Kurzy Zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky malého rozsahu

Seznámit účastníky s problematikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a s povinnostmi, které ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu vyplývají: ze zákona č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ZZVZ, z metodik k ZZVZ, z Metodického pokynu ...

5. 6. 2024, Praha 2, 3 450 Kč
Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek původní termín konání 13. 5. 2024

Spoluautorky zákona č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upozorní účastníky semináře na nejčastější chyby, které jsou v rámci zadávacích řízení identifikovány a nabídnou východiska, jak takové počínání co nejlépe eliminovat. OBSAH SEMINÁŘE Nesprávné vymezení předmětu veřejné zakázky ...

6. 6. 2024, Praha 2, 3 100 Kč
Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce

Seznámit účastníky s pravidly veřejných zakázek realizovaných dle zákona č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pravidly zakázek dotovaných z ESIF se zvláštním zřetelem na typická zjištění a oblasti vyžadující zvláštní pozornost. OBSAH SEMINÁŘE Představení veřejného zadávání – kontro...

13. 6. 2024, Praha 2, 3 650 Kč
Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek původní termín konání 15. 5.

Seznámit účastníky s rozhodovací praxí v oblasti veřejných zakázek s cílem upozornit na nejvýznamnější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. OBSAH SEMINÁŘE Rozbor vybraných rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek, která se dotýkají: postavení a úkonů zadavatele...

17. 6. 2024, Praha 2, 3 300 Kč