Kurzy VDA

Technická čistota dle VDA 19.1 - VDA 19.2

Kurz je určen pracovníkům zabývajících se zaváděním nebo udržováním Technické čistoty ve firmě, nebo pro interní auditory technické čistoty v dodavatelském řetězci. Co Vám školení přinese: Proškolení - seznámení se s metodikami a normami zaměřenými na Technickou čistotu, normami VDA 19.1 - 19.2...

3. 10. 2024, Praha 4, 8 800 Kč
FMEA v praxi

FMEA - Failure Mode and Effect Analysis do češtiny překládáno jako analýza možných vad a jejich důsledků, je metoda, jejímž cílem je již ve fázi vývojenového výrobku definovat všechny možné vady související s daným výrob-kem - procesem a pro potenciálně nejrizikovější vady realizovat preventivníopat...

15. 10. 2024, Praha 4, 7 500 Kč