Kurzy Zákoník práce

Mzdové účetnictví – online kurz

Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte mzdové účetnictví. Témata kurzu jsou: zákoník práce, odměňování, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů, náhrady za služební cesty. Popis: Komu je kurz určen Začáte...

16. 7. 2024, on-line, 6 900 Kč
18. 7. 2024, on-line, 6 900 Kč
23. 7. 2024, on-line, 6 900 Kč
Základy pracovního práva – online kurz

Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. KURZ ZAHRNUJE ZMĚNY, KTERÉ V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 PLATÍ OD 1.10.2023. Témata kurzu jsou: pracovní poměr, ukončení pracovního poměru, dohody, dovolená, práce na dálku, informační povinnost, ochrana oznamovatelů...

16. 7. 2024, on-line, 3 000 Kč
18. 7. 2024, on-line, 3 000 Kč
23. 7. 2024, on-line, 3 000 Kč
Personální agenda

Objasnit povinnosti zaměstnavatelů v personální a mzdové problematice, a to nejen po stránce legislativní, ale především po linii praktického provádění s ohledem na zásadní změny v Zákoníku práce v druhém pololetí roku 2024 a navrhované změny v roce 2025. * Personální agenda • ...

25. 7. 2024, online, 2 890 Kč
Personální a mzdová problematika 2024 s výhledem na legislativní změny od roku 2025 – dvoudenní speciálka

Objasnit povinnosti zaměstnavatelů v personální a mzdové problematice, a to nejen po stránce legislativní, ale především po linii praktického provádění s ohledem na zásadní změny v Zákoníku práce v druhém pololetí roku 2024 a navrhované změny v roce 2025. * První den: 25.7.2024...

25. 7. 2024, online, 5 190 Kč
Mzdová problematika

Objasnit povinnosti zaměstnavatelů v personální a mzdové problematice, a to nejen po stránce legislativní, ale především po linii praktického provádění s ohledem na zásadní změny v Zákoníku práce v druhém pololetí roku 2024 a navrhované změny v roce 2025. * Principy odměňování ...

26. 7. 2024, Praha, 2 890 Kč
DOVOLENÁ – NOVÁ ÚPRAVA A JEJÍ APLIKACE V PRAXI – ONLINE ŠKOLENÍ

Lektor kurzu: JUDr. Michael KOŠNAR Vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce.  Rovněž se intenzivně věnuje lektorské a publikační činnosti s...

28. 7. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 1 800 Kč
Mzdová účtárna - na začátku léta on-line

Legislativní novinky pro mzdové účetní Řádná dovolená čerpaná mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, eventuálně čerpaná až po skončení rodičovské dovolené, zopakování pravidel po novele zákoníku práce od 1. ledna 2021 v příkladech z praxe. Druhé a třetí zvýšení důchodů a další číselné ...

28. 7. 2024, On-Line, 2 305 Kč
MZDOVÁ ÚČTÁRNA – AKTUÁLNĚ JARO 2023 – ONLINE ŠKOLENÍ

Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a dalším zaměstnancům, kteří se věnují mzdové problematice. Program online školení:  1. Návrh změn zákoníku práce Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů § 21. Rozšiřuje se informační povinnost zaměstn...

28. 7. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 2 100 Kč
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 – ONLINE ŠKOLENÍ

Určeno personalistům, vedoucím zaměstnancům manažerům, advokátům či firemním právníkům. Okruhy  online školení:  informační povinnost zaměstnavatele uzavírání pracovních smluv elektronickými prostředky dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pracovní podmínky tzv. pečujících za...

28. 7. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 1 600 Kč
Školení bezpečnosti práce

Vyhláška 591 - 2006 Sb., požární ochrana, zákoník práce 262 - 2006 Sb., NV č. 309 - 2006, první pomoc,... Délka kurzu : 1 den...

15. 8. 2024, České Budějovice
15. 9. 2024, České Budějovice
15. 10. 2024, České Budějovice
Nová novelizace zákoníku práce účinná od 1.8.2024

Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022 Zákoník práce - aktuality a praxe webinář Seminář je zaměřen na veškeré změny, které se odehrají v zákoníku práce v 2. pololetí roku 2024 ...

18. 10. 2024, Praha, 3 490 Kč
18. 10. 2024, online, 2 990 Kč
15. 8. 2024, Praha, 3 490 Kč
Personalistika v praxi pro personalisty a manažery

pracovní postupy personalisty soulad se zákoníkem práce BOZP a PO pracovně lékařské služby...

15. 8. 2024, Praha 1, 1 250 Kč
15. 9. 2024, Praha 1, 1 250 Kč
15. 10. 2024, Praha 1, 1 250 Kč
SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018]

Zakončení: provedení zkoušky dle Dok. 018 normativního SCC nařízení verze 2021 akreditovaným certifikačním místem pro personál s platností certifikátu 5 let. Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zákoníkem práce [Zákon č. 262 - 2006 Sb.]. Ten ukládá celou řadu povinností...

15. 8. 2024, Dle dohody, 8 250 Kč
15. 9. 2024, Dle dohody, 8 250 Kč
15. 10. 2024, Dle dohody, 8 250 Kč
Aktuální dvě novely zákoníku práce - otázky a odpovědi

Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022 Zákoník práce - aktuality a praxe Obsah 1.      Transpoziční novelizace zákoníku práce 2.      Požadavky evropských směrnic a proces jejich naplnění 3.      Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele 4.      Právo zaměstnance  na odůvodnění nesouhlasného p...

19. 8. 2024, online, 2 490 Kč
19. 11. 2024, online, 2 490 Kč
19. 8. 2024, Praha, 2 890 Kč
Praktické poznatky k novelizacím zákoníku práce 2023 - 2024 – kritický pohled

Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe webinář...

29. 8. 2024, Praha, 2 890 Kč
29. 8. 2024, online, 2 490 Kč
17. 10. 2024, Praha, 2 890 Kč
Problematika pracovní doby a doby odpočinku

Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021 Pracovní právo webinář Cíl semináře Seznámit posluchače s problematikou právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku v zákoníku práce se zvláštním důrazem na problematiku pružné pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce a s vazbou této prá...

29. 8. 2024, online, 2 990 Kč
10. 12. 2024, online, 2 990 Kč
Problémová ustanovení zákoníku práce v praxi – zaměstnavatel vs zaměstnanec

Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021 Pracovní právo webinář Obsah: Jednotlivé druhy skončení pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon anebo nekvalitní práce Vymezení lhůty pro odstranění neuspokojivých pracovn...

10. 9. 2024, online, 2 990 Kč
10. 9. 2024, Praha, 3 490 Kč
12. 12. 2024, Praha, 3 490 Kč
Na co si musí dát zaměstnavatel zejména pozor v době permanentních změn pracovněprávních předpisů?

Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe Cíl semináře Cílem semináře vedeného vysokoškolským pedagogem a zkušeným advokátem se specializací na pracovní právo je seznámit posluchače s nejčastějšími pochybeními, kterých se v praxi dopouští zaměstnavatelé, a to i s důraze...

23. 9. 2024, online, 2 990 Kč
25. 11. 2024, online, 2 990 Kč
23. 9. 2024, Praha, 3 490 Kč
Pracovní právo a judikatura ve víru permanentních změn

Z pohledu zaměstnavatelů přicházejí změny v pracovním právu často nečekaně, jen s minimem času na adaptaci . V roce 2024 jsou v legislativním procesu hned dvě další významné novelizace zákoníku práce a další se již připravuje, přitom zaměstnavatelé se v průběhu prvního pololetí teprve vyrovnávali s...

7. 10. 2024, Praha 2, 4 200 Kč
18. 11. 2024, Praha 2, 4 200 Kč