Kurzy v Českých Budějovicích

Online - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kód - 69-017-M]

Kurz je určen pro zájemce pracovat jako Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Kurz je vedený online z pohodlí Vašeho domova v časové dotaci 54 vyučovacích hodin....

27. 5. 2024, České Budějovice, 13 000 Kč
8. 7. 2024, České Budějovice, 13 000 Kč
Online Chůva pro děti v dětské skupině [kód: 69-073-M]

Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. V časové d...

27. 5. 2024, České Budějovice, 14 000 Kč
20. 6. 2024, České Budějovice, 14 000 Kč
Lektor dalšího vzdělávání - pro lektory dalšího vzdělávání

Hledáte lepší pracovní pozici nebo možnost přivýdělku? Jste odborník ve svoji profesi a chcete zkušenosti a dovednosti předávat dál jako interní nebo externí lektor? Nebo hledáte nové zaměstnání v oblasti vzdělávání dospělých? Kurz a následně kvalifikační zkouška Vám umožní získat náskok před konkur...

5. 6. 2024, České Budějovice, 18 000 Kč
Základní kurz lešenářů

Určeno: uchazečům o získání Průkazu lešenáře ve smyslu vyhl. ČSN 73 8101, délka kurzu 1 den...

15. 6. 2024, České Budějovice
15. 7. 2024, České Budějovice
15. 8. 2024, České Budějovice
Kurz pro mistry - základní pětidenní kurs pro mistry v rozsahu 42.5 vyučovacích hodin

Určeno: výrobním mistrům z různých firem...

15. 6. 2024, České Budějovice
15. 7. 2024, České Budějovice
15. 8. 2024, České Budějovice
Školení bezpečnosti práce

Vyhláška 591 - 2006 Sb., požární ochrana, zákoník práce 262 - 2006 Sb., NV č. 309 - 2006, první pomoc,... Délka kurzu : 1 den...

15. 6. 2024, České Budějovice
15. 7. 2024, České Budějovice
15. 8. 2024, České Budějovice
Procesní řízení pro všední den

Školení pro firmu. Procesní řízení je nejlepší, nejpřirozenější a nejefektivnější způsob řízení firmy. Neexistuje organizace, pro kterou by nebylo vhodné. Chcete si utřídit své vědomosti o procesním řízení, dozvědět se něco nového a nahlédnout Vaši firmu z trochu jiného úhlu? Procesním řízením ve fi...

15. 6. 2024, České Budějovice, 3 500 Kč
15. 7. 2024, České Budějovice, 3 500 Kč
15. 8. 2024, České Budějovice, 3 500 Kč
Projektové řízení pro všední den

Školení pro firmu. Z médií nabýváme dojmu, že VŠECHNO je projekt. Projekty mají hvězdy showbusinessu, studenti, vydavatelé knížek... A co vy? Uvádíte na trh nový výrobek? Otvíráte prodejnu? Reorganizujete firmu? Pořádáte večírek? Stavíte dům? Tohle všechno se skutečně jako projekt řídit může, ba dok...

15. 6. 2024, České Budějovice, 3 500 Kč
15. 7. 2024, České Budějovice, 3 500 Kč
15. 8. 2024, České Budějovice, 3 500 Kč
Základní kurz jeřábník, vazač, obsluha montážní plošiny a hydraulické ruky [rekvalifikace]

Určeno: uchazečům o získání Průkazu jeřábníka a vazače,... Délka kurzu jeřábník : 4 dny, ostatní kurzy: 3 dny...

15. 6. 2024, České Budějovice
15. 7. 2024, České Budějovice
15. 8. 2024, České Budějovice
Kurs pro obsluhu finišerů

Určeno: uchazečům o získání nebo rozšíření Průkazu k obsluze finišerů...

15. 6. 2024, České Budějovice
15. 7. 2024, České Budějovice
15. 8. 2024, České Budějovice
Vysokozdvižné vozíky - školení řidičů VZV

-Školení probíhá individuálně po objednání a po tel. dohodě klidně i zítra.- Provádíme školení obsluh na vysokozdvižné vozíky [řidičů VZV]. Školení řidičů obsahuje teoretickou část [výklad zákonů, norem a vyhlášek] tak praktickou část s manipulačním vozíkem. Účastníkům kurzu je po absolvování teoret...

15. 6. 2024, České Budějovice, Hrdějovice, 3 000 Kč
15. 7. 2024, České Budějovice, Hrdějovice, 3 000 Kč
15. 8. 2024, České Budějovice, Hrdějovice, 3 000 Kč
Akreditovaná zkouška Chůva pro děti v dětské skupině [kód: 69-073-M]

Chůva pro děti v dětské skupině [kód: 69-073-M] nabízí ověření znalostí pro zájemce o práci v dětských skupinách. Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s o...

16. 6. 2024, České Budějovice, 6 500 Kč
17. 7. 2024, České Budějovice, 6 500 Kč
Akreditovaná zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Profesní zkouška dle standardů NSK Vám umožní pracovat jako kvalifikovaná chůva. Na základě certifikátu, který obdržíte po úspěšně složené zkoušce, získáte živnost vázanou. Pokud nechcete podnikat, ale být zaměstnaná, můžete tento certifikát využít v soukromých zařízeních, kde hledají chůvy. V dětsk...

19. 6. 2024, České Budějovice, 6 500 Kč
17. 7. 2024, České Budějovice, 6 500 Kč
ONLINE Chůva pro děti v dětské skupině pro rozdílový kurz

Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. [pro posky...

20. 6. 2024, České Budějovice, 8 000 Kč
Asistent pedagoga - kombinovaný kurz

Program je akreditován v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 317 - 2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium pro asistenty pedagoga....

18. 10. 2024, České Budějovice, 12 000 Kč
12. 7. 2024, České Budějovice, 12 000 Kč
22. 11. 2024, České Budějovice, 12 000 Kč
Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. pro učitele

Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti učitele....

21. 8. 2024, České Budějovice, 13 000 Kč
22. 11. 2024, České Budějovice, 13 000 Kč
Studium pro ped. vol.č., kt.vyk. komplex. přím. ped. činn.v zájmovém vzdělávání - pedagog volného času 124 hod. pro pedagogy a pedagogické pracovníky

Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času....

21. 8. 2024, České Budějovice, 13 000 Kč
22. 11. 2024, České Budějovice, 13 000 Kč
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kombinovaný, akreditovaný] - kód: [69-017-M]

Kurz je akreditovaný MŠMT. Časová dotace je 160 hodin, z toho 112 hodin praxe ve smluvním zařízení. Po jeho absolvování dostanete potvrzení [osvědčení] o absolvování kurzu . Pokračovat můžete kvalifikační zkouškou. Její úspěšné absolvování znamená, že obdržíte osvědčení o kvalifikační zkoušce, které...

9. 9. 2024, České Budějovice, 15 500 Kč