Účetní výkazy pro manažery jako podklad pro manažerské rozhodování

O kurzu:

Financial Statements for Managers as a Basis for Managerial Decision-making
* Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Od manažerů se většinou očekává, že jsou schopni orientovat se v účetních údajích, znají jejich strukturu a obsah i jejich vypovídací schopnost o stavu podniku a jeho hospodářských operacích. Pro finanční rozhodování a řízení představují podnikové účetní výkazy základní datovou bázi. Naučíme Vás popsat racionální postup ident

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
11. 07. 2024 Brno 6 700 Kč
8 107 Kč s DPH
11. 07. 2024 Praha 6 700 Kč
8 107 Kč s DPH
05. 09. 2024 Brno 6 700 Kč
8 107 Kč s DPH
05. 09. 2024 Praha 6 700 Kč
8 107 Kč s DPH
31. 10. 2024 Brno 6 700 Kč
8 107 Kč s DPH
31. 10. 2024 Praha 6 700 Kč
8 107 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Lektor: některý z odborných lektorů společnosti ICT Pro.

Kategorie a štítky

Pro manažery 92 Řízení 188 Účetní výkazy 7