Kurzy Python

Tvorba testů v Pythonu

Testování aplikací, což je téma, do kterého se počítá jak tvorba testů, tak i nástroje a postupy pro jejich spouštění a vyhodnocování, v současnosti tvoří nedílnou součást vývoje aplikací a popř. i součást jejich akceptace zákazníkem. Jedná se o velmi rozsáhlou oblast IT, která se postupně vyvíjela ...

24. 5. 2024, Praha 7, 13 000 Kč
Programátor Python

Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit základy programování v jazyce PYTHON. Posluchač získá po ukončení kurzu základní kompetence pro profesní kvalifikaci 18-003-M v příslušném jazyce. Cílem tohoto kurzu je získání teoretických a praktických vědomostí ...

27. 5. 2024, Praha 5, 39 960 Kč
30. 9. 2024, Praha 5, 39 960 Kč
25. 11. 2024, Praha 5, 39 960 Kč
Python - pokročilé programování

Python - Advanced Programming * Už ovládáte psaní jednoduchých programů v Pythonu a máte zájem upevnit své dovednosti a získat dobré programátorské návyky? Python je objektově orientovaný programovací jazyk, který se snadno integruje s dalšími nástroji. S pomocí Pythonu můžete vytvářet od drobných ...

27. 5. 2024, Praha, 14 800 Kč
10. 6. 2024, Brno, 14 800 Kč
5. 8. 2024, Brno, 14 800 Kč
Python - základy programování

Python - Programming Essentials * Chcete začít programovat nebo svůj repertoár rozšířit o jeden z nejoblíbenějších programovacích jazyků? Python je programovací jazyk vhodný pro začátečníky i programátorské veterány. Používá se ve všech oblastech vývoje software, automatizace a zpracování dat. P...

5. 6. 2024, Brno, 11 800 Kč
31. 7. 2024, Brno, 11 800 Kč
25. 9. 2024, Brno, 11 800 Kč
Python - pokročilé vlastnosti

Kurz Python - pokročilé vlastnosti je určen pro programátory, kteří mají základní znalosti jazyka Python 3, chtějí si prohloubit své vědomosti a zároveň se zdokonalit v návrhu a řešení aplikací a algoritmů v tomto jazyce. Hlavní důraz bude kladen na asynchronní programování, jehož použití se neustál...

6. 6. 2024, Praha 7, 25 900 Kč
Programovací jazyk Python - praktické použití IPython Notebooku, knihovny Numpy a Matplotlib

Python je interpretovaný vysokoúrovňový programovací jazyk, který v současnosti patří mezi nejoblíbenější programovací jazyky vůbec. Jedná se o takzvaný multiparadigmatický jazyk, což znamená, že podporuje různá programátorská paradigmata včetně objektového, imperativního, procedurálního nebo funkci...

6. 6. 2024, Praha 7, 19 900 Kč
Python a Django – kurz tvorby a nasazení aplikací

Předpokládané znalosti Základní principy programování a HTML. Cíl kurzu Poznat moderní principy tvoření webů a webových aplikací a ukázat si, že existují výkonnější a efektivnější řešení než stárnoucí PHP frameworky. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro začátečníky ve we...

12. 6. 2024, Praha, 10 390 Kč
Python - úvod do jazyka

...

12. 6. 2024, Praha 7, 13 000 Kč
AI pro zpracování sekvenčních dat

Na kurzu se naučíme, co jsou to hluboké neuronové sítě, z čeho se skládají a jaké architektury se používají pro zpracování sekvenčních dat. Na praktickém use case připravíme data a natrénujeme několik modelů. Praktické programování budeme dělat v Pythonu, pomůže nám v tom framework TensorFlow. Mož...

13. 6. 2024, Praha 7, 18 500 Kč
AI - AI pro zpracování sekvenčních dat

Na kurzu se naučíme, co jsou to hluboké neuronové sítě, z čeho se skládají a jaké architektury se používají pro zpracování sekvenčních dat. Na praktickém use case připravíme data a natrénujeme několik modelů. Praktické programování budeme dělat v Pythonu, pomůže nám v tom framework TensorFlow. Mož...

13. 6. 2024, Praha 7, 18 500 Kč
Python pro systémové administrátory

Jste systémový administrátor, site reliability engineer, network engineer..? Máte základní znalosti programování - skriptování a chcete se posunout dále a využít Python pro automatizaci, nebo potřebujete udržovat a vylepšovat existující kód? Tento kurz je určen právě pro Vás a je zaměřen na prak...

8. 7. 2024, Brno, 16 800 Kč
31. 10. 2024, Brno, 16 800 Kč
17. 6. 2024, Praha, 16 800 Kč
Úvod do umělé inteligence a strojového učení

Introduction to AI and machine learning * Tento kurz seznámí účastníky s koncepty strojového učení, hlubokého učení a umělé inteligence. Dále vysvětlí základy strojového učení, práci s běžnými algoritmy a konkrétními technikami strojového učení. Kurz zahrnuje jednak základní teoretické koncepty alg...

12. 8. 2024, Praha, 7 900 Kč
26. 8. 2024, Brno, 7 900 Kč
1. 7. 2024, Brno, 7 900 Kč
Datová analýza v Pythonu

Python - Data Analysis * Chcete získat hlubší poznatky z vašich dat? Už vás neuspokojuje pouhé zpracování dat pomocí Excelu a SQL a toužíte po plné kontrole nad jejich zpracováním? Rádi byste automatizovali celý proces zpracování dat, abyste se mohli pustit do dalších zajímavých datových analýz?...

18. 6. 2024, Brno, 9 800 Kč
20. 6. 2024, Praha, 9 800 Kč
13. 8. 2024, Brno, 9 800 Kč
Úvod do strojového učení

Na kurzu nejdříve probereme základní pojmy a koncepty a hned potom se vrhneme na trénování našich prvních modelů. Naučíme se, jak vhodně reprezentovat různé druhy dat, jak trénovat modely a jak je správně vyhodnocovat. Všechna probíraná témata si spolu prakticky naprogramujeme v Pythonu, pomůže nám ...

18. 6. 2024, Praha 7, 11 500 Kč
Datová analýza s využitím programovacího jazyka Python

Python je interpretovaný vysokoúrovňový programovací jazyk, který v současnosti patří mezi nejoblíbenější programovací jazyky vůbec. Jedná se o takzvaný multiparadigmatický jazyk, který podporuje různá programátorská paradigmata včetně objektového, imperativního, procedurálního nebo funkcionálního. ...

20. 6. 2024, Praha 7, 18 500 Kč
Jazyk Python - tvorba testů s využitím knihovny Behave

Zejména při návrhu rozsáhlých systémů je nutné navrhnout a implementovat takzvané testy chování behaviour-driven , protože ty mohou pomoci odhalit nelogičnosti ve zdánlivě funkčním systému například se očekává neintuitivní ovládání. Tyto typy testů do určité míry kombinují přístupy TDD a ATDD a pou...

24. 6. 2024, Praha 7, 13 000 Kč
Python - návrhové vzory

Design Patterns in Python * Programujete v Pythonu a rádi byste tvořili kvalitní a udržovatelný kód? Za dobu existence objektově orientovaných jazyků vzniklo mnoho zavedených postupů a zvyklostí. Mnohé z nich se dají přímo uplatnit v Pythonu, další lze pro Python adaptovat a některé se dokonce staly...

18. 9. 2024, Praha, 16 800 Kč
26. 6. 2024, Praha, 16 800 Kč
Základy statistiky v jazyce Python s knihovnami pandas, sklearn, matplotlib a seaborn

Basic statistics in Python with the pandas, sklearn, matplotlib and seabo> libraries * Toto školení se zaměřuje na základy statistiky v jazyce Python a knihovnách pandas, sklearn, matplotlib a seaborn. Účastníci se naučí analýze a interpretaci dat, základním principům strojového učení a vizualiz...

30. 7. 2024, Brno, 18 800 Kč
30. 7. 2024, Praha, 18 800 Kč
27. 6. 2024, Praha, 18 800 Kč
Python - Tvorba automatizovaných testů

Programujete v Pythonu a rádi byste své schopnosti uplatnili při tvorbě automatizovaných testů? Obliba programovacího jazyka Python pro automatizaci a skriptování neustále roste. Softwarové firmy začínají Python vnímat jako univerzální jazyk pro tvorbu testů pro software napsaný v libovolném program...

17. 7. 2024, Brno, 16 800 Kč
9. 10. 2024, Brno, 16 800 Kč
14. 8. 2024, Praha, 16 800 Kč