Kurzy Online školení

Daňový specialista - online

Cíle kurzu: V kurzu Daňový specialista on-line se naučíte orientovat v daňových předpisech ČR. Seznámíte se s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních. Vše si vyzkoušíte na příkladech z praxe. Popis: Komu je kurz určen všem, kteří se...

18. 6. 2024, on-line, 8 200 Kč
20. 6. 2024, on-line, 8 200 Kč
25. 6. 2024, on-line, 8 200 Kč
Mzdové účetnictví – online kurz

Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte mzdové účetnictví. Témata kurzu jsou: zákoník práce, odměňování, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů, náhrady za služební cesty. Popis: Komu je kurz určen Začáte...

18. 6. 2024, on-line, 6 900 Kč
20. 6. 2024, on-line, 6 900 Kč
25. 6. 2024, on-line, 6 900 Kč
Základy podnikání - online kurz

Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat? Sestavíte vlastní podnikatelský plán. Naučíte se orientovat v problematice daní, daňové evidence. Zaměříte se na marketing, komunikaci a také na právní rovinu podnikání. Vše na základě znalo...

18. 6. 2024, on-line, 7 500 Kč
20. 6. 2024, on-line, 7 500 Kč
25. 6. 2024, on-line, 7 500 Kč
Daň z příjmů fyzických osob - online kurz

Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou. Popis: Kurz je určen všem, kteří se chtějí  naučit problematiku DPFO a chtějí studovat online . Obsah...

18. 6. 2024, on-line, 2 500 Kč
20. 6. 2024, on-line, 2 500 Kč
25. 6. 2024, on-line, 2 500 Kč
Pracovník v administrativě - online možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV

Cíle kurzu: V tomto kurzu se naučíte vše, co potřebujete pro práci v oboru administrativa. Naučíte se organizovat chod kanceláře, třídit a evidovat dokumenty, psát pracovní dokumenty. Kurz můžete zakončit zkouškou profesní kvalifikace s garancí MPSV. Popis: Komu je kurz určen ženám i mužům, kt...

18. 6. 2024, on-line, 10 890 Kč
20. 6. 2024, on-line, 10 890 Kč
25. 6. 2024, on-line, 10 890 Kč
Základy účetnictví – online kurz

Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy účetnictví. Témata kurzu jsou: legislativa účetnictví, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, podvojnost, účtování pokladny a banky, zúčtovací vztahy, DPH, majetek, zásoby, mzdy a jejich zaúčtování, zdravotní pojištění a sociální pojištění. Popis: Pro koh...

18. 6. 2024, on-line, 4 240 Kč
20. 6. 2024, on-line, 4 240 Kč
25. 6. 2024, on-line, 4 240 Kč
Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz

Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou probl...

18. 6. 2024, on-line, 11 000 Kč
20. 6. 2024, on-line, 11 000 Kč
25. 6. 2024, on-line, 11 000 Kč
Marketing, reklama a komunikace - online kurz možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPO

Cíle kurzu: Získáte ucelený přehled z oblastí marketing, reklama a komunikace. Kurz obsahuje témata: marketingové koncepce, marketingový mix, marketingový výzkum, produktová strategie, budování značky, cena a cenotvorba, tvorba marketingové komunikace, komunikační mix, firemní styl, marketingový plá...

18. 6. 2024, on-line, 9 000 Kč
20. 6. 2024, on-line, 9 000 Kč
25. 6. 2024, on-line, 9 000 Kč
Účetnictví a daně pro praxi - online kurz

Cíle kurzu: On-line kurz Účetnictví a daně pro praxi je ideální přípravou pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se v něm účetnictví od úplných základů až po složité účetní operace. Porozumíte daňové soustavě ČR. Popis: Komu je kurz určen Začátečníkům, kteří  se chtějí naučit účetnictví a zákla...

18. 6. 2024, on-line, 6 900 Kč
20. 6. 2024, on-line, 6 900 Kč
25. 6. 2024, on-line, 6 900 Kč
Učetnictví, daně a daňová evidence - online kurz

Cíle kurzu: V on-line kurzu Účetnictví, daně a daňová evidence se naučíte celou účetní agendu od základů až k složitějším účetním operacím. Dále budete vědět, jak vést daňovou evidenci a porozumíte základům daňového systému ČR. Popis: Komu je kurz určen Začátečníkům, kteří  se chtějí naučit úč...

18. 6. 2024, on-line, 7 500 Kč
20. 6. 2024, on-line, 7 500 Kč
25. 6. 2024, on-line, 7 500 Kč
Personalista - online možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV

Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak získávat nové pracovníky, jak obsazovat pracovní místa, jak plánovat kariéru a vzdělávání, jak řídit, hodnotit a motivovat pracovníky. Budete se orientovat v základech pracovního práva a zpraco...

18. 6. 2024, on-line, 10 890 Kč
20. 6. 2024, on-line, 10 890 Kč
25. 6. 2024, on-line, 10 890 Kč
Účetnictví pro praxi - online kurz

Cíle kurzu: Kurz Účetnictví pro praxi spojuje kurzy Základy účetnictví a Účetnictví pro pokročilé . Je určen pro ty z Vás, kteří chtějí proniknout do problematiky účetnictví od základů až po náročnější účtování. Pochopíte nejen pojmy jako závazek, pohledávka, má dáti, dal, ale také budete schop...

18. 6. 2024, on-line, 6 500 Kč
20. 6. 2024, on-line, 6 500 Kč
25. 6. 2024, on-line, 6 500 Kč
Management – online kurz

Akreditace kurzu Kurz se mi líbil. Získala jsem díky němu rozhled. Lektoři nám předávali informace z praxe. Jejich prezentace byla vynikající.Květoslava Hribiková, Květoslava Hribikovazavinac --- Děkuji celému vzdělávacímu centru za krásnou spolupráci, vysvětlování a vedení. Kurz mi dal hodně do ži...

18. 6. 2024, on-line, 10 890 Kč
20. 6. 2024, on-line, 10 890 Kč
25. 6. 2024, on-line, 10 890 Kč
Daňová evidence – online kurz

Cíle kurzu: V online kurzu Daňová evidence se naučíte, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence. Popis: Komu je kurz určen Začátečníkům, kteří  se chtějí naučit daňovou evidenci . Všem, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblastí –  daňová evidence, základy daní . Všem, k...

18. 6. 2024, on-line, 4 900 Kč
20. 6. 2024, on-line, 4 900 Kč
25. 6. 2024, on-line, 4 900 Kč
DPH pro praxi - online kurz

Akreditace kurzu DPH je zapeklité a já do této oblasti chtěla proniknout. Proto jsem zaplatila on-line kurz. Udělal jsem dobře. Problematika je hezky a jasně vysvětlena. Pochopila jsem i já. Všem zájemcům doporučuji! Daniela Kočí, vedoucí cestovní kanceláře --- Cíle kurzu: V tomto online kurzu se...

18. 6. 2024, on-line, 4 114 Kč
20. 6. 2024, on-line, 4 114 Kč
25. 6. 2024, on-line, 4 114 Kč
Daň z příjmů právnických osob - online kurz

Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce. Popis: Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit problematiku DPPO a mají alespoň částečné znalosti účet...

18. 6. 2024, on-line, 3 400 Kč
20. 6. 2024, on-line, 3 400 Kč
25. 6. 2024, on-line, 3 400 Kč
Základy daní pro praxi - online kurz

Cíle kurzu: V tomto online kurzu se seznámíte se základními daňovými předpisy ČR. Budete se věnovat zákonům z oblasti daní, problematice DPH, dani z příjmu fyzických i právnických osob, dani silniční. To vše z pohodlí Vašeho domova, kanceláře nebo tam, kde se cítit dobře a máte připojení k internetu...

18. 6. 2024, on-line, 3 400 Kč
20. 6. 2024, on-line, 3 400 Kč
25. 6. 2024, on-line, 3 400 Kč
Základy pracovního práva – online kurz

Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. KURZ ZAHRNUJE ZMĚNY, KTERÉ V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 PLATÍ OD 1.10.2023. Témata kurzu jsou: pracovní poměr, ukončení pracovního poměru, dohody, dovolená, práce na dálku, informační povinnost, ochrana oznamovatelů...

18. 6. 2024, on-line, 3 000 Kč
20. 6. 2024, on-line, 3 000 Kč
25. 6. 2024, on-line, 3 000 Kč
Účetnictví pro pokročilé – online kurz

Cíle kurzu: Tento online kurz je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Je vhodný také pro zopakování zapomenutých znalostí z účetní oblasti. Témata kurzu jsou: Zúčtovací vztahy, zúčtování daní a dotací, cestovní náhrady, přechodné účty, finanční leasin...

18. 6. 2024, on-line, 4 240 Kč
20. 6. 2024, on-line, 4 240 Kč
25. 6. 2024, on-line, 4 240 Kč
Online Chůva pro děti v dětské skupině [kód: 69-073-M]

Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. V časové d...

15. 7. 2024, Praha 5 - Smíchov, 18 500 Kč
20. 6. 2024, Praha 1, 14 000 Kč
20. 6. 2024, České Budějovice, 14 000 Kč