Kurzy Personalista

Smart HR: Efektivní využití AI v personalistice

Toto školení Vám poskytne nejen teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti a nástroje pro okamžité využití v každodenní práci, což podpoří Váš profesní růst v oblasti HR a přinese okamžitý přínos pro Vaši organizaci. • Naučíte se, jak efektivně využívat ChatGPT pro zjednodušení a au...

20. 5. 2024, Praha, 2 990 Kč
Smart HR: Efektivní využití AI v personalistice

Toto školení Vám poskytne nejen teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti a nástroje pro okamžité využití v každodenní práci, což podpoří Váš profesní růst v oblasti HR a přinese okamžitý přínos pro Vaši organizaci. • Naučíte se, jak efektivně využívat ChatGPT pro zjednodušení a au...

20. 5. 2024, online, 2 990 Kč
Personalista - online možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV

Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak získávat nové pracovníky, jak obsazovat pracovní místa, jak plánovat kariéru a vzdělávání, jak řídit, hodnotit a motivovat pracovníky. Budete se orientovat v základech pracovního práva a zpraco...

21. 5. 2024, on-line, 10 890 Kč
23. 5. 2024, on-line, 10 890 Kč
28. 5. 2024, on-line, 10 890 Kč
Psychodiagnostika v personalistice

Psychodiagnostics in HR * Kurz vám představí psychodiagnostiku jako užitečný nástroj používaný jak v personálním výběru, tak v personálním rozvoji. V oblasti personálního výběru ukazuje jednotlivé pracovní charakteristiky uchazečů, dostupné vypovídající způsoby jejich zjištění a případná omezení. V ...

1. 7. 2024, Brno, 6 500 Kč
22. 5. 2024, Brno, 6 500 Kč
1. 7. 2024, Praha, 6 500 Kč
Vedení a motivace týmu

Cílem praktického workshopu je vyzkoušet si techniky vedení týmu, využívat zpětnou vazbu pro rozvoj týmové spolupráce a získat náměty na chování v obtížných situacích při vedení týmu a jednotlivců v něm. Porozumíte tomu, co jsou týmové role, a jak s nimi pracovat. Zjistíte, jak využívat motivaci při...

22. 5. 2024, Brno, 7 200 Kč
17. 7. 2024, Brno, 7 200 Kč
10. 7. 2024, Praha, 7 200 Kč
Strategie řešení konfliktů

Conflict resolution strategy * * * Cílem praktického workshopu je umět komunikovat ve konfliktních situacích a při projevech pasivity, agrese a manipulace. Získáte povědomí o konfliktu a způsobech, jak ho řešit. Dozvíte se o různých druzích jednání, které se v případě konfliktu objevují. Poznát...

20. 6. 2024, Brno, 5 600 Kč
18. 7. 2024, Brno, 5 600 Kč
23. 5. 2024, Brno, 5 600 Kč
Personalistika od A do Z - jak postavit personální oddělení, aby dobře fungovalo

Určeno pro ředitele společností a pro začínající personální manažery a specialisty, kteří chtějí získat širší vzhled do jednotlivých oblastí lidských zdrojů a ujasnit si, jaké procesy a činnosti personální oddělení vykonává. Zájemci tak rozšíří celkový pohled na HR oblast a získají znalosti o modern...

27. 5. 2024, Praha 2, 5 700 Kč
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 – ONLINE ŠKOLENÍ

Určeno personalistům, vedoucím zaměstnancům manažerům, advokátům či firemním právníkům. Okruhy  online školení:  informační povinnost zaměstnavatele uzavírání pracovních smluv elektronickými prostředky dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pracovní podmínky tzv. pečujících za...

28. 5. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 1 600 Kč
Daň z příjmů ze závislé činnosti – ONLINE ŠKOLENÍ

Školení je určeno mzdovým účetním začátečníkům i mírně pokročilým, personalistům a dalším zaměstnancům, kteří se věnují dané problematice. Program online školení:  Kdy je nutné se jako plátce daně registrovat u finančního úřadu Ze kterých příjmů se daň odvádí Které příjmy a za jakých po...

28. 5. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 2 100 Kč
MZDOVÁ ÚČTÁRNA – AKTUÁLNĚ JARO 2023 – ONLINE ŠKOLENÍ

Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a dalším zaměstnancům, kteří se věnují mzdové problematice. Program online školení:  1. Návrh změn zákoníku práce Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů § 21. Rozšiřuje se informační povinnost zaměstn...

28. 5. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 2 100 Kč
SLEVA NA POJISTNÉM PRO ZAMĚSTNAVATELE OD 1. ÚNORA 2023 – ONLINE ŠKOLENÍ

Lektor kurzu: Mgr. Dagmar KUČEROVÁ Certifikovaná účetní, přednáší na vysoké škole, publikuje odborné články, zkušená lektorka. Zaměřuje se na oblast mzdového účetnictví a personalistiky....

28. 5. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 1 000 Kč
MZDOVÁ ÚČTÁRNA – LEGISLATIVNÍ NOVINKY ROKU 2023 – ONLINE ŠKOLENÍ

Lektor kurzu: Mgr. Dagmar KUČEROVÁ Certifikovaná účetní, přednáší na vysoké škole, publikuje odborné články, zkušená lektorka. Zaměřuje se na oblast mzdového účetnictví a personalistiky....

28. 5. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 1 900 Kč
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, home office, práce ze zahraničí, kratší úvazky, agenturní zaměstnavání - z pracovněprávního a mzdového pohledu

Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. Cíl: Pracovněprávní pohled - Prakticky zaměřený seminář s cílem seznámit účastníky s aktuální právní úpravou, judikaturou a ne...

30. 5. 2024, Praha 2, 3 700 Kč
Základy prezentace

Basics of Presentation Techniques * Cílem praktického workshopu je naučit se základům prezentací. Pomůžeme Vám vyvarovat se nejčastějších chyb při prezentaci vlastní osoby, návrhu, projektu, firmy, myšlenky. Dozvíte se, jak se vypořádat s trémou při projevu, pracovat s hlasem, správně upravovat rytm...

3. 6. 2024, Brno, 6 500 Kč
29. 7. 2024, Brno, 6 500 Kč
3. 6. 2024, Praha, 6 500 Kč
Rozvoj prezentačních dovedností

Developing Presentation Skills * Cílem praktického workshopu je naučit se lépe pracovat s emocemi při prezentaci. Na praktických cvičeních si natrénujete, jak lépe pracovat s průběhem prezentace, neverbální komunikací, skladbou vět, s publikem. Budete tak schopni předcházet kritickým situacím, zvýši...

23. 9. 2024, Brno, 6 500 Kč
29. 7. 2024, Brno, 6 500 Kč
3. 6. 2024, Praha, 6 500 Kč
Finanční minimum manažera

Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Určeno pro ...

6. 6. 2024, Praha 5, 5 900 Kč
12. 9. 2024, Praha 5, 5 900 Kč
10. 10. 2024, Praha 5, 5 900 Kč
Agenturní zaměstnávání pohledem agentury i uživatele

Určeno pro odpovědné zástupce, statutární orgány a zaměstnance agentur práce, uživatele agenturního zaměstnávání – jejich podnikové právníky, vedoucí pracovníky, personalisty a mzdové účetní. Seminář je zaměřen na oblast  agenturního zaměstnávání, a to se zohledněním novely zákona o zaměstnanosti a...

11. 6. 2024, Praha 2, 2 900 Kč