Kurzy Soudy

Velká novela soudního řádu správního

Akreditace: MV - AK - PV-291 - 2024 Velká novela soudního řádu správního webinář Na semináři bude podrobněji rozebrána novela soudního řádu správního, která zásadnějším způsobem reviduje pravidla řízení před správními soudy, od úprav obecné části, přes řízení o jednotlivých žalobách a návrzích, po...

19. 8. 2024, Praha, 3 490 Kč
19. 8. 2024, online, 2 990 Kč
2. 10. 2024, Praha, 3 490 Kč
Domácí násilí z pohledu policejní a soudní praxe

Akreditace: MPSV - A2021 - 0179-SP - VP, akreditováno pod názvem: Úvod do problematiky ochrany osob ohrožených osob domácím násilím v kontextu policejní a soudní praxe MV - AK - PV-72 - 2022, Domácí násilí – propojení judikatury s praxí Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s problema...

6. 9. 2024, Praha, 3 490 Kč
15. 11. 2024, Praha, 3 490 Kč
6. 9. 2024, online, 2 990 Kč
Ukončování pracovních poměrů - Aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty

Vyhněte se chybám a ušetřete náklady na soudní spory se zaměstnanci Zákoník práce i občanský zákoník chrání jednoznačně zaměstnance. Pro zaměstnavatele je jedinou účinnou ochranou znalost zákona a schopnost jejího uplatnění v praxi. Poznejte, jak v různých případech správně ukončit pracovní p...

23. 10. 2024, Praha 1, 6 990 Kč
Nezbytná cesta v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky

Cíl semináře Seminář bude zaměřen na praktické téma nezbytné cesty, ke kterému již existuje rozsáhlá rozhodovací praxe Nejvyššího soudu. Dané téma bude vysvětleno na základě konkrétních rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky a praktických příkladech tak, aby byl účastníkům semináře zřejmě prak...

10. 12. 2024, Praha, 4 990 Kč
10. 12. 2024, online, 2 990 Kč