Kurzy Reporting

Excel analýza dat

Školení je určené pro pokročilé uživatele programu Excel, kteří zpracovávají a vyhodnocují data a pracují s dlouhými seznamy. Posluchači se naučí jak správně připravit data určená k vyhodnocení a seznámí se s možnostmi načítání externích dat. Hlavní část školení je věnována vytváření a úpravě kontin...

26. 6. 2024, Kolín, 3 320 Kč
26. 6. 2024, Praha, 3 320 Kč
29. 8. 2024, Kolín, 3 320 Kč
SQL Server Reporting Services - tvorba reportů

Reporting in SQL Server Reporting Services * Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu, příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management fi...

7. 8. 2024, Brno, 13 900 Kč
10. 7. 2024, Praha, 13 900 Kč
2. 10. 2024, Praha, 13 900 Kč
Power BI - Efektivní analýza dat a reporting

Power BI - Data Analysis and Reporting * Úvodní kurz Power BI seznamuje se základními principy a funkcemi aplikace MS Power BI Desktop, včetně tvorby a úpravy datových modelů, vizualizací dat a tvorby interaktivních reportů. V rámci školení jsou představeny koncepty jako jsou datové zdroje, transfo...

13. 8. 2024, Brno, 8 900 Kč
25. 7. 2024, Praha, 8 900 Kč
8. 10. 2024, Brno, 8 900 Kč
ESG problematika od A do Z - Získejte kompletní know-how, s nímž zvládnete profesionálně zastávat pozici osoby odpovědné za ESG ve vaší firmě

Potřebujete získat základní vhled do problematiky environmentální a společenské odpovědnosti firem? Ztrácíte se v právních předpisech spojených s nefinančním reportingem ESG? Obáváte se, že se vám ve  firmě nepodaří odkomunikovat a prosadit nutné změny? Pokud jste si alespoň na jednu otázku odpověd...

10. 9. 2024, Praha 1, 13 990 Kč
Finanční controlling plánování a reporting

title= info > Školení je součástí cyklu Finanční controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. Ústředním motivem tohoto kurzu je plán jako prvotní nástroj řízení controllera,  provázaný do reportingu a rozboru odchylek až po odezvu v mo...

11. 11. 2024, online, 21 900 Kč
11. 11. 2024, Praha 8, 21 900 Kč
Moderní manažerský reporting a KPI

title= info > Školení je součástí cyklu Diplomovaný controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Moderní manažerský reporting je charakterizován naprostým napojením na strategii a ostatní důležité řídící procesy v každé společnosti. Teprve poté má smysl se zabývat správným výběrem dat a v...

20. 11. 2024, Praha, 15 200 Kč
Reporting a controlling ESG

title= info > ESG reporting zachycuje více než jen finanční informace. Cílem kurzu je popsat kontext, ve kterém ESG reporting funguje, diskutovat o současném stavu a budoucích očekáváních v souvislosti s regulací výkaznictví ESG. Program Co je ESG Reporting? Kdo jsou hlavní stakeholdeři v...

26. 11. 2024, Praha, 15 200 Kč
SAP R3 - S4 HANA: Reporting v SAP nástroje

title= info > Školení je součástí cyklu SAP FICO specialista , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. Na příkladech se seznámíme s procesem a nástroji pro reporting v SAP. Budeme se věnovat tvorbě rešerší a formulářů. V oblasti BW si ukážeme...

28. 11. 2024, online, 15 200 Kč
28. 11. 2024, Praha 8, 15 200 Kč