Webináře

Zákon č. 13 - 1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace, včetně aktuální úpravy pro rok 2024

Akreditace: MV - AK - PV-878 - 2021 Zákon č. 13 - 1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace webinář Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu, dále pak starostům malých obcí, kteř...

20. 5. 2024, Praha, 3 490 Kč
20. 5. 2024, online, 2 990 Kč
22. 8. 2024, Praha, 3 490 Kč
Zákon o hl. městě Praze - aplikační praxe po novele

Akreditace: MV - AK - PV-53 - 2024 Zákon o hl. městě Praze - aplikační praxe po novele webinář Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aplikační praxí zákona č. 131 - 2000 Sb., o hlavním městě Praze se zaměřením se na novelu zákona účinnou od 1.1.2024 a její dopad v praxi, problematické...

21. 5. 2024, online, 2 990 Kč
21. 5. 2024, Praha, 3 490 Kč
15. 10. 2024, Praha, 3 490 Kč
Pěstounská péče u prarodičů, kteří nezvládli výchovu svých dětí

Akreditace: MPSV - A2023 - 0464-SP - VP, Pěstounská péče u prarodičů - pozitiva a rizika webinář MV - AK - PV-809 - 2022 Pěstounská péče u prarodičů - pozitiva a rizika webinář Cíl semináře Seznámení s některými klíčovými oblastmi dotýkající se příbuzenské pěstounské péče s důrazem na situaci, kdy...

21. 5. 2024, online, 2 990 Kč
20. 8. 2024, online, 2 990 Kč
10. 10. 2024, online, 2 990 Kč
Nový stavební zákon – s jeho autory z MMR

Akreditace: MV - AK - PV-646 - 2021 Stavební zákon-současnost a budoucnost právní úpravy webinář Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s novým stavebním zákonem, včetně jeho novel, a se změnami, které zákon přináší v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Výklad zahrne i dopad zá...

21. 5. 2024, Praha, 3 990 Kč
21. 5. 2024, online, 3 590 Kč
Finanční kontrola ve veřejné správě – aktuální i připravované změny legislativy

Akreditace: MV - AK - PV-377 - 2023 Finanční kontrola ve veřejné správě webinář Zákon o finanční kontrole upravuje základní principy, standardy a cíle systému řízení a kontroly veřejných financí, které mají dopomáhat k ochraně veřejných prostředků. Na orgány veřejné správy jsou kladeny vysoké náro...

21. 5. 2024, VALTICE - adresa bude upřesněn, 9 980 Kč
21. 5. 2024, online, 5 990 Kč
Mluvená čeština s Jakubem Železným

Akreditace: MV - AK - PV-394 - 2021 Písemná a ústní komunikace ve veřejné správě webinář Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonitostmi mluvené podoby českého jazyka a s tím, jak je důležité, aby byl správně a účelně užíván. Jedná se o zcela jinou formu používání češtiny než při ...

22. 5. 2024, Praha, 3 490 Kč
18. 6. 2024, Praha, 3 490 Kč
22. 5. 2024, online, 2 990 Kč
Náhradní rodinná péče - zkušenosti s kontaktem dítěte s biologickou rodinou z pohledu soudkyně

Akreditace: MPSV - A2023 - 0838-SP - PC, Zkušenosti s kontaktem dítěte v NRP s biologickou rodinou z pohledu soudkyně MV - AK - PV-165 - 2023 Zkušenosti s kontaktem dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou webinář Na semináři Vám bude např. zodpovězeno, zda dítě, které cestuje s pěsto...

23. 5. 2024, online, 2 990 Kč
5. 9. 2024, online, 2 990 Kč
7. 11. 2024, online, 2 990 Kč
Praktické poznatky k novelizacím zákoníku práce 2023 - 2024 – kritický pohled

Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe webinář...

23. 5. 2024, Praha, 2 890 Kč
23. 5. 2024, online, 2 490 Kč
29. 8. 2024, Praha, 2 890 Kč
Kontrola výkonu spisové služby z pohledu Ministerstva vnitra ve vztahu k Novele zákona č.499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Akreditace: MV - MV-AK - PV-390 - 2021 Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe webinář Cíl semináře Seznámení účastníků semináře s novinkami v oblasti výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců za účelem eliminace kontrolních nálezů ze strany místně příslušných archivů....

23. 5. 2024, Praha, 3 490 Kč
23. 5. 2024, online, 2 990 Kč
26. 9. 2024, Praha, 3 490 Kč
Místní poplatky v insolvenčním řízení po novele v roce 2024

Akreditace: MV - AK - PV-159 - 2024 Místní poplatky v insolvenčním řízení webinář Cíl semináře Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků obecních úřadů v oblasti správy pohledávek v insolvenčním řízení, včetně osvojení základních postupů v jednotlivých fázích insolvenčního řízení, zejména ve v...

23. 5. 2024, online, 2 990 Kč
3. 10. 2024, online, 2 990 Kč
3. 12. 2024, online, 2 990 Kč
Kontrolní procesy obcí a krajů – úskalí, praxe a změny

Akreditace: MV - AK - PV-42 - 2024 Kontrolní procesy obcí a krajů – úskalí, praxe a změny webinář Účastníci semináře budou seznámeni se základním přehledem v oblasti kontroly, s postupem kontroly v  samostatné a přenesené působnosti na obcích z pohledu procesu kontroly podle  zákona o obcích č. 12...

23. 5. 2024, online, 2 990 Kč
10. 10. 2024, online, 2 990 Kč
14. 11. 2024, online, 2 990 Kč
Změny výpočtů v dohodách a další změny u mezd od 1.1.2024 a 1.7.2024

Akreditace: MV - AK - PV-47 - 2024 Co vše se mění u dohod o provedení práce a jak se s tím v praxi vypořádat webinář...

24. 5. 2024, Praha, 3 490 Kč
24. 5. 2024, online, 2 990 Kč
28. 6. 2024, Praha, 3 490 Kč
Novelizace školských předpisů

Akreditace: MV - AK - PV-772 - 2022 Novelizace školských předpisů webinář Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s legislativou z oblasti regionálního školství tedy zejména mateřských, základních a středních škol a školských zařízení. Detailnější pohled je věnován novějším změnám legisla...

24. 5. 2024, Praha, 3 490 Kč
24. 5. 2024, online, 2 990 Kč
30. 8. 2024, Praha, 3 490 Kč
Roční uzávěrka a závěrka podnikatelů 2020 - dopady legislativních změn s COVID 19 on-line webinář

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření...

28. 5. 2024, Pardubice, 1 487 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2020, včetně daňového přiznání, Novinky 2021 - online webinář

Webinář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, soukromím osobám Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * Na webináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od ro...

28. 5. 2024, Pardubice, 1 487 Kč
Czech POINT - referent kontaktního místa

Akreditace: MV - AK - PV-879 - 2022 Czech POINT - referent kontaktního místa webinář Cíl semináře Seznámit uživatele Czech POINT s jeho filosofií, legislativou, povinnostmi a zejména naučit se v prostředí Czech POINT pracovat....

28. 5. 2024, Praha, 3 490 Kč
28. 5. 2024, online, 2 990 Kč
19. 11. 2024, Praha, 3 490 Kč
Hmotný a nehmotný majetek účetně a daňově - I.ČÁST - on-line webinář

Seminář je určen všem, kterých se uvedená problematika týká.  Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * V průběhu semináře lektorka provede ucelený rozbor majetku z pohledu jejich daňového a účetního hlediska. Program Obsa...

28. 5. 2024, Pardubice, 1 570 Kč
Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci

Akreditace: MV - AK - PV-528 - 2022 Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci webinář Popis: V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami a pravidly správy dokumentů v elektronickém systému spisové služby tak, aby úspěšně připravili a uskutečnili el...

28. 5. 2024, online, 2 990 Kč
12. 11. 2024, online, 2 990 Kč
28. 5. 2024, Praha, 3 490 Kč