Kurzy v Karlových Varech

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kombinovaný, akreditovaný] - kód: [69-017-M]

Kurz je akreditovaný MŠMT. Časová dotace je 160 hodin, z toho 112 hodin praxe ve smluvním zařízení. Po jeho absolvování dostanete potvrzení [osvědčení] o absolvování kurzu . Pokračovat můžete kvalifikační zkouškou. Její úspěšné absolvování znamená, že obdržíte osvědčení o kvalifikační zkoušce, které...

21. 5. 2024, Karlovy Vary, 15 500 Kč
9. 9. 2024, Karlovy Vary, 15 500 Kč
Online Chůva pro děti v dětské skupině [kód: 69-073-M]

Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. V časové d...

27. 5. 2024, Karlovy Vary, 14 000 Kč
20. 6. 2024, Karlovy Vary, 14 000 Kč
Online - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kód - 69-017-M]

Kurz je určen pro zájemce pracovat jako Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Kurz je vedený online z pohodlí Vašeho domova v časové dotaci 54 vyučovacích hodin....

27. 5. 2024, Karlovy Vary, 13 000 Kč
8. 7. 2024, Karlovy Vary, 13 000 Kč
ONLINE Chůva pro děti v dětské skupině pro rozdílový kurz

Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. [pro posky...

20. 6. 2024, Karlovy Vary, 8 000 Kč
Asistent pedagoga - kombinovaný kurz

Program je akreditován v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 317 - 2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium pro asistenty pedagoga....

12. 7. 2024, Karlovy Vary, 12 000 Kč
22. 11. 2024, Karlovy Vary, 12 000 Kč
Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. pro učitele

Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti učitele....

21. 8. 2024, Karlovy Vary, 13 000 Kč
22. 11. 2024, Karlovy Vary, 13 000 Kč
Studium pro ped. vol.č., kt.vyk. komplex. přím. ped. činn.v zájmovém vzdělávání - pedagog volného času 124 hod. pro pedagogy a pedagogické pracovníky

Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času....

21. 8. 2024, Karlovy Vary, 13 000 Kč
22. 11. 2024, Karlovy Vary, 13 000 Kč