Kurzy Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2023 Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich webinář Cíl semináře Cílem semináře je seznámit úředníka s platnou právní úpravou správního trestání. Lektor se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, rozebírá metodická stanoviska ústředních...

15. 10. 2024, online, 2 990 Kč
15. 10. 2024, Praha, 3 490 Kč
13. 8. 2024, online, 2 990 Kč
Zákon č. 250 - 2016 Sb. – řízení před správním orgánem I. stupně

Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2023 Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich webinář Cíl semináře Cílem semináře je podrobné rozebrání procesních postupů, jež realizuje správní orgán I. stupně při projednávání přestupků na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ma...

22. 8. 2024, Praha, 3 490 Kč
22. 8. 2024, online, 2 990 Kč
5. 12. 2024, Praha, 3 490 Kč