Buďme na úrovni

O kurzu:

„Buďme na úrovni“ je název kurzu, který nabízí potřebné znalosti a dovednosti pro prvotřídní prezentaci Vaší firmy před obchodními klienty. Znalosti 100% využijí jak manažeři, tak i zaměstnanci a živnostníci. Jedná se o výběr informací z těchto 6 oblastí:
* Etiketa
* Budování osobního image
* Firemní kultura a etika
* Distanční komunikace s klienty e-mail, telefon, sociální sítě
* Přímá komunikace s klienty jak naslouchat a číst signály těla
* Způsob a efektivita předávání informací
Nejedná se o kurz, který by do detailu vyčerpal výše citované oblasti měkkých dovedností, ale o kurz VÝBĚROVÝ. Kurz, který vybírá POUZE to podstatné a KAŽDODENNĚ POUŽITELNÉ. Absolventi školení „Buďme na úrovni“:
* občerství si a rozšíří znalosti pravidel společenského chování
* dovědí se, jak vylepšit svou osobní image při jednání s lidmi
* seznámí se s principy V.I.P. „učící se společnosti“
* ověří si, zda používají správné formy e-mailové a telefonní komunikace
* doplní si *
Kurz Buďme na úrovni probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Buďme na úrovni se účastní maximálně 8 osob. Kurz Buďme na úrovni probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Buďme na úrovni je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení.
U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Buďme na úrovni objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční.
Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Buďme na úrovni se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce.
V takovém případě probíhá kurz Buďme na úrovni jako individuální, cena kurzu se nezmění. Základy společenského chování
Základní pravidla společenského chování
Chování ve společnosti
Společenská významnost lidí
Tykání a vykání
Vizitky
Pozvánky
Pracovní oběd
* večeře
Prohřešky proti etiketě
Nevhodný příchod ke klientovi
Chyby při jednání s klientem
Chyby ve společenské konverzaci
Obecné zlozvyky
Osobní image
4 principy osobního image
Vnější vzhled pracovníka
Osobní image v jednání s klientem
V.I.P. firma
Z čeho se skládá „corporate identity“?
Design firmy
Firemní grafický styl
Grafický manuál
Logo a logotyp
Firemní kultura
Co je to firemní kultura a co ji ovlivňuje?
Práva a povinnosti zaměstnavatelů
Práva a povinnosti zaměstnanců
Přístup zaměstnance k firemní kultuře
Etický kodex
Učící se organizace
principy učící se organizaci
Distanční kontakt s klientem
E-mailová komunikace
Normy elektronické komunikace
Kdy použít klasickou papírovou korespondenci místo e-mailové?
Komunikace po telefonu
7 kroků profesionálního rozhovoru
Chaty a sociální sítě
Přímý kontakt s klientem
Složky naší komunikace
Verbální a neverbální komunikace
Co mluvit?
Jak mluvit?
Co při mluvení dělat?
Jak číst signály těla? oči a pohledy, mimika, gestika, kinezika, haptika, proxemika
Kvalita předávaných informací
Odpovědnost v komunikaci

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
22. 11. 2024 Praha 3 840 Kč
4 646 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: AbecedaPC

Lektor: lektoři z firmy AbecedaPC

Kategorie a štítky

Jak na 34 Komunikace 116 Právo 310 Prezentace 45 Pro obchodníky 49 Profesionální 67 Umělá inteligence 119