Kurzy Vyjednávání

Specifika telefonického, e-mailového a online vyjednávání se zákazníky

Trénink je určen pro obchodní zástupce, manažery pro klíčové zákazníky, obchodní manažery, prodejce.   Cílem kurzu je naučit se  efektivně vyjednávat se stávajícími zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu či s využitím nových komunikačních technologií MS Teams, Zoom, atd. a  správným způsobem ...

28. 7. 2024, Praha 2, 5 700 Kč
Argumentace a vyjednávání

Cíl kurzu Naučit se efektivně komunikovat v prostředí s různými zájmy. Zaměření kurzu Kurz je určen pro pracovníky a zaměstnance, kteří chtějí lépe zvládat náročnější komunikační situace se zákazníky, dodavateli, konkurenty, či cizími organizacemi. Vhodný je také pro obchodníky, manažery ...

31. 7. 2024, Praha, 5 990 Kč
Vyjednávání a argumentace

Argumentation and Negotiation * * * Cílem praktického workshopu je pochopit podstatu vyjednávání při různých situacích, umět uplatnit přípravu i vyjednávací postupy a zjistit výhodnost využívání argumentace. Zjistíte, jak podpořit dosažení vzájemného výsledku vyjednávání. Dozvíte se, jak vyjedn...

6. 8. 2024, Praha, 5 600 Kč
6. 8. 2024, Brno, 5 600 Kč
3. 9. 2024, Brno, 5 600 Kč
DEAL MAKER: Vyjednávejte a vyhrávejte s Jiřím Kulou - Získejte protistranu na svou stranu

Ve světě nedostanete to, co si spravedlivě zasloužíte, ale pouze to, co si sami vyjednáte! Víte, co chcete, a cílevědomě si za tím jdete. Ale i ostatní hráči sledují své cíle. A tak můžete narazit na odpor a na obstrukce. Kdo vyhraje? Ten, kdo dokáže být přesvědčivý. Ten, kdo vyniká ve vyjednávání....

15. 8. 2024, Praha 1, 9 990 Kč
9. 10. 2024, Praha 1, 9 990 Kč
Psychologie v obchodním vyjednávání - VENI, VIDI, VICI v obchodním vyjednávání

Chcete přijít, vidět a zvítězit jako Julius Caesar? Jděte na to psychologicky Obchody se primárně neuzavírají mezi firmami, ale mezi lidmi. Proto se v tomto kurzu budeme zabývat psychologií, technikami obchodní interakce a budováním pozitivních emocí. Budeme diskutovat o konkrétních případech, kdy p...

10. 9. 2024, Praha 1, 9 990 Kč
Techniky vyjednávání pro nákupčí - Položte dodavatele na lopatky

Vytvořte si vlastní koncepci účinného vyjednávání Chcete si zvýšit svou vyjednávací sílu a zlepšit vyjednávací schopnosti? Vyzkoušejte si své možnosti pomocí individuálních a skupinových cvičení. Využijte zpětné vazby ke zlepšení své komunikace. Odstraňte překážky, které vám brání efektivně ...

11. 9. 2024, Praha 1, 12 990 Kč
5. 12. 2024, Praha 1, 12 990 Kč
Aktivní telemarketing

Active Telemarketing * Kurz je určen tel. operátorům, obchodním zástupcům a všem pracovníkům, kteří jsou v telefonickém obchodním kontaktu se zákazníky a kteří chtějí získat sebejistotu při telefonování. Účastníci kurzu posílí komunikační schopnosti a získají základy rétoriky potřebné k efektivní te...

25. 9. 2024, Praha, 6 900 Kč
25. 9. 2024, Brno, 6 900 Kč
18. 12. 2024, Brno, 6 900 Kč
Vyjednávání v každodenních situacích - Zaměřte se na druhé a vyjednejte víc

Empatie a naslouchání vám dovolí partnera lépe poznat a pochopit, jak ho přesvědčit Domníváte se, že pro úspěch vyjednávání potřebujete přesvědčivá fakta? Postup vyjednávání a znalost lidí jsou ovšem mnohem důležitější. Fakta vám při přesvědčování nepomohou, pokud a dokud není druha´ strana p...

17. 10. 2024, Praha 1, 6 990 Kč
14. 11. 2024, Brno, 6 990 Kč
Vyjednávání v nákupu

Funkce nákupu má v podnicích velmi důležité postavení. Vliv kvality nákupních procesů na hospodářské výsledky je přímý a dobře měřitelný. Pracovníci nákupu jsou vystaveni dvojímu tlaku: na jedné straně tlaku nadřízených na dosahování optimálních podmínek nákupu, na druhé straně argumentům prodejců, ...

23. 10. 2024, Praha, 9 800 Kč
Jak překonat nesouhlas ve vyjednávání - 2denní

Pro koho je trénink užitečný  Při jednání můžeme použít sílu a prosadit své zájmy za každou cenu, nebo se domluvit inteligentně, tedy tak, aby každý odcházel s tím, co potřebuje. A o to nám na tréninku půjde. Trénink je pro všechny, kteří se setkávají při vyjednávání s nesouhlasem.   Manaž...

3. 12. 2024, Praha 2
Úvod do mediace - mediace jako nástroj pro vyjednávání

Cíl semináře je seznámit se s mediací jako nástrojem pro vyjednávání, jako nástrojem pro podporu efektivní komunikace. OBSAH SEMINÁŘE Co je mediace. Zásady mediace. Kdo je mediátor. Konflikt a odlišnosti v komunikaci. Techniky podporující efektivní komunikaci. Principy úspěšného vyjed...

4. 12. 2024, Praha 2, 3 650 Kč