pohledy, zapsat a používat vlastní uživatelské funkce, seznámí se s pokročilejšími možnostmi práce s daty jako jsou skórování dat, ...

19. 6. 2024, Brno, 14 500 Kč
29. 5. 2024, Praha, 14 500 Kč
24. 7. 2024, Praha, 14 500 Kč
Python - základy programování

Python - Programming Essentials * Chcete začít programovat nebo svůj repertoár rozšířit o jeden z nejoblíbenějších programovacích jazyků? Python je programovací jazyk vhodný pro začátečníky i programátorské veterány. Používá se ve všech oblastech vývoje software, automatizace a zpracování dat. P...

5. 6. 2024, Brno, 11 800 Kč
31. 7. 2024, Brno, 11 800 Kč
25. 9. 2024, Brno, 11 800 Kč
MS Excel - efektivní zpracování dat pro pokročilejší uživatele

MS Excel - Efficient data processing for more advanced users * Kurz vhodný pro každého, kdo chce maximalizovat výkon a efektivitu práce v Excelu a využívat pokročilejší nástroje pro analýzu a prezentaci dat. Po jeho absolvování dokážete lépe využívat potenciál tohoto nástroje, což vám umožní dosáh...

9. 8. 2024, Brno, 3 200 Kč
14. 6. 2024, Praha, 3 200 Kč
16. 9. 2024, Praha, 3 200 Kč
MS Excel analýza a zpracování dat

Cílem kurzu je naučit posluchače využívat analytických nástrojů a funkcí programu Excel určených k hromadnému zpracování velkého objemu dat. Posluchači se naučí správným zásadám zamezujícím riziku poškození, nebo ztráty dat či jejich relevance a dalším možnostem jejich získávání a úpravám dat před s...

15. 6. 2024, online, 1 980 Kč
15. 7. 2024, online, 1 980 Kč
15. 8. 2024, online, 1 980 Kč
MS Excel základní

Požadované znalosti Mimo znalost prostředí Windows, nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti s uvedeným programem. Popis kurzu: Základy práce s tabulkovým editorem MS Excel Formáty buněk Základní matematické operace – vzorce a funkce Grafy a minigrafy Řady a seznamy Základní nástroje...

15. 6. 2024, online, 1 980 Kč
15. 7. 2024, online, 1 980 Kč
15. 8. 2024, online, 1 980 Kč
Power Query - pokročilé zpracování dat

V tomto kurzu se posluchači seznámí s metodami správy a propojení dat z různých zdrojů, upravovat je, čistit a transformovat do libovolně použitelné podoby. Tyto zdroje mohou být dynamicky měněny....

15. 6. 2024, online, 2 200 Kč
15. 7. 2024, online, 2 200 Kč
15. 8. 2024, online, 2 200 Kč
Datová analýza v Pythonu

Python - Data Analysis * Chcete získat hlubší poznatky z vašich dat? Už vás neuspokojuje pouhé zpracování dat pomocí Excelu a SQL a toužíte po plné kontrole nad jejich zpracováním? Rádi byste automatizovali celý proces zpracování dat, abyste se mohli pustit do dalších zajímavých datových analýz?...

18. 6. 2024, Brno, 9 800 Kč
20. 6. 2024, Praha, 9 800 Kč
13. 8. 2024, Brno, 9 800 Kč
Power Query

Školení pro uživatele Excelu nebo Power BI, kteří se chtějí naučit načítat, upravovat a slučovat data z různých zdrojů pomocí nástrojů Power Query a automatizovat opakované postupy zpracování dat bez nahrávání nebo programování maker. * Kurz Power Query probíhá v malé skupině ú...

22. 6. 2024, Kolín, 5 760 Kč
22. 6. 2024, Praha, 5 760 Kč
Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatelů – prakticky v roce 2024

Na semináři se podrobně a prakticky seznámíte s danou problematikou. Propojíme teoretickou roviny a reálnou praxí ve firmách z pohledu GDPR , zákoníku práce a dalších pracovně právních předpisů souvisejících. Podrobně bude vymezen rámec možností a povinností s tím souvisejících pro řádnou a možnou a...

24. 6. 2024, Praha, 2 890 Kč
Power BI pokročilý

Školení je určené pro uživatele programu Power BI Desktop, kteří již umí vytvořit jednoduché interaktivní reporty a chtějí se seznámit s pokročilými možnosti importu dat, zpracováním a vyhodnocením dat a vytvářením složitější vizuálů a reportů. * Kurz Power BI pokročilý probíhá...

8. 7. 2024, Kolín, 6 000 Kč
8. 7. 2024, Praha, 6 000 Kč
Microsoft Excel pro středně pokročilé - Postupte v Excelu na vyšší úroveň

Efektivita na prvním místě, praktické tipy a triky Cílem tohoto kurzu je seznámit Vás s pokročilými nástroji v programu Microsoft Excel. Dozvíte se například, jak použít Excel pro vytvoření souhrnu z více listů, nebo jak efektivně pracovat se seznamy. Dále se pak naučíte, jak používat Excel při z...

7. 10. 2024, Online, 5 990 Kč