Kurzy Účetní závěrka

Účetnictví s využitím výpočetní techniky a praxí

Certifikovaný rekvalifikační kurz Absolvent se po absolvování kurzu orientuje v problematice vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností. Umí evidovat operace jednotlivých agend faktury přijaté a vystavené, banku a pokladnu, majetek, zásoby, mzdy, ovládá souvztažnosti účtování účetníc...

27. 5. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
29. 7. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
2. 9. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
Roční uzávěrka a závěrka podnikatelů 2020 - dopady legislativních změn s COVID 19 on-line webinář

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření...

28. 5. 2024, Pardubice, 1 487 Kč
Účtujeme neziskovky - třídenní kurz účetnictví pro NNO - on-line kurz

Na on-Line kurzu  získáte přehled o účtování v NNO a rozdílech od účtování podnikatelských subjektů, seznámíte se se základními principy zdaňování NNO v oblasti dani z příjmů a DPH. Naučíte se správně zaúčtovat každodenní účetní operace a získáte ucelený přehled rozdílů od účetnictví podnikatelů.  ...

28. 5. 2024, Pardubice, 4 462 Kč
Účetnictví pro pokročilé – online kurz

Cíle kurzu: Tento online kurz je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Je vhodný také pro zopakování zapomenutých znalostí z účetní oblasti. Témata kurzu jsou: Zúčtovací vztahy, zúčtování daní a dotací, cestovní náhrady, přechodné účty, finanční leasin...

28. 5. 2024, on-line, 4 240 Kč
30. 5. 2024, on-line, 4 240 Kč
4. 6. 2024, on-line, 4 240 Kč
Účetní závěrka v návaznosti na daň z příjmu on-line

Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k rozvahovému dni tj. k poslednímu dni účetního období. Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření společnosti za dané období. Cílem účetní závěrky je poskytnout informace o finanční pozici, výk...

28. 5. 2024, On-Line, 2 719 Kč
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ZA ROK 2022 – ONLINE ŠKOLENÍ

Školení je určeno pro účetní a další pracovníky ekonomických útvarů. Informace o školení: Na školení se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2022 a sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i časté chyby,...

28. 5. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 1 900 Kč
PŘÍPRAVA MEZITIMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ONLINE ŠKOLENÍ

Seminář je určen pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací, aby mohli zpracovat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob. Na konkrétním případu zpracovávaného přiznání on-line budou názorně popsány postupy úprav výsledku hospodaření na daňový základ tak, aby účastníci dokázali sami sesta...

28. 5. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 2 100 Kč
Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru - souvislosti s řídicími a kontrolnímy systémy

Získání znalosti o základních konstrukčních pravidlech systému účetního výkaznictví účetních jednotek veřejného sektoru – tzv. vybraných účetních jednotek cíle a smysl účetního výkaznictví, předpoklady a zásady použité pro účetní závěrky, prvky účetní závěrky a toho, jak jsou vtěleny do závazných pr...

18. 6. 2024, Praha 2, 7 300 Kč
Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2024 v příkladech

Na semináři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů. Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů. Primárním cílem těchto příkladů je naznačit jejich dopady na ...

19. 8. 2024, Praha, 5 780 Kč
Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS včetně pohledu nového Zákona o účetnictví

Po absolvování semináře zvládnete vyhodnotit potenciální dopady použití IFRS jako sekundárního systému pro účetní výkaznictví firmy. Porozumíte rozdílům ve výkaznictví vybraných rozvahových položek dle českých pravidel a dle IFRS, jakož i rozdílům mezi stávajícími a novými účetními pravidly v ČR poz...

15. 11. 2024, Praha, 2 890 Kč