Jazyk Python - tvorba testů s využitím knihovny Behave

O kurzu:

Zejména při návrhu rozsáhlých systémů je nutné navrhnout a implementovat takzvané testy chování behaviour-driven , protože ty mohou pomoci odhalit nelogičnosti ve zdánlivě funkčním systému například se očekává neintuitivní ovládání. Tyto typy testů do určité míry kombinují přístupy TDD a ATDD a používají se zde nástroje Behave či Robot Framework . Pro implementaci jednotlivých kroků testovacích scénářů lze použít různé jazyky, ovšem pravděpodobně nejčastěji se v této oblasti používá program

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
30. 08. 2024 Praha 7 13 000 Kč
15 730 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: DataScript s.r.o.

Kategorie a štítky

Python 20