Praktická realizace interního auditu

O kurzu:

Školící firma, ani lektor neuvedl informace o náplni kurzu.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
20. 05. 2024 Praha 2 8 200 Kč
9 922 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Ing. Miroslav Čtvrtlík Ing. Miroslav Čtvrtlík Katastrální úřad pro Olomoucký kraj V současné době je interním auditorem na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj. Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině – fakultu provozu a ekonomiky. Od roku 2007 je zaměstnán na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, kde zajišťuje komplexní výkon interního auditu jak v sídle úřadu v Olomouci, tak i na jeho 6 podřízených jednotkách v rámci celého Olomouckého kraje. Internímu auditu se věnuje od roku 1992 a od roku 2010 je členem výboru Sekce veřejné správy při ČIIA, v současnosti zastává funkci místopředsedy. Od 6
* 2013 držitel certifikátu Interní auditor ve veřejné správě – expert
* konzultant . Publikační činnost – příspěvky do časopisu Interní auditor.
Ing. Olga Mertlová, Ph.D. Ing. Olga Mertlová, Ph.D. Státní fond dopravní infrastruktury Olga Mertlová působí od roku 2014 jako vedoucí oddělení interního auditu na Státním fondu dopravní infrastruktury. 7 let působila na Ministerstvu dopravy, kde byla odpovědná za nastavení systému pro čerpání prostředků EU a přípravu operačních programů. Jejími dalšími působišti byly CzechInvest, kde řídila odbor řízení rozvojových programů, a dále MŠMT, kde se podílela na přípravě výzev a hodnocení projektů pro OP VaVpI. Působí také jako odborný asistent na Dopravní fakultě ČVUT, jejíž je absolventkou.
Ing. Šárka Nováková, MBA Ing. Šárka Nováková, MBA Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se aktivně věnuje internímu auditu ve veřejné správě už více než 20 let a v současné době působí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na pozici vedoucí Odboru vnitřního auditu a kontroly. Je členkou ČIIA, kde se podílí na činnosti Výboru sekce veřejné správy, Redakční rady profesního časopisu Interní auditor a Výboru pro certifikaci interních auditorů ve veřejné správě. Šárka má bohaté zkušenosti s realizací interních auditů a veřejnosprávní kontrolou ve zdravotnických, sociálních, kulturních a školských příspěvkových organizacích, které neváhá sdílet.
Ing. Markéta Pourová Ing. Markéta Pourová Státní fond dopravní infrastruktury

Kategorie a štítky

Internetový marketing 191 Interní auditor 26