Kurzy Daně

Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní

Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob a dani z přidané hodnoty. * 27. 5. 2024 9:00–17:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ • daňově uznatelné a neuznat...

27. 5. 2024, Praha, 6 990 Kč
Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní

Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob a dani z přidané hodnoty. * 27. 5. 2024 9:00–17:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ • daňově uznatelné a neuznat...

27. 5. 2024, online, 6 990 Kč
Aktuálně k DPH - ZRUŠENO. PŘIHLASTE SE NA WEBINÁŘ ON-LINE NA STEJNÉ TÉMA, VE STEJNÉM TERMÍNU

AKTUÁLNĚ K DPH   Daň z přidané hodnoty prochází v roce 2020 podstatnými legislativními změnami, především v oblasti unijních plnění, přičemž další změny se připravují pro rok 2021. Cílem tohoto semináře je podrobný rozbor aktuálních problematických ustanovení zákona o DPH a ukázka praktických důsl...

28. 5. 2024, On-Line, 2 057 Kč
Mzdové účetnictví – online kurz

Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte mzdové účetnictví. Témata kurzu jsou: zákoník práce, odměňování, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů, náhrady za služební cesty. Popis: Komu je kurz určen Začáte...

28. 5. 2024, on-line, 6 900 Kč
30. 5. 2024, on-line, 6 900 Kč
4. 6. 2024, on-line, 6 900 Kč
Daňová evidence – online kurz

Cíle kurzu: V online kurzu Daňová evidence se naučíte, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence. Popis: Komu je kurz určen Začátečníkům, kteří  se chtějí naučit daňovou evidenci . Všem, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblastí –  daňová evidence, základy daní . Všem, k...

28. 5. 2024, on-line, 4 900 Kč
30. 5. 2024, on-line, 4 900 Kč
4. 6. 2024, on-line, 4 900 Kč
Účtujeme neziskovky - třídenní kurz účetnictví pro NNO - on-line kurz

Na on-Line kurzu  získáte přehled o účtování v NNO a rozdílech od účtování podnikatelských subjektů, seznámíte se se základními principy zdaňování NNO v oblasti dani z příjmů a DPH. Naučíte se správně zaúčtovat každodenní účetní operace a získáte ucelený přehled rozdílů od účetnictví podnikatelů.  ...

28. 5. 2024, Pardubice, 4 462 Kč
Hmotný a nehmotný majetek účetně a daňově - I.ČÁST - on-line webinář

Seminář je určen všem, kterých se uvedená problematika týká.  Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * V průběhu semináře lektorka provede ucelený rozbor majetku z pohledu jejich daňového a účetního hlediska. Program Obsa...

28. 5. 2024, Pardubice, 1 570 Kč
DPH on-line webinář - DPH ve vztahu k Evropské Unii a třetím zemím, DPH aktuálně

Obsah: Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady.   Např. * pravidla přepočtu cizí měny na českou * pořízení majetku a služeb v cizí mě...

28. 5. 2024, On-Line, 2 305 Kč
Daň z příjmů - právnických osob řádek po řádku - online

Obsah kurzu Vezmeme si k ruce daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a u každého řádku si řekneme, co do něj patří. Ukážeme si, jak si v přiznání poradit s polhůtními závazky, opravnými položkami či neuhrazeným pojistným za zaměstnance. Kurz je určen pro  podnikatelské subjekty. Roze...

28. 5. 2024, On-Line, 2 471 Kč
Roční zúčtování DPZČ ON-LINE

Důležité změny ve zdaňování mezd pro rok 2021       Změny koeficientů a ukazatelů Zrušení superhrubé mzdy i solidární daňové přirážky Základem daně opět hrubá mzda Dvě sazby zálohy na daň a daně Zvýšení základní daňové slevy na poplatníka Peněžitý příspěvek na stravování Změny u odpočtu...

28. 5. 2024, On-Line, 2 057 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2020, včetně daňového přiznání, Novinky 2021 - online webinář

Webinář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, soukromím osobám Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * Na webináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od ro...

28. 5. 2024, Pardubice, 1 487 Kč
Roční uzávěrka a závěrka podnikatelů 2020 - dopady legislativních změn s COVID 19 on-line webinář

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření...

28. 5. 2024, Pardubice, 1 487 Kč
Účetnictví pro pokročilé – online kurz

Cíle kurzu: Tento online kurz je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Je vhodný také pro zopakování zapomenutých znalostí z účetní oblasti. Témata kurzu jsou: Zúčtovací vztahy, zúčtování daní a dotací, cestovní náhrady, přechodné účty, finanční leasin...

28. 5. 2024, on-line, 4 240 Kč
30. 5. 2024, on-line, 4 240 Kč
4. 6. 2024, on-line, 4 240 Kč
Daňový specialista - online

Cíle kurzu: V kurzu Daňový specialista on-line se naučíte orientovat v daňových předpisech ČR. Seznámíte se s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních. Vše si vyzkoušíte na příkladech z praxe. Popis: Komu je kurz určen všem, kteří se...

28. 5. 2024, on-line, 8 200 Kč
30. 5. 2024, on-line, 8 200 Kč
4. 6. 2024, on-line, 8 200 Kč
Daň z příjmů právnických osob - online kurz

Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce. Popis: Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit problematiku DPPO a mají alespoň částečné znalosti účet...

28. 5. 2024, on-line, 3 400 Kč
30. 5. 2024, on-line, 3 400 Kč
4. 6. 2024, on-line, 3 400 Kč
Mzdová účetní v praxi – Dvoudenní kurz mzdového účetnictví on-line kurz

V kurzu se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví. Výuka je zaměřená na využití probrané látky v praxi. Teorii si procvičíte na příkladech. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * CO SE V KURZU NAUČÍTE: ...

28. 5. 2024, Pardubice, 2 975 Kč
Účetnictví a daně pro praxi - online kurz

Cíle kurzu: On-line kurz Účetnictví a daně pro praxi je ideální přípravou pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se v něm účetnictví od úplných základů až po složité účetní operace. Porozumíte daňové soustavě ČR. Popis: Komu je kurz určen Začátečníkům, kteří  se chtějí naučit účetnictví a zákla...

28. 5. 2024, on-line, 6 900 Kč
30. 5. 2024, on-line, 6 900 Kč
4. 6. 2024, on-line, 6 900 Kč
Balíček pro začínající účetní on-line

Balíček zahrnuje kurzy   1 Základní kurz účetnictví pro začátečníky 40 hodin , lektor Ing. Zuzana Kovaříková         2 Daň z příjmu právnických osob za rok 2021 4 hodiny, lektor Ing. Zuzana Bartůšková     ...

28. 5. 2024, On-Line, 15 619 Kč
Fakturace mimo tuzemsko od A do Z on-line

    Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím. Dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH s pohybem zboží, bez pohybu zboží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování - dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH. Dodání zb...

28. 5. 2024, On-Line, 2 884 Kč
Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz

Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou probl...

28. 5. 2024, on-line, 11 000 Kč
30. 5. 2024, on-line, 11 000 Kč
4. 6. 2024, on-line, 11 000 Kč