AutoCAD základní

O kurzu:

Školení je určené pro techniky všech profesí stavebnictví, strojírenství, elektro atd.. Školení je zaměřené na vytváření, úpravu a tisk technických výkresů v rovině. Posluchači se naučí vytvořit výkres obsahující všechny obvyklé prvky
* šrafy, kóty, popisy i tabulky. Naučí se uspořádat objekty do hladin, spojovat části výkresu do bloků a vkládat je do výkresu. Posluchači se seznámí s možnostmi tisku a exportem výkresů do formátů pdf a dwf. *
Kurz AutoCAD základní probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu AutoCAD základní se účastní maximálně 8 osob. Kurz AutoCAD základní probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu AutoCAD základní je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení.
U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz AutoCAD základní objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční.
Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz AutoCAD základní se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce.
V takovém případě probíhá kurz AutoCAD základní jako individuální, cena kurzu se nezmění. Úvod do práce s programem AutoCAD
základní koncepce programu
popis prostředí programu AutoCAD
výchozí nastavení
Kreslení
kreslení základních objektů
možnosti zadání bodů
používání a nastavení kreslících režimů
Úpravy
příkazy k úpravě objektů
změna vlastností objektů
kopírování vlastností
práce s uzly
Hladiny
vytváření nových hladin
přepínání mezi hladinami
přemisťování objektů mezi hladinami
vypnutá, zmrazená, zamknutá a netisková hladina
průhlednost hladin a objektů
kopírování vlastností
Šrafování
způsoby zadání šrafy
převzetí vlastností šrafy
modifikace šraf
Text
jednořádkový text
víceřádkový text
tabulky
Kótování
nastavení kótovacích stylů
kótování délek, oblouků, úhlů
úprava kót
změna textu kóty
Multiodkazy
styly multiodkazů
práce s multiodkazy
Bloky
vytváření bloků
práce s bloky
editor bloků
Tisk
tisk z modelového prostoru
nastavení tisku
expo

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
09. 07. 2024 Kolín 7 035 Kč
8 512 Kč s DPH
09. 07. 2024 Praha 7 035 Kč
8 512 Kč s DPH
29. 07. 2024 Kolín 7 035 Kč
8 512 Kč s DPH
20. 08. 2024 Kolín 7 035 Kč
8 512 Kč s DPH
20. 08. 2024 Praha 7 035 Kč
8 512 Kč s DPH
14. 09. 2024 Kolín 7 035 Kč
8 512 Kč s DPH
14. 09. 2024 Praha 7 035 Kč
8 512 Kč s DPH
17. 09. 2024 Kolín 7 035 Kč
8 512 Kč s DPH
17. 09. 2024 Praha 7 035 Kč
8 512 Kč s DPH
08. 10. 2024 Kolín 7 035 Kč
8 512 Kč s DPH
29. 10. 2024 Kolín 7 035 Kč
8 512 Kč s DPH
29. 10. 2024 Praha 7 035 Kč
8 512 Kč s DPH
23. 11. 2024 Kolín 7 035 Kč
8 512 Kč s DPH
23. 11. 2024 Praha 7 035 Kč
8 512 Kč s DPH
26. 11. 2024 Kolín 7 035 Kč
8 512 Kč s DPH
26. 11. 2024 Praha 7 035 Kč
8 512 Kč s DPH
10. 12. 2024 Kolín 7 035 Kč
8 512 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: AbecedaPC

Kategorie a štítky

AutoCAD 9 Úvod do 59