Kurzy Manipulace

Adobe Photoshop Expert

Posluchači školení se naučí efektivně využívat většinu možností úpravy fotografií a tvorby rastrové grafiky. Účastníci si osvojí například pokročilé metody retušování, pokřivení loutky a perspektivy, práci s vrstvami, prolnutím vrstev a maskami vrstev, tvorbu různých vizuálních efektů, práci se svět...

30. 5. 2024, Praha, 5 760 Kč
30. 5. 2024, Kolín, 5 760 Kč
CorelDRAW pokročilý

Školení je určené pro posluchače, kteří již CorelDRAW používají a chtějí svoji práci zlepšit, zrychlit a zpestřit různými efekty. Posluchači se seznámí s pokročilými nástroji pro vytváření vlastní grafiky, s pokročilou editací křivek, naučí se členit výkres do jednotlivých vrstev, přesně umisťovat j...

3. 6. 2024, Praha, 4 980 Kč
3. 6. 2024, Kolín, 4 980 Kč
Adobe Illustrator základní

Školení je zaměřené na vytváření různých typů propagačních materiálů v programu Adobe Illustrator. Posluchači se seznámí se základní problematikou vektorové a rastrové grafiky, naučí se nastavit vzhled dokumentu, vkládat a umisťovat na stránku fotografie, text a další typy objektů, vytvářet vlastní ...

3. 6. 2024, Praha, 6 750 Kč
3. 6. 2024, Kolín, 6 750 Kč
Jazyk SQL – základy dotazování a manipulace s daty v SQL Serveru

SQL Introduction - Querying and managing data * Úvod do světa relačních databází a příkazů jazyka SQL, které slouží pro manipulaci s daty, tvorbu tabulek, vkládání, úpravu a odstraňování dat uložených na SQL Serveru....

3. 6. 2024, Praha, 11 800 Kč
12. 6. 2024, Brno, 11 800 Kč
29. 7. 2024, Praha, 11 800 Kč
Adobe Illustrator pokročilý

Školení je určené pro posluchače, kteří již Adobe Illustrator používají a chtějí svoji práci zlepšit, zrychlit a zpestřit novými postupy. Posluchači se seznámí s pokročilou editací křivek, naučí se členit grafiku do jednotlivých vrstev, přesně umisťovat jednotlivé objekty, pracovat se skupinami obje...

6. 6. 2024, Praha, 4 980 Kč
6. 6. 2024, Kolín, 4 980 Kč
Logistika v realitě 21. století - Vaše konkurenční výhoda v době krize

Logistika je v realitě 21. století naprosto klíčová. Zefektivněte všechny články vašich logistických procesů. Současná krize ukazuje, jak zásadní roli hraje logistika v odběratelsko-dodavatelských vztazích. Přeprava, skladování a manipulace s materiálem od dodavatele k odběrateli musí nejen perf...

7. 6. 2024, Praha 1, 8 990 Kč
ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV]

Školení řidičů motorových vozíků - na základě uvedených oprávnění-certifikátů [návaznost na certifikáty jakosti ISO 900.] a v souladu s platnou legislativou provádíme školení [kurzy] řidičů [obsluh] motorových manipulačních vozíků [VZV aj.] a technické kontroly motorových manipulačních vozíků....

15. 6. 2024, Olomouc, 2 066 Kč
15. 7. 2024, Olomouc, 2 066 Kč
15. 8. 2024, Olomouc, 2 066 Kč
Vysokozdvižné vozíky - školení řidičů VZV

-Školení probíhá individuálně po objednání a po tel. dohodě klidně i zítra.- Provádíme školení obsluh na vysokozdvižné vozíky [řidičů VZV]. Školení řidičů obsahuje teoretickou část [výklad zákonů, norem a vyhlášek] tak praktickou část s manipulačním vozíkem. Účastníkům kurzu je po absolvování teoret...

15. 6. 2024, České Budějovice, Hrdějovice, 3 000 Kč
15. 7. 2024, České Budějovice, Hrdějovice, 3 000 Kč
15. 8. 2024, České Budějovice, Hrdějovice, 3 000 Kč
Strategie řešení konfliktů

Conflict resolution strategy * * * Cílem praktického workshopu je umět komunikovat ve konfliktních situacích a při projevech pasivity, agrese a manipulace. Získáte povědomí o konfliktu a způsobech, jak ho řešit. Dozvíte se o různých druzích jednání, které se v případě konfliktu objevují. Poznát...

20. 6. 2024, Brno, 5 600 Kč
18. 7. 2024, Brno, 5 600 Kč
20. 6. 2024, Praha, 5 600 Kč
Kurz asertivity pro sebevědomé žití

Cíl kurzu Pochopit, jaká jsou vaše asertivní práva a začít je ve svém životě aplikovat. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého, kdo se potýká ve svém okolí s nedostatkem respektu, současně má pocit nejistoty, co si může ke komu dovolit, pro každého, kdo chce umět lépe prosadit svůj n...

26. 6. 2024, Praha, 5 990 Kč
MS Access - práce s daty v relačních databázích

MS Access - Working with database for beginners * MS Access je databázový program od společnosti Microsoft, který umožňuje ukládání, organizování a manipulaci s daty. Jedná se o oblíbený nástroj pro řešení různých výpočetních problémů v oblasti IT, obchodu a administrativy, což z něj dělá skvělou v...

3. 7. 2024, Brno, 5 900 Kč
25. 9. 2024, Praha, 5 900 Kč
31. 10. 2024, Brno, 5 900 Kč
Jak na dezinformace zvenčí i uvnitř firmy

Interaktivní a praktický workshop vám pomůže nahlédnout pod pokličku tvorby dezinformací: přiblíží způsoby manipulace s informacemi a poradí, jak využít vlastního kritického myšlení při orientaci ve světě médií, pravd a polopravd. Následně se také dozvíte, jak před dezinformacemi chránit sami sebe...

8. 7. 2024, Praha, 3 890 Kč
Základy první pomoci

Kurz je zaměřený na získání teoretických i praktických znalosti poskytování první pomoci. Významná část výuky je zaměřena na praktický nácvik, při kterém se účastníci vyzkouší poskytování první pomoci při různých typech úrazů a poranění. Kurzisté se naučí poskytnout předlékařskou první pomoci, zabez...

17. 7. 2024, Ostrava-Vítkovice, 1 300 Kč
Základy první pomoci v sociálních službách [MPSV ČR]

Kurz je zaměřený na získání teoretických i praktických znalosti poskytování první pomoci. Významná část výuky je zaměřena na praktický nácvik, při kterém se účastníci vyzkouší poskytování první pomoci při různých typech úrazů a poranění. Kurzisté se naučí poskytnout předlékařskou první pomoci, zabez...

17. 7. 2024, Ostrava-Vítkovice, 1 300 Kč
3. 10. 2024, Moravská Ostrava a Přívoz, 1 300 Kč
Komunikace a řešení problémů pro mistry - Natrénujte si jednání v náročných situacích

Komunikační dovednosti  jsou jedním ze základních pilířů úspěchu mistra. Máte nějaké komunikační zlozvyky? Musíte často sdělovat nepopulární opatření, kritiku nebo říkat jako odpověď „ne“? Jak v náročných situacích a při komunikaci s komplikovanými podřízenými zvládnout námitky a správně reag...

3. 9. 2024, Praha 1, 6 990 Kč
3. 9. 2024, Brno, 6 990 Kč
3. 9. 2024, Ostrava, 6 990 Kč