Kurzy Pro manažery

Strategie řešení konfliktů

Conflict resolution strategy * * * Cílem praktického workshopu je umět komunikovat ve konfliktních situacích a při projevech pasivity, agrese a manipulace. Získáte povědomí o konfliktu a způsobech, jak ho řešit. Dozvíte se o různých druzích jednání, které se v případě konfliktu objevují. Poznát...

18. 7. 2024, Praha, 5 600 Kč
15. 8. 2024, Praha, 5 600 Kč
15. 8. 2024, Brno, 5 600 Kč
Vedení porad a meetingů

Cílem praktického workshopu je umět odlišit poradu od pouhého předávání informací, poznat přístupy, které vedou k efektivitě setkání, ať v prezenční nebo online formě. Získáte povědomí, jak využívat čas věnovaný poradám a pracovním setkáním, jak „rozmluvit“ jednotlivé účastníky. Zjistíte, co dělat s...

23. 7. 2024, Brno, 7 200 Kč
23. 7. 2024, Praha, 7 200 Kč
15. 10. 2024, Brno, 7 200 Kč
Začněte s Microsoft 365 – základní kurz

Předpokládané znalosti Základní znalost práce s počítačem na úrovni běžného uživatele. Základní znalost práce s programy MS Office. Cíl kurzu Naučit se využívat možnosti Microsoft 365 zjednodušující vzdálenou spolupráci v rámci pracovních skupin. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro mana...

24. 7. 2024, Praha, 2 590 Kč
3. 9. 2024, Brno, 2 590 Kč
27. 9. 2024, Praha, 2 590 Kč
Kurz základy brain koučingu

Cíl kurzu Naučit vás kultivovat a zlepšovat myšlení své i druhých. Získané informace si zažijete a některé osobní situace si přímo na místě vyřešíte. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro všechny TOP manažery, vedoucí pracovníky a vedoucí týmů, kteří chtějí začít koučovat a hledají srozumitelno...

25. 7. 2024, Praha, 9 990 Kč
Microsoft Excel – manažerská analýza tabulek

Předpokládané znalosti Znalosti odpovídající obsahu kurzu: Microsoft Excel – pro mírně pokročilé. Cíl kurzu Naučit se správně pracovat s větším množstvím dat, správně je vyhodnocovat a ze...

25. 7. 2024, Praha, 5 990 Kč
8. 8. 2024, Brno, 5 990 Kč
25. 9. 2024, Praha, 5 990 Kč
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 – ONLINE ŠKOLENÍ

Určeno personalistům, vedoucím zaměstnancům manažerům, advokátům či firemním právníkům. Okruhy  online školení:  informační povinnost zaměstnavatele uzavírání pracovních smluv elektronickými prostředky dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pracovní podmínky tzv. pečujících za...

28. 7. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 1 600 Kč
POHLEDÁVKY A DLUHY ZÁVAZKY – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ VYMEZENÍ V PRAXI ROKU 2023 – ONLINE ŠKOLENÍ

Online školení je určen daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům. Cíl školení: Na školení se seznámíte s problematikou pohledávek a dluhů závazků z pohledu daní daň z příjmu, DPH a účetnictví. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisk...

28. 7. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 2 200 Kč
Roční uzávěrka a závěrka podnikatelů 2020 - dopady legislativních změn s COVID 19 on-line webinář

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření...

28. 7. 2024, Pardubice, 1 487 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2020, včetně daňového přiznání, Novinky 2021 - online webinář

Webinář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, soukromím osobám Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * Na webináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od ro...

28. 7. 2024, Pardubice, 1 487 Kč
Specifika telefonického, e-mailového a online vyjednávání se zákazníky

Trénink je určen pro obchodní zástupce, manažery pro klíčové zákazníky, obchodní manažery, prodejce.   Cílem kurzu je naučit se  efektivně vyjednávat se stávajícími zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu či s využitím nových komunikačních technologií MS Teams, Zoom, atd. a  správným způsobem ...

28. 7. 2024, Praha 2, 5 700 Kč
Základy prezentace

Basics of Presentation Techniques * Cílem praktického workshopu je naučit se základům prezentací. Pomůžeme Vám vyvarovat se nejčastějších chyb při prezentaci vlastní osoby, návrhu, projektu, firmy, myšlenky. Dozvíte se, jak se vypořádat s trémou při projevu, pracovat s hlasem, správně upravovat rytm...

29. 7. 2024, Brno, 6 500 Kč
29. 7. 2024, Praha, 6 500 Kč
23. 9. 2024, Brno, 6 500 Kč
Duševní hygiena v životě manažera aneb psychická pohoda i při náročné práci

Cílem praktického zážitkového workshopu je pochopit, jak fungujeme ve stresových situacích. Jak je možno těmto náročným situacím předcházet, jak si zvýšit svoji odolnost a naučit se zvládat zátěžové situace. Seznámíte se s podstatou psychohygieny a získáte praktický návod, jak ji uplatňovat v každod...

23. 9. 2024, Brno, 5 600 Kč
29. 7. 2024, Brno, 5 600 Kč
29. 7. 2024, Praha, 5 600 Kč
Rozvoj prezentačních dovedností

Developing Presentation Skills * Cílem praktického workshopu je naučit se lépe pracovat s emocemi při prezentaci. Na praktických cvičeních si natrénujete, jak lépe pracovat s průběhem prezentace, neverbální komunikací, skladbou vět, s publikem. Budete tak schopni předcházet kritickým situacím, zvýši...

23. 9. 2024, Brno, 6 500 Kč
29. 7. 2024, Brno, 6 500 Kč
29. 7. 2024, Praha, 6 500 Kč
Argumentace a vyjednávání

Cíl kurzu Naučit se efektivně komunikovat v prostředí s různými zájmy. Zaměření kurzu Kurz je určen pro pracovníky a zaměstnance, kteří chtějí lépe zvládat náročnější komunikační situace se zákazníky, dodavateli, konkurenty, či cizími organizacemi. Vhodný je také pro obchodníky, manažery ...

31. 7. 2024, Praha, 5 990 Kč
Umění komunikovat

Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Cí...

31. 7. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
2. 9. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
26. 9. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
Úspěšná komunikace on-line

Cíl kurzu Naučit se srozumitelně a efektivně komunikovat své myšlenky v online prostředí. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého, kdo v práci komunikuje on-line s kolegy, vzdáleně řeší zadávání a kontrolu úkolů, pro projektové manažery, kteří chtějí zlepšit svoji on-line komunikaci se ...

1. 8. 2024, Praha, 5 990 Kč
MS Excel pro ekonomy a manažery

Základní délka kurzu jsou tři dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během př...

5. 8. 2024, Praha 5, 4 460 Kč
11. 9. 2024, Praha 5, 4 460 Kč
23. 9. 2024, Praha 5, 4 460 Kč
Základy procesního řízení

Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Počet posluchačů v kurzu je dán kapacitou učebny. Každý posluchač má k dispozici veškeré výukové materiály, a v případě potřeby počítač. Tento...

5. 8. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
23. 9. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
21. 10. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
Zásady budování a vedení týmů

Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Určeno pro ...

5. 8. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
18. 9. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
16. 10. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
MS Excel – manažerské nástroje

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během př...

7. 8. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
13. 9. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
25. 9. 2024, Praha 5, 2 460 Kč